راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 47901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
47901 احسان سعیدیان طبسی بجستانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه وترابری (آموزش محور)
47902 سمیه سعیدیان قلعه نو 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47903 کلثوم سعیدیان قلعه نو 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
47904 یاسین سعیدیان قلعه نو 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47905 سحر سفالگر 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47906 فریدون سفراف 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
47907 اعظم سفرکرده اول 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47908 یوسف سفری 1393 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47909 فاطمه سفری بیلندی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
47910 محمدعلی سفری دوغائی 1370 علوم پايه زمین شناسی
47911 قربانعلی سفید 1356 علوم پايه زمین شناسی
47912 معصومه سفیدپوش 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47913 ایمان سفیدچیان 1375 علوم پايه فیزیک
47914 ایمان سفیدچیان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
47915 سلمان سفیدچیان 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47916 امیرحسین سفیدگر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
47917 حسین سفیدگر 1368 علوم پايه زمین شناسی
47918 سمانه سفیدگر 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
47919 سیده حانیه سفیدگر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
47920 فاطمه سفیدگر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
47921 محمدرضا سفیدگر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47922 فاطمه سفیدگران 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
47923 سمانه سفیدمو 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
47924 محمد سفیدی قوزلوجه 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
47925 عاطفه سفیدیان 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
47926 حسام سقا 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47927 حسین سقاء 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
47928 سحر سقاء پیرمرد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47929 سیّده سحر سقاء صحتی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47930 اشکان سقاء گندم آبادی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
47931 نسرین سقاء گندم آبادی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
47932 معصومه سقاءزاده ماهانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
47933 سیّده سحر سقاءصحتی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
47934 مریم سقاءعیدگاهی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
47935 ریحانه سقائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
47936 اسماعیل سقائی پور 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
47937 زیبا سقائیان جزی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
47938 طاهره سقائیان شهری 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
47939 مریم سقائیان شهری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
47940 محبوبه سقاب گندم آبادی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
47941 مهدیه سقابی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
47942 زهرا سقاپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
47943 عباس سقاپور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سنجش از دور
47944 پرویز سقاپیرمرد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
47945 مطهره سقاچی فیروزآبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
47946 نرگس سقاگندم آبادی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
47947 افسانه سقایان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47948 امین اله سقایان 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
47949 علیرضا سقایان 1362 علوم رياضي دبیری ریاضی
47950 رضا سقایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
47951 مهدی سقایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
47952 مهدی سقایی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
47953 سمیرا سقایی شهری 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
47954 رضا سقط فروش خراسانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
47955 علی سقطچی لنگرودی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
47956 محمدرضا سقطی جلالی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47957 حسین سقلاطون 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
47958 سعیده سقلاطون 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47959 عباسعلی سقلاطون 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47960 عباسعلی سقلاطون 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
47961 ثمانه سکاکی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
47962 حسین سکاکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
47963 علی سکاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
47964 فاطمه سکاکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47965 فاطمه سکاکی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
47966 فهیمه سکاکی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47967 مجتبی سکاکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
47968 مجتبی سکاکی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
47969 محمد سکاکی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
47970 محمد سکاکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
47971 مرضیه سکاکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
47972 عامر عبدالعباس سکران سکران 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
47973 عفت سکندرپور 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
47974 صادق سکندری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
47975 علی جان سکندری 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
47976 محبوبه سکندری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
47977 محمود سکندری 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
47978 مجید سکندری مقدم 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
47979 روح اله سکوتی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
47980 زینب سکوند صوفی ابادی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
47981 محمدجواد سکوندصوفی آبادی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی ، ادویه ای و نوشابه ای
47982 ابراهیم سکوندی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
47983 محمدمهدی سلاجقه 1394 دامپزشكي بافت شناسی
47984 میلاد سلاجقه 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
47985 مریم سلاجقه تذرجی 1385 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
47986 میثم سلاجقه تذرجی 1383 علوم اداري واقتصاد حقوق
47987 مهدی سلاح ورزی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
47988 مهدی سلاح ورزی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
47989 یحیی سلاح ورزی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47990 یحیی سلاح ورزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
47991 احسان سلاحی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
47992 احسان سلاطی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
47993 احسان سلاطی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
47994 جواد سلاطین اسلامیه 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
47995 محمد مهدی سلاطین اسلامیه 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی
47996 مهدی سلاطین اسلامیه 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
47997 عباس سلاطینی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
47998 احمد سلامت 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
47999 اعظم سلامت 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
48000 اعظم سلامت 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251614