راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 45 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 حمید شهدادی جهرمی 1365 كشاورزى دامپروری
48602 سید محمد شهر آئینی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48603 سیداحسان شهرآئینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48604 سیدمحمد شهرآئینی 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48605 سیدوحید شهرآئینی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48606 سیدوحید شهرآئینی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
48607 مهران شهرآئینی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48608 زهرا شهرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48609 علی رضا شهرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48610 فاطمه شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
48611 لیلا شهرآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48612 لیلا شهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
48613 هادی شهرآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
48614 هادی شهرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48615 اشرف سادات شهرائنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48616 نرجس شهرائینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
48617 حامد شهرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48618 زهرا شهرابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48619 علی اصغر شهرابادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48620 محمود شهرابادی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48621 سینا شهرابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48622 محمدعلی شهرابی 1383 علوم پايه فیزیک
48623 محمود شهرابی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
48624 نسرین شهرادفرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48625 منیر شهراز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
48626 سیّدحمیدرضا شهراشوب 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
48627 ایمان شهرام 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48628 قدسیه شهرام پودینه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48629 ملک شهرام پودینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
48630 دینا شهرام پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48631 دینا شهرام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
48632 مهدی شهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48633 سیدمحمد شهراینی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48634 سیدمهدی شهراینی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48635 محمدرضا شهربابکی نژادحسن زاده 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48636 محمدرضا شهرباف خراسانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48637 امیرسعید شهرتاش 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48638 سیرانوش شهرزاد 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
48639 بی بی عزت شهرستانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48640 ریحانه شهرستانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48641 ریحانه شهرستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48642 ملیحه شهرستانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48643 هاجر شهرستانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48644 افسانه شهرکی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48645 امیر شهرکی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
48646 حسن شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48647 حسن شهرکی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
48648 حسن شهرکی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
48649 حسین شهرکی 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48650 ریحانه شهرکی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
48651 سارا شهرکی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48652 سارا شهرکی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48653 سارا شهرکی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48654 سیما شهرکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48655 طیبه شهرکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48656 عاطفه شهرکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48657 عاطفه شهرکی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48658 عبدالله شهرکی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48659 علی شهرکی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
48660 علی شهرکی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
48661 علی شهرکی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
48662 علیرضا شهرکی 1363 مهندسي نقشه برداري
48663 غلام شهرکی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48664 فاطمه شهرکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک
48665 فریده شهرکی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48666 محسن شهرکی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48667 محمد شهرکی 1383 علوم پايه زمین شناسی
48668 محمدرضا شهرکی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
48669 مرضیه شهرکی 1376 علوم رياضي آمار
48670 مهدی شهرکی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48671 مهدی شهرکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48672 نسرین شهرکی 1372 كشاورزى صنایع غذایی
48673 هادی شهرکی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48674 هدیه شهرکی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
48675 عمار شهرکی ابراهیمی 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48676 جواد شهرکی بوته گز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
48677 فرنوش شهرکی جزنیکی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
48678 فرناز شهرکی جزینکی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
48679 فهیمه شهرکی جزینکی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48680 حسن شهرکی خیرآبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48681 حسین شهرکی خیرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48682 فائزه شهرکی شهد آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48683 سهیلا شهرکی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
48684 علیرضا شهرکی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
48685 ابوالفضل شهرکی نسب 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
48686 اعظم شهروان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48687 میترا شهروز 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48688 پرستو شهروزی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
48689 فاطمه شهروزی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48690 محمد شهروزی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
48691 ابراهیم شهروزیان 1378 دامپزشكي دامپزشکی
48692 زهرا شهروزیان 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
48693 شهره شهرویان 1387 علوم پايه فیزیک
48694 پولین شهره 1378 دامپزشكي دامپزشکی
48695 آمنه شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48696 الهام شهری 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
48697 سمانه شهری 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
48698 سمیه شهری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
48699 طاهره شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48700 علیرضا شهری 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33693959