راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 47001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47001 پیمان سلیمانی فروغ 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
47002 معصومه سلیمانی قلعه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
47003 علی اصغر سلیمانی کاریزمه 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47004 مریم سلیمانی کرانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
47005 بابک سلیمانی کورانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47006 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
47007 سبحان سلیمانی گلسفیدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
47008 عاطفه سلیمانی لشکناری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
47009 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
47010 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47011 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47012 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
47013 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47014 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47015 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
47016 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47017 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47018 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47019 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47020 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
47021 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47022 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47023 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
47024 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47025 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47026 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
47027 سمانه سلیمانی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
47028 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47029 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47030 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
47031 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47032 مصطفی سلیمانی نسب 1390
47033 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47034 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
47035 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47036 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47037 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47038 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
47039 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47040 مهدی سلیمانی هونی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47041 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47042 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47043 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47044 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
47045 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47046 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47047 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47048 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی
47049 مهدیه سلیمانیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47050 مهرداد سلیمانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47051 مینا سلیمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47052 ناهید سلیمانیان 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47053 نرگس سلیمانیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47054 نرگس سلیمانیان 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
47055 نیلوفر سلیمانیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47056 محمدمهدی سلیمانیان شکیب 1380 علوم رياضي آمار
47057 سودابه سلیمانیان مشهدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
47058 آمنه سلیمی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
47059 احمدرضا سلیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47060 اسماعیل سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47061 اکبر سلیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47062 ام ایمن سلیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47063 امید سلیمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
47064 بنت الهدا سلیمی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47065 پروانه سلیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47066 جمشید سلیمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47067 حسن سلیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47068 حسین سلیمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47069 حمید سلیمی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47070 راضیه سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47071 راضیه سلیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47072 رضا سلیمی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
47073 رقیه سلیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47074 رقیه سلیمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
47075 زهرا سلیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47076 زهرا سلیمی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
47077 سپیده سلیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47078 سیداحمد سلیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47079 سیدحسین سلیمی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
47080 شبنم سلیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47081 شیدا سلیمی 1365 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
47082 صبا سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47083 علی سلیمی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47084 علی سلیمی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
47085 علی اصغر سلیمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
47086 علیرضا سلیمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47087 علیرضا سلیمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
47088 علیرضا سلیمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
47089 فضه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
47090 کلثوم سلیمی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
47091 محبوبه سلیمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47092 محسن سلیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
47093 محسن سلیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
47094 محسن سلیمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47095 محمّد سلیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47096 محمدجواد سلیمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47097 محمدجواد سلیمی 1354 علوم پايه عمومی
47098 محمدرضا سلیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47099 محمدعلی سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
47100 محمود سلیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640332