راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 48501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48501 سمّیه سلیمان زادگان 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
48502 نرگس سلیمان زاده 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48503 وحدت سلیمان زاده اردبیلی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48504 وجیهه سلیمان زاده میل کاریز 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48505 فرشته سلیمان عزیزی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
48506 محسن سلیمان فر 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
48507 مجتبی سلیمان نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
48508 علیرضا سلیمان نژادتبریزی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48509 زهرا سلیمان نژادعلی ابادی 1370 علوم پايه دبیری شیمی
48510 مهسا سلیمان نوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
48511 الهه سلیمانپور 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
48512 حمیدرضا سلیمانپور 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
48513 حیدر سلیمانپور 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48514 غلام حسن سلیمانپور 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48515 سمیه سلیمانپوراجقان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
48516 اعظم سلیمانپوردوین 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48517 طاهره سلیمانپوردوین 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48518 صدیقه بیگم سلیمانپورسرحمامی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48519 محترمه سلیمانپورمقدم 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48520 محسن سلیمانپورمقدم 1366 كشاورزى زراعت
48521 آتنا سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
48522 آرزو سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48523 آرزو سلیمانی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48524 آزاده سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48525 ابوالفضل سلیمانی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
48526 ابوالقاسم سلیمانی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
48527 ابوالقاسم سلیمانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48528 احسان سلیمانی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
48529 احمد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48530 افسانه سلیمانی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)
48531 اکبر سلیمانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48532 اکبر سلیمانی 1385 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
48533 اکرم سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48534 الهام سلیمانی 1378 علوم پايه فیزیک
48535 الهام سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48536 الهام السادات سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48537 الهام سادات سلیمانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48538 الهه سلیمانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48539 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48540 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48541 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48542 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
48543 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48544 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48545 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
48546 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48547 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
48548 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
48549 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
48550 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
48551 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
48552 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48553 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48554 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48555 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48556 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48557 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
48558 حسین سلیمانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
48559 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48560 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48561 حمید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
48562 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
48563 حمیدرضا سلیمانی 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
48564 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
48565 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48566 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48567 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48568 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48569 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
48570 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
48571 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48572 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48573 زکیه سلیمانی 1393 علوم پايه فیزیک
48574 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48575 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48576 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48577 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48578 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
48579 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48580 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48581 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48582 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
48583 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48584 ساره سلیمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
48585 سجاد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48586 سعید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
48587 سلیمان سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48588 سمانه سلیمانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
48589 سمیرا سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48590 سمیرا سلیمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48591 سمیه سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48592 سمیه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48593 سیدحسین سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48594 سیدسعید سلیمانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
48595 سیدسعید سلیمانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (آموزش محور)
48596 شفاء سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
48597 شهربانو سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48598 طاهره سلیمانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
48599 طیبه سلیمانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201716