راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 36 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 47601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 مریم شریفی پستچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47602 زهرا شریفی دروازه 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47603 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
47604 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
47605 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47606 شادی شریفی ازغندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
47607 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
47608 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
47609 رزیتا شریفی اسعد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47610 رضا شریفی اسلامی 1355 علوم پايه شیمی
47611 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47612 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47613 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
47614 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
47615 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47616 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47617 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47618 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47619 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
47620 پریچهر شریفی پور 1354 علوم پايه زیست شناسی
47621 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47622 فرانک شریفی پور 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47623 محمد شریفی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47624 محمود شریفی تبار 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
47625 سعید شریفی تربتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47626 افسانه شریفی ترکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
47627 کرم شریفی جورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47628 داودرضا شریفی چمن آباد 1369 مهندسي مهندسی عمران
47629 سیدحسن شریفی چمن اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47630 کریم شریفی چورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
47631 هانیه شریفی چهچه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
47632 راحله شریفی حسینی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47633 سیدحسین شریفی حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
47634 سیدمحسن شریفی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47635 سیدمحسن شریفی حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47636 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری
47637 حمید شریفی حشمت آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
47638 سمیه شریفی خشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47639 رضوان شریفی دانه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
47640 محسن شریفی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47641 قربانعلی شریفی دونچالی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47642 فائزه شریفی دهنده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
47643 تانیا شریفی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47644 حسن شریفی راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47645 زهره شریفی راد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
47646 محمدصادق شریفی راد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
47647 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47648 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47649 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47650 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
47651 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
47652 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47653 علیرضا شریفی روشناوند 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
47654 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
47655 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47656 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
47657 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47658 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47659 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47660 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
47661 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
47662 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
47663 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47664 احمد شریفی شریف آباد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
47665 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47666 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47667 فاطمه شریفی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47668 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47669 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47670 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
47671 بی بی اشرف شریفی طرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47672 معصومه شریفی طرقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47673 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
47674 محمد شریفی عمادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47675 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
47676 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47677 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47678 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
47679 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47680 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47681 یحیی شریفی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
47682 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47683 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47684 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47685 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
47686 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47687 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
47688 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
47689 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47690 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47691 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47692 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
47693 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47694 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47695 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47696 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47697 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
47698 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47699 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
47700 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979756