راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48602 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48603 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48604 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48605 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48606 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48607 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48608 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48609 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48610 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48611 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
48612 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
48613 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48614 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
48615 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48616 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48617 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48618 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي آتشنشاني
48619 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
48620 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48621 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48622 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48623 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48624 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48625 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48626 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48627 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48628 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48629 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48630 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48631 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48632 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48633 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48634 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
48635 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48636 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48637 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
48638 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48639 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48640 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48641 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
48642 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48643 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48644 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48645 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48646 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48647 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48648 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48649 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48650 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48651 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
48652 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48653 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48654 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48655 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48656 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48657 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48658 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48659 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
48660 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
48661 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48662 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
48663 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48664 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48665 مریم شیررفیع اردکانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
48666 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48667 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
48668 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48669 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
48670 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
48671 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48672 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
48673 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48674 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48675 مریم شیرزاد 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
48676 مسعود شیرزاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
48677 وحید شیرزاد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
48678 عالیه شیرزاد دلاور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48679 عالیه شیرزاد دلاور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48680 امنه شیرزاددرزاب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48681 زهرا شیرزادمقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48682 مریم شیرزادمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48683 آرمین شیرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
48684 بهرام شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
48685 بهمن شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
48686 حمیدرضا شیرزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48687 سمیه شیرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
48688 حسن شیرزادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48689 میترا شیرزادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48690 سحر شیرزادی مرگاوی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48691 زهرا شیرزورعلی آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48692 زهرا شیرزورعلی آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48693 ناهید شیرسوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48694 علی رضا شیرشاد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
48695 تاج محمد شیرعلی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48696 مجید شیرعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48697 مهسا شیرعلی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
48698 ترگل شیرعلیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
48699 شهین شیرغانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48700 اسماعیل شیرغلامی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945729