راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 47601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 زینت شمسی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47602 میهن شمسی زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47603 احسان شمسی زاده اسفندابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47604 مریم شمسی زاده جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47605 سیدمحمد شمسی زاده فیض ابادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47606 انیس سادات شمسی زاده فیض آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
47607 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47608 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
47609 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47610 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
47611 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
47612 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
47613 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47614 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47615 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
47616 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47617 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47618 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
47619 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47620 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
47621 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47622 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
47623 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
47624 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
47625 مرتضی شمشادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47626 وجیهه شمشادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47627 حلیمه خاتون شمشادی نژاد 1354 علوم رياضي آمار ریاضی
47628 پروین شمشادی یزدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
47629 کتایون شمشادی یزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
47630 نصیر شمشکی 1378 علوم پايه فیزیک
47631 پروانه شمشیرکش 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
47632 مریم شمشیرکش شهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47633 بیتا شمشیرگران 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47634 یاسمن شمشیرگران 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
47635 یاسمن شمشیرگران 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
47636 یاسمن شمشیرگران 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
47637 بهزاد شمشیری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47638 جوانشیر شمشیری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47639 رضا شمشیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
47640 زهرا شمشیری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47641 سمیرا شمشیری 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
47642 فاطمه شمشیری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
47643 فاطمه شمشیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47644 محبوبه شمشیری 1371 علوم رياضي ریاضی
47645 مسلم شمشیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
47646 مهدیه شمشیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47647 ریحانه شمشیری ابرندابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47648 زهرا شمشیری جرفی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47649 زهرا شمشیری جرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
47650 محسن شمشیری رضوانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47651 محبوبه شمشیری سیجاوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47652 علی داد شمشیری شورباخورلو 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
47653 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47654 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
47655 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47656 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47657 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47658 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
47659 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
47660 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
47661 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47662 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47663 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47664 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47665 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
47666 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47667 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47668 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47669 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
47670 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
47671 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47672 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
47673 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47674 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47675 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
47676 محمود شنایی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47677 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47678 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
47679 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
47680 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47681 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47682 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47683 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47684 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47685 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47686 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47687 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47688 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
47689 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47690 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47691 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
47692 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47693 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47694 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
47695 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
47696 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
47697 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47698 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47699 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک
47700 مهدی شورابی 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945685