راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 48601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 معصومه سید موسوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48602 سعید سید مهدوی چابک 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48603 فهیمه سید نظری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48604 احمد رضا سیدآبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48605 اسماعیل سیدآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48606 اسماعیل سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48607 اسماعیل سیدآبادی 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
48608 اکرم سیدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48609 حسین سیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
48610 حیدرعلی سیدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48611 زکیه سیدآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48612 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48613 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48614 زهره سیدآبادی 1390 علوم پايه فیزیک
48615 سارا سیدآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48616 سارا سیدآبادی 1394 مهندسي مهندسی صنایع
48617 سمانه سیدآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48618 سمیرا سیدآبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48619 سمیرا سیدآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
48620 صغری سیدآبادی 1384 علوم رياضي آمار
48621 علی سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
48622 مائده سیدآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
48623 محسن سیدآبادی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48624 محسن سیدآبادی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
48625 محسن سیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48626 محسن سیدآبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
48627 محمدحسن سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
48628 محمدمهدی سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48629 مریم سیدآبادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48630 مریم سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48631 وحیده سیدآبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
48632 سیدمحسن سیدآقاحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
48633 حسن سیدابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48634 زهرا سیدابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48635 سعیده سیدابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48636 سیداکبر سیدابادی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48637 مرتضی سیدابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48638 معصومه سیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48639 سیدامیر سیدابراهیمی 1363 مهندسي جوشكاري
48640 بی بی اسیه سیدابوسعیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
48641 سیداصغر سیدابوسعیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48642 طهوراسادات سیدابوسعیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48643 نرجس السادات سیدابوسعیدی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48644 وجیهه سیدابوسعیدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
48645 وجیهه سیدابوسعیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
48646 بی بی راضیه سیداحمدی علیائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48647 بی بی ملیحه سیداحمدی علیایی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48648 سیدفرهاد سیداحمدی زاویه 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48649 سیدعلی سیداحمدی علیائی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48650 سیدعلیرضا سیداحمدی علیائی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48651 سیدمحمد سیداحمدی علیائی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
48652 اکرم سیداحمدی کلاته 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48653 بی بی اعظم سیداحمدی کلاته 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48654 سیدجعفر سیداخلاقی شال 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48655 منیرالسادات سیداشرف سلیمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48656 سیدقاسم سیداقایی احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48657 اتنا سیدالحسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48658 الهه سیدالحسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48659 بهناز سیدالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
48660 بی بی عصمت سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
48661 سیدتوحید سیدالحسینی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
48662 سیما سیدالحسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48663 سیما سیدالحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48664 شکوفه سیدالحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48665 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48666 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48667 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
48668 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48669 بی بی زهرا سیدالحسینی طبسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
48670 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48671 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48672 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48673 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48674 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48675 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48676 سیدعلی سیدالموسوی اشکذری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
48677 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
48678 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48679 سیّد عارف سیّدان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
48680 سیدابوالفضل سیدان 1355 علوم پايه زیست شناسی گیاهی
48681 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48682 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48683 سیدمحسن سیدان 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
48684 سیدمحمدجواد سیدان 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48685 سیدمحمدجواد سیّدان 1390 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
48686 سیده مهدیه سیدان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48687 سیدهادی سیدان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48688 فهیمه السادات سیدان 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
48689 نیما سیدانزابی نژاد 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48690 علی سیدانی ناوه کش 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48691 سیدعلی سیدباقری 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48692 سیده مهناز سیدبرزشی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48693 سیدسهند سیدپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48694 سیدسهند سیدپور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48695 احمد سیدپورطرقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48696 سیدزهرا سیدپورکانی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48697 سیدرضا سیدپورلطف ابادی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
48698 سیده سارا سیدجباری 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48699 سیده پرستو سیدجعفرزاده حصار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488860