راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 47601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47601 زهرا شفیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47602 زهرا شفیعی 1380 علوم پايه فیزیک
47603 زهره شفیعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47604 زهره شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47605 زینب شفیعی 1382 علوم پايه فیزیک - گرایش اخترفیزیک رصدی
47606 سمانه شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
47607 سیامک شفیعی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
47608 سیداحسان الدین شفیعی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47609 سیدمسعود شفیعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
47610 سیده سکینه شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
47611 شهناز شفیعی 1336 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47612 شهین شفیعی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47613 شیوا شفیعی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
47614 طیبه شفیعی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47615 علی شفیعی 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
47616 علیرضا شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47617 فاطمه شفیعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47618 فاطمه شفیعی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
47619 فاطمه صغری شفیعی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
47620 کیوان شفیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47621 مجتبی شفیعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
47622 مجتبی شفیعی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
47623 مجتبی شفیعی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
47624 محمد شفیعی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47625 محمد شفیعی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47626 محمدحسن شفیعی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47627 مریم شفیعی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
47628 مصطفی شفیعی 1385 علوم پايه فیزیک
47629 ملیحه شفیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
47630 نرجس شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47631 نوید شفیعی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47632 نوید شفیعی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47633 نیما شفیعی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
47634 هادی شفیعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47635 هما شفیعی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
47636 سمیه شفیعی نیک 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
47637 میثم شفیعی اردستانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
47638 احمد شفیعی استانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47639 علی محمد شفیعی امامقلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
47640 مریم شفیعی امان آباد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
47641 جواد شفیعی امان اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
47642 محمدتقی شفیعی امان اباد 1372 علوم پايه زمین شناسی
47643 حسین شفیعی پور 1354 كشاورزى زراعت
47644 محمد شفیعی پور 1381 علوم پايه فیزیک
47645 ابراهیم شفیعی ترنیک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47646 فاطمه شفیعی ترنیک 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47647 فاطمه شفیعی توندری 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
47648 سپیده شفیعی ثابت 1388 علوم پايه فیزیک
47649 علیرضا شفیعی ثابت 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47650 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47651 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47652 مرضیه شفیعی حاجی آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47653 مبارکه شفیعی دارابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47654 محمد شفیعی دستگرد 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
47655 سبحان شفیعی دشتابی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
47656 بهاءالدین شفیعی راد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47657 رضا شفیعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47658 مریم شفیعی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
47659 جعفر شفیعی سردشت 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47660 مجتبی شفیعی سردشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47661 غلامعلی شفیعی سروستانی 1363 كشاورزى امور دامی
47662 مسعود شفیعی سروستانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
47663 سمیه شفیعی سنگ اتش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47664 مهدی شفیعی سودرجانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47665 زهرا شفیعی سورک 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47666 نادیا شفیعی علاف 1371 علوم رياضي آمار
47667 ناهید شفیعی علاف 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47668 سیده معصومه شفیعی فاز 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
47669 سیدمهدی شفیعی فرد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
47670 محبوبه شفیعی فرومد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47671 علی شفیعی کمال آبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
47672 هادی شفیعی گل 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47673 شیدا شفیعی لطف آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47674 سعیده شفیعی مقدم 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47675 مریم شفیعی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
47676 مریم شفیعی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
47677 جواد شفیعی مهرگان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
47678 محمدحسین شفیعی میم 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47679 سکینه شفیعی نسب 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47680 سیده زهره شفیعی نیا 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47681 مهدی شفیعی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
47682 مهدی شفیعی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
47683 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
47684 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47685 سعیده شفیعی نیک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
47686 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47687 سارا شفیعیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47688 سارا شفیعیان 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
47689 سعید شفیعیان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
47690 محمدرضا شفیعیان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
47691 هدی شفیعیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
47692 هدی شفیعیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
47693 یوسف شفیعیان 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
47694 حمید شفیق 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47695 شهرزاد شفیق 1384 دامپزشكي دامپزشکی
47696 مهناز شفیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
47697 زهرا شفیق پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47698 عصمت شفیق فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
47699 ملیحه شفیق نامقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694039