راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 46901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
46901 عبدالمهدی سعیدی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
46902 عفت سعیدی 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
46903 عفت سعیدی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
46904 علی سعیدی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
46905 علی سعیدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46906 علی سعیدی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
46907 علی سعیدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
46908 علی سعیدی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46909 علی سعیدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
46910 علی سعیدی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46911 علی سعیدی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46912 علیرضا سعیدی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
46913 علیرضا سعیدی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
46914 علیرضا سعیدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
46915 غلام عباس سعیدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46916 غلامرضا سعیدی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46917 فائزه سعیدی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46918 فاطمه سعیدی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
46919 فاطمه سعیدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46920 فاطمه سعیدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46921 فاطمه سعیدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
46922 فریده سعیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46923 فریده سعیدی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
46924 فهمیه سعیدی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
46925 فهیمه سعیدی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
46926 کامران سعیدی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
46927 کمال سعیدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46928 لطیفه سعیدی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
46929 مجتبی سعیدی 1376 علوم پايه فیزیک
46930 مجید سعیدی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46931 محبوبه سعیدی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
46932 محمد سعیدی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
46933 محمد سعیدی 1370 علوم رياضي ریاضی
46934 محمد سعیدی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46935 محمد سعیدی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
46936 محمد سعیدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46937 محمد سعیدی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46938 محمدباقر سعیدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
46939 محمدرضا سعیدی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
46940 محمدرضا سعیدی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46941 محمدیوسف سعیدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - سازه
46942 مرضیه سعیدی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
46943 مرضیه سعیدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
46944 مرضیه سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46945 مریم سعیدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
46946 مریم سعیدی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
46947 مژده سعیدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
46948 مسعود سعیدی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
46949 ملیحه سعیدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
46950 ملیحه سعیدی 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
46951 ملیحه سعیدی 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
46952 منصور سعیدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
46953 منصور سعیدی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
46954 مهدی سعیدی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
46955 مهدی سعیدی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
46956 نجمه سعیدی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
46957 نرگس سعیدی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
46958 هاله سعیدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46959 مینا سعیدی بیلندی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
46960 رقیه سعیدی خشت 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46961 رقیه سعیدی سینی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
46962 محمدمسعود سعیدی نامقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46963 مرتضی سعیدی نژاد 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
46964 بی بی طیبه سعیدی امین 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
46965 زهره سادات سعیدی امین 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
46966 سودابه سعیدی اول نوقابی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46967 کریم سعیدی اول نوقابی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
46968 کریم سعیدی اول نوقابی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
46969 طاهره سعیدی بجستانی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
46970 علیرضا سعیدی بقمچ 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
46971 منیر سعیدی بیلندی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
46972 علی سعیدی پارسا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
46973 مسعود سعیدی پناه اردکانی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
46974 غلامرضا سعیدی پور 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
46975 محمّدجواد سعیدی پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
46976 مهسا سعیدی پور 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
46977 الهام سعیدی پویا 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
46978 سپیده سعیدی تبار 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
46979 ابراهیم سعیدی ترنیک 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
46980 اعظم سعیدی حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
46981 اکرم سعیدی حیدری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
46982 رویا سعیدی حیدری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
46983 شیوا سعیدی حیدری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
46984 رویا سعیدی خبیصی 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
46985 رضا سعیدی خواه 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
46986 محمدرضا سعیدی درخش 1362 مهندسي مهندسی عمران
46987 رحمت اله سعیدی راد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
46988 محمدعلی سعیدی راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
46989 مرضیه سعیدی راد 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
46990 امین سعیدی رشک علیا 1394 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
46991 عباس سعیدی رشک علیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
46992 طلیعه سعیدی رضوانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
46993 طلیعه سعیدی رضوانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
46994 علی رضا سعیدی رضوانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
46995 علیرضا سعیدی رضوانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
46996 نوید سعیدی رضوانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
46997 هادی سعیدی رضوانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
46998 بهزاد سعیدی رضوی 1367 علوم پايه زمین شناسی
46999 مرضیه سعیدی زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
47000 سیدعلی سعیدی سعیدابادی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904278