راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 48401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48401 غزاله شکاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48402 غزاله شکاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48403 غلامحسین شکاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48404 محسن شکاری 1392 علوم پايه زمین شناسی
48405 مرضیه شکاری 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
48406 مریم شکاری 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48407 مسعود شکاری 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48408 میترا شکاری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48409 هدیه شکاری 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48410 وجیهه شکاری بقمچ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48411 فهیمه شکاری زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48412 اکرم شکاری بیدختی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48413 مرضیه شکاری چاهستانی 1370 علوم رياضي آمار
48414 عیسی شکاری دورباش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
48415 فرزاد شکاری زاده 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48416 محمدرضا شکاری زاده 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48417 تقی شکاری شاهرود 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48418 حّوا شکاری کلاته تیمور 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48419 ناهید شکاری مکی آبادی نژاد 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48420 علی شکاریان شاندیز 1377 علوم پايه زمین شناسی
48421 فهیمه شکاریان شاندیز 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48422 حبیبه شکاریان یزد 1366 علوم پايه دبیری شیمی
48423 راحله شکاریان یزد 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48424 زهره شکاریان یزد 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48425 علی شکاریان یزد 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48426 محمد شکاریان یزد 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48427 رمضانعلی شکانده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
48428 جلال شکر 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48429 سیده فرگل شکرائی 1385 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
48430 حسن شکراللهی 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
48431 مجتبی شکراللهی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48432 محمد شکراله شیرازی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48433 حسن شکرالهی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48434 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48435 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48436 فاطمه شکرالهی گاوزن 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
48437 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48438 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
48439 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48440 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
48441 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
48442 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48443 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48444 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48445 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48446 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
48447 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48448 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
48449 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48450 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48451 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48452 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48453 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48454 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
48455 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48456 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
48457 محمدهادی شکرگذارعباسی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
48458 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48459 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48460 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48461 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48462 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
48463 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
48464 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48465 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48466 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48467 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48468 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
48469 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48470 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48471 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
48472 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
48473 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48474 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48475 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
48476 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48477 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48478 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48479 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
48480 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
48481 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
48482 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
48483 زهرا شکری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
48484 سهیل شکری 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
48485 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
48486 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48487 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48488 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48489 کیانوش شکری 1365 علوم پايه علوم گیاهی
48490 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48491 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48492 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
48493 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48494 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48495 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48496 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48497 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48498 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48499 نرگس شکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48500 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542456