راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 مصطفی شمس آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
48602 مهدیه شمس آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48603 میترا شمس آبادی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
48604 هاجر شمس آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48605 هادی شمس آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
48606 الهام شمس آرا 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
48607 سارا شمس آرا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48608 محسن شمس آرا 1361 مهندسي راه و ساختمان
48609 الهام شمس آراء 1382 علوم رياضي ریاضی محض
48610 الهام شمس آراء 1386 علوم رياضي ریاضی محض
48611 سارا شمس آراء 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48612 صغری شمس ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48613 وحید شمس ابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48614 پروانه شمس احمدی 1381 علوم پايه فیزیک
48615 زهرا شمس اسماعیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
48616 محمدعلی شمس اسماعیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48617 الهام السادات شمس الحسینی قوچان عتیق 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48618 بهناز شمس الدین احمدی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48619 علیرضا شمس الدین نژادمطلق 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48620 اعظم شمس الدینی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48621 اقدس شمس الدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48622 بتول شمس الدینی 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48623 رضا شمس الدینی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
48624 ریحانه شمس الدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
48625 سمیه شمس الدینی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48626 سمیه شمس الدینی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
48627 فاطمه شمس الدینی لری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48628 مجید شمس الدینی نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48629 محمد شمس الدینی نگاری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
48630 صدیقه شمس الهی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48631 محمدکاظم شمس پویا 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48632 آیدا شمس حمید 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48633 مهدی شمس خوزانی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
48634 احسان شمس داودلی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
48635 شیما شمس زاده 1392 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
48636 سُمیّه شمس ضامنجانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
48637 نعیمه شمس طرقبه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
48638 هاجر شمس قارنه 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48639 امیر شمس کلوخی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48640 زهراسادات شمس نجفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48641 سیده زهره شمس نجفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48642 بابک شمس نیا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
48643 سعید شمسا 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48644 لیلا شمسا 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48645 معصومه شمسا 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48646 حسنعلی شمسائی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48647 سعید شمسائی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48648 سعیده شمسائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48649 سیما شمسائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48650 فریناز شمسائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48651 فریناز شمسائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
48652 نعیمه سادات شمسائی 1385 علوم رياضي آمار
48653 خدامراد شمسائی فرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48654 سمیرا شمسایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48655 قاسم شمسایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48656 محمد شمسایی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
48657 یاسر شمسایی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48658 افسانه شمسکی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48659 افسانه شمسکی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
48660 الهام شمسکی 1382 علوم پايه زمین شناسی
48661 عماد شمسکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48662 فرزانه شمسکی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48663 الهه شمسواری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48664 مصطفی عبدالحسین جعفر شمسه 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
48665 اعظم شمسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48666 حسین شمسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48667 رویا شمسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48668 عفت شمسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48669 علی شمسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48670 فرشته شمسی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48671 فریماه شمسی 1380 علوم رياضي آمار
48672 معصومه شمسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
48673 نجمه شمسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48674 اعظم شمسی نیاخیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48675 عبدالرضا شمسی بیدختی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48676 مجید شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48677 نصرالله شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48678 معصومه شمسی پور بارکوسرایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
48679 طاهره شمسی پورهنگی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48680 امیر شمسی ثانی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48681 سلمان شمسی ثانی 1387 علوم پايه فیزیک
48682 اسمعیل شمسی درخشان سرچشمه 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48683 حسین شمسی رهنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48684 زینت شمسی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48685 میهن شمسی زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48686 احسان شمسی زاده اسفندابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48687 مریم شمسی زاده جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48688 سیدمحمد شمسی زاده فیض ابادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48689 انیس سادات شمسی زاده فیض آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48690 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48691 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
48692 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48693 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
48694 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
48695 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48696 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48697 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48698 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
48699 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48700 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060309