راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 47001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 محمدمسعود سعیدی نامقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47002 محمّدمسعود سعیدی نامقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
47003 علی سعیدی نژاد 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47004 علی سعیدی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
47005 آرزو سعیدی نسب 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47006 معصومه سعیدی نسب 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47007 بهاره سعیدی نظرابادی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47008 یونس سعیدی نیا 1384 مهندسي مهندسی شیمی
47009 فاطمه سعیدی نیک 1372 علوم پايه دبیری شیمی
47010 مژگان سعیدی هرسینی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47011 جعفر سعیدیان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47012 حسن سعیدیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47013 مجید سعیدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
47014 محمدرضا سعیدیان 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47015 طلایه سعیدیان آذر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
47016 محسن سعیدیان اصل 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47017 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47018 احد سعیدیان طبسی بجستانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
47019 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47020 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه وترابری (آموزش محور)
47021 سمیه سعیدیان قلعه نو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47022 کلثوم سعیدیان قلعه نو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47023 یاسین سعیدیان قلعه نو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47024 سحر سفالگر 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47025 فریدون سفراف 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
47026 اعظم سفرکرده اول 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47027 یوسف سفری 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47028 فاطمه سفری بیلندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
47029 محمدعلی سفری دوغائی 1370 علوم پايه زمین شناسی
47030 قربانعلی سفید 1356 علوم پايه زمین شناسی
47031 معصومه سفیدپوش 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47032 ایمان سفیدچیان 1375 علوم پايه فیزیک
47033 ایمان سفیدچیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
47034 سلمان سفیدچیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47035 امیرحسین سفیدگر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
47036 حسین سفیدگر 1368 علوم پايه زمین شناسی
47037 سمانه سفیدگر 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
47038 سیده حانیه سفیدگر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47039 فاطمه سفیدگر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
47040 محمدرضا سفیدگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47041 فاطمه سفیدگران 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47042 سمانه سفیدمو 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47043 محمد سفیدی قوزلوجه 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47044 عاطفه سفیدیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
47045 حسام سقا 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47046 حسین سقاء 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47047 سحر سقاء پیرمرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47048 سیّده سحر سقاء صحتی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47049 اشکان سقاء گندم آبادی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47050 نسرین سقاء گندم آبادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
47051 معصومه سقاءزاده ماهانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47052 سیّده سحر سقاءصحتی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47053 مریم سقاءعیدگاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
47054 ریحانه سقائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47055 اسماعیل سقائی پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47056 زیبا سقائیان جزی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47057 طاهره سقائیان شهری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47058 مریم سقائیان شهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47059 محبوبه سقاب گندم آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
47060 مهدیه سقابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47061 زهرا سقاپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
47062 عباس سقاپور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
47063 پرویز سقاپیرمرد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
47064 مطهره سقاچی فیروزآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47065 نرگس سقاگندم آبادی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
47066 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47067 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47068 علیرضا سقایان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
47069 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47070 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
47071 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47072 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47073 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47074 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47075 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47076 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47077 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47078 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47079 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47080 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47081 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47082 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47083 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47084 فاطمه سکاکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47085 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47086 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47087 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47088 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47089 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47090 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47091 عامر عبدالعباس سکران سکران 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
47092 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
47093 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47094 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47095 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
47096 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47097 مجید سکندری مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
47098 روح اله سکوتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
47099 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47100 محمدجواد سکوندصوفی آبادی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765331