راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 الهه سلیمانی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
48602 الهه سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48603 امیر سلیمانی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48604 امین سلیمانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
48605 بتول سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48606 بهاره سلیمانی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48607 بهمن سلیمانی 1365 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
48608 جواد سلیمانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48609 جواد سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
48610 جواد سلیمانی 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
48611 حامد سلیمانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
48612 حامد سلیمانی 1393 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
48613 حسام سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
48614 حسن سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48615 حسین سلیمانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
48616 حسین سلیمانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48617 حسین سلیمانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48618 حسین سلیمانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48619 حسین سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
48620 حسین سلیمانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
48621 حمید سلیمانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48622 حمید سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48623 حمید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
48624 حمیدرضا سلیمانی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
48625 حمیدرضا سلیمانی 1394 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
48626 حمیده سلیمانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
48627 حمیده سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48628 حمیده سلیمانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48629 حوریه بیگم سلیمانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48630 رضا سلیمانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48631 رضا سلیمانی 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
48632 رضا سلیمانی 1362 مهندسي مهندسی عمران
48633 رویا سلیمانی 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48634 ریحانه سلیمانی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48635 زکیه سلیمانی 1393 علوم پايه فیزیک
48636 زهرا سلیمانی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48637 زهرا سلیمانی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48638 زهرا سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48639 زهرا سلیمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48640 زهرا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
48641 زهرا سلیمانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
48642 زهراسادات سلیمانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48643 زهره سلیمانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48644 زهره سلیمانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
48645 سارا سلیمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48646 ساره سلیمانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
48647 سجاد سلیمانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48648 سعید سلیمانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
48649 سلیمان سلیمانی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48650 سمانه سلیمانی 1379 علوم پايه زمین شناسی
48651 سمیرا سلیمانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48652 سمیرا سلیمانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48653 سمیه سلیمانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48654 سمیه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48655 سیدحسین سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48656 سیدسعید سلیمانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
48657 سیدسعید سلیمانی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (آموزش محور)
48658 شفاء سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
48659 شهربانو سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48660 طاهره سلیمانی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
48661 طیبه سلیمانی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48662 عادله سلیمانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
48663 عاطفه سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48664 عباسعلی سلیمانی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
48665 عبدالرسول سلیمانی 1380 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
48666 عبدالقیوم سلیمانی 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
48667 عسکر سلیمانی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48668 عصمت سلیمانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48669 علی سلیمانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48670 علی سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48671 علی اصغر سلیمانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48672 علی اصغر سلیمانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48673 فائزه سلیمانی 1387 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
48674 فاطمه سلیمانی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48675 فاطمه سلیمانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48676 فاطمه سلیمانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48677 فاطمه سلیمانی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48678 فاطمه سلیمانی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
48679 فاطمه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48680 فاطمه سلیمانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
48681 فاطمه سلیمانی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
48682 فاطمه سلیمانی 1394 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48683 فاطمه سلیمانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48684 فاطمه سادات سلیمانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48685 فایزه سلیمانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48686 فریبا سلیمانی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48687 فرید سلیمانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48688 فریده سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48689 فضل الله سلیمانی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
48690 قاسم سلیمانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48691 کاظم سلیمانی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48692 کسری سلیمانی 1392 مهندسي مهندسی عمران
48693 کیمیا سلیمانی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48694 کیمیا سلیمانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48695 مجید سلیمانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48696 محبوبه سلیمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48697 محبوبه سلیمانی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48698 محدثه سلیمانی 1394 علوم پايه فیزیک
48699 محسن سلیمانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
48700 محمد سلیمانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249481