راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 47101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47101 مهری سرگزی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
47102 زهره سرگزی سلیمانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47103 سکینه سرگزی سلیمانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47104 سمیه سرگزی سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47105 ابراهیم سرگزی لاغری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47106 امید سرگزی مزاربی آبه 1392 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
47107 زهرا سرگزی مقدم 1395 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
47108 طوبی سرگزی مقدم 1365 علوم پايه دبیری شیمی
47109 حسین سرگل زائی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47110 محمد سرگل زائی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47111 مهدیه سرگل زائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
47112 مهدیه سرگل زائی 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
47113 نعمت اله سرگل زائی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
47114 وحیده سرگل زائی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47115 سروش سرگل زایی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47116 زهرا سرگل زهی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47117 امید سرگلزائی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
47118 سارا سرگلزائی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
47119 سحر سرگلزائی 1391 پردیس دانشگاهی زمین شناسی - زیست محیطی
47120 غلامرضا سرگلزائی 1374 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
47121 محسن سرگلزائی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47122 مسعود سرگلزائی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47123 ملیحه سرگلزائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
47124 مهدی سرگلزائی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47125 نادر سرگلزائی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47126 نادر سرگلزائی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47127 محدثه سرگلزائی اول 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47128 فاطمه سرگلزائی فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47129 علی سرگلزائی نظام دوست 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47130 ساره سرگلزایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47131 محسن سرگلزایی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47132 مهدی سرگلزایی 1373 علوم پايه فیزیک
47133 ایمان سرگلزهی 1377 علوم پايه فیزیک
47134 ایمان سرگلزهی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
47135 ایمان سرگلزهی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
47136 طاهره سرگلزهی 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47137 محمدمهدی سرگلزهی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47138 محمدمهدی سرگلزهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
47139 محمدمهدی سرگلزهی 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
47140 رضا سرلک 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47141 زهرا سرلک 1392 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
47142 سحرناز سرلک 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
47143 سهیل سرلک 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
47144 فاطمه سرلک چیوایی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47145 سجاد سرلکی 1392 علوم پايه فیزیک
47146 مجید سرمد 1362 علوم رياضي آمار
47147 مهدی سرمد 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47148 بی بی عفت سرمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47149 حسن سرمدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47150 حمیدرضا سرمدی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47151 سمیه سرمدی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
47152 عالیه سرمدی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47153 علی سرمدی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47154 ملیحه سرمدی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
47155 مهرناز سرمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47156 وحیده سرمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47157 هاجر سرمدی 1384 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
47158 محبوبه سرمزاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47159 نوید سروآزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47160 فرزاد سروانی 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47161 عبدالحمید سرودلیر 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47162 محمدعلی سرودی گلستانی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47163 خالد سرور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47164 زرغون سرور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
47165 مریم سرور 1392 مهندسي مهندسی شیمی
47166 روح الله سرور زاده 1391 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
47167 هاجر سروراحمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47168 ادریس سرورزاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47169 توفیق سرورزاده 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47170 توفیق سرورزاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47171 سمیه سرورزاده 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47172 فرشته سرورزاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47173 فرشته سرورزاده 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
47174 زهرا سرورزاده کلاته عبدل 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47175 سمیرا سرورستگار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47176 طاهره سرورطاهرابادی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47177 طاهره سرورطاهرابادی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47178 اعظم سروری 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
47179 افسانه سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47180 الهام سادات سروری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
47181 بابک سروری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47182 تهمینه سروری 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47183 تهمینه سروری 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
47184 جلال سروری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47185 حسن سروری 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47186 حسین سروری 1374 علوم پايه دبیری شیمی
47187 حسین سروری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
47188 ریحانه سروری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47189 زهرا سروری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47190 ساسان سروری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
47191 سعید سروری 1367 علوم پايه زمین شناسی
47192 سعید سروری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47193 سعید سروری 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
47194 سعید سروری 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
47195 سمانه سروری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
47196 سمیه سادات سروری 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47197 سوفیا سروری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47198 سونیا سروری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47199 سهیل سروری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
47200 سیده طاهره سروری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199529