راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 48101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48101 حسن سلطانی 1374 علوم رياضي آمار
48102 حسن سلطانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48103 حسین سلطانی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48104 حسین سلطانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48105 حسین سلطانی 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48106 حسین سلطانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48107 حمید سلطانی 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
48108 داوود سلطانی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48109 درنا سلطانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48110 راضیه سلطانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48111 رحیم سلطانی 1355 علوم رياضي ریاضی
48112 رزانا سلطانی 1382 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
48113 رضا سلطانی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48114 رضا سلطانی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48115 رضا سلطانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
48116 زهرا سلطانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48117 زهرا سلطانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48118 زهرا سلطانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48119 زهره سلطانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48120 زهره سلطانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48121 زینب سلطانی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48122 ساجده سلطانی 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48123 سامان سلطانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48124 ساناز سلطانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48125 سپهر سلطانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48126 سپهر سلطانی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48127 سحر سلطانی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48128 سحر سلطانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48129 سحر سلطانی 1395 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
48130 سعید سلطانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48131 سعید سلطانی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48132 سعید سلطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
48133 سعیده سلطانی 1380 علوم پايه زمین شناسی
48134 سعیده سلطانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48135 سعیده سلطانی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
48136 سعیده سلطانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48137 سعیده سلطانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
48138 سعیده سلطانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48139 سعیده سلطانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
48140 سکینه سلطانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
48141 سلماز سلطانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
48142 سلیمه سلطانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48143 سمانه سلطانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48144 سمانه سلطانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
48145 سمیه سلطانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48146 سمیه سلطانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48147 سمیه سلطانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48148 سوسن سلطانی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
48149 سیدرضا سلطانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48150 سیدمحمدصادق سلطانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48151 سیده عطیه سلطانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48152 سیده فاطمه سلطانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48153 سیده نسیمه سلطانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48154 سیمین سلطانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48155 صدف سلطانی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48156 صفدر سلطانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
48157 طاهره سلطانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48158 طاهره سلطانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48159 طیبه سلطانی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
48160 عباس سلطانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48161 عباسعلی سلطانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48162 عباسعلی سلطانی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48163 عباسعلی سلطانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48164 عبدالکریم سلطانی 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
48165 عزت اله سلطانی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48166 عصمت سلطانی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48167 عقیده عبدالحمزه غیدان سلطانی 1394 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
48168 علی سلطانی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48169 علی سلطانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48170 علی اکبر سلطانی 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
48171 علیرضا سلطانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48172 علیرضا سلطانی 1354 مهندسي راه و ساختمان
48173 غلامرضا سلطانی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48174 غلامرضا سلطانی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48175 فائزه سلطانی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48176 فاطمه سلطانی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48177 فاطمه سلطانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48178 فاطمه سلطانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
48179 فاطمه سلطانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48180 فاطمه سلطانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48181 فاطمه سلطانی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
48182 فرحناز سلطانی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48183 فرزانه سلطانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48184 فرزین سلطانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48185 فرشته سلطانی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48186 فریده سلطانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48187 فهیمه سلطانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48188 فهیمه سلطانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48189 کیمیا سلطانی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48190 مجتبی سلطانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48191 مجید سلطانی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48192 محبوبه سلطانی 1385 علوم پايه زمین شناسی
48193 محدثه سلطانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48194 محسن سلطانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48195 محسن سلطانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
48196 محمد سلطانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48197 محمد سلطانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48198 محمد سلطانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48199 محمد سلطانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48200 محمد سلطانی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199500