راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 47501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47501 محمدمهدی سلطانی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47502 محمدیوسف سلطانی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47503 محمود سلطانی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47504 محمود سلطانی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47505 محمود سلطانی 1392 پردیس دانشگاهی فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
47506 محمود سلطانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
47507 مرتضی سلطانی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47508 مریم سلطانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47509 مریم سلطانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47510 مریم سلطانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47511 مریم سلطانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47512 مریم سلطانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47513 مریم سلطانی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47514 مژگان سلطانی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری - تکوینی
47515 مسعود سلطانی 1382 علوم پايه زمین شناسی
47516 ملیحه سلطانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47517 ملیحه سلطانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47518 منصوره سلطانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47519 مهدی سلطانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
47520 مهدی سلطانی 1379 هنر نيشابور نقاشی
47521 مهدی سلطانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47522 مهدی سلطانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
47523 مهدی سلطانی 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
47524 مهدی سلطانی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
47525 مهدیه سلطانی 1390 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
47526 مهسا سلطانی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
47527 مینو سلطانی 1383 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47528 مینو سلطانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
47529 ناصر سلطانی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47530 ناهید سلطانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47531 نجمه سلطانی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
47532 ندا سلطانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47533 نرگس سلطانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47534 نرگس سلطانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47535 نسترن سلطانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47536 نسرین سلطانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47537 نوشین سلطانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47538 هادی سلطانی 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47539 یلدا سلطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
47540 جلیل سلطانی سنگانی 1376 علوم پايه زمین شناسی
47541 طیبه سلطانی کلات 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
47542 حسن سلطانی کوه بنایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47543 زینب سلطانی ابری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47544 یاسر سلطانی احمدچالی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47545 مجتبی سلطانی احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47546 محمود سلطانی استرآبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47547 محمد سلطانی اصل 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
47548 محمد سلطانی اصل 1383 مهندسي مهندسی عمران - آب
47549 سهیلا سلطانی اصل هریس 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47550 سهیلا سلطانی اصل هریس 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47551 جمشید سلطانی ایدلیکی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
47552 حمیدرضا سلطانی ایدلیکی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
47553 زهرا سلطانی بجستانی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47554 کاوه سلطانی بجستانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
47555 ناصر سلطانی بشیرصامت 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47556 سمیه سلطانی بهره مند 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47557 افشین سلطانی پناه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47558 زهرا سلطانی تاج ابادی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47559 سمیرا سلطانی ثانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
47560 مریم سلطانی ثانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47561 فاطمه سلطانی چاه آب 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
47562 محمد سلطانی حسنک 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47563 مسعود سلطانی حسینی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
47564 میرسعید سلطانی حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
47565 میرمسعود سلطانی حسینی 1358 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
47566 هانیه سلطانی خبوشان 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47567 مریم سلطانی خشت 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
47568 نظام سلطانی داربید 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47569 محمدرحیم سلطانی دربندی سفلا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
47570 مریم سلطانی دوست 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47571 مهدی سلطانی دوست 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
47572 سعید سلطانی رامشینی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
47573 محبوبه سلطانی رضوی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47574 ماهیار سلطانی رفیعی 1369 علوم پايه زمین شناسی
47575 حمیدرضا سلطانی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47576 عبدالرسول سلطانی سمیرمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47577 سعیده سلطانی سنگانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47578 سمانه سلطانی سنگانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47579 رضا سلطانی شال 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47580 رضا سلطانی شال 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
47581 اسماعیل سلطانی شورباخورلو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47582 مریم سلطانی شهری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47583 حکیمه سلطانی طالش 1357 علوم پايه شیمی
47584 غلام محمد سلطانی عباس آباد 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
47585 مریم سلطانی عینی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
47586 ابراهیم سلطانی فخرآباد 1354 علوم پايه زیست شناسی
47587 سعید سلطانی فخرآباد 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47588 محمد سلطانی فر 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47589 غلامرضا سلطانی فسقندیس 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
47590 امیربهنام سلطانی قاسمی 1355 علوم پايه زمین شناسی
47591 سمیرا سلطانی قوشخانه 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
47592 الهام سلطانی کاظمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47593 حمیدرضا سلطانی کلات 1376 علوم پايه فیزیک
47594 طیبه سلطانی کلات 1384 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
47595 طیبه سلطانی کلات 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47596 حسین سلطانی کوه بنانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
47597 محمد حسین سلطانی گرد فرامرزی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47598 عباسعلی سلطانی گل شیخی 1362 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47599 الهه سلطانی مایوان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47600 زینب سلطانی محمدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41161234