راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 48601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48601 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48602 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
48603 زهراسادات شریف الحسینی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
48604 اعظم شریف پورلاطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
48605 زینب شریف ترک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48606 ابراهیم شریف ثانوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
48607 ریحانه شریف ثانوی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48608 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48609 احسان شریف روحانی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
48610 زهرا شریف روحانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48611 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48612 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
48613 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
48614 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48615 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48616 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48617 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48618 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48619 نسترن شریف زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
48620 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
48621 محمدعلی شریف شاذیله 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48622 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48623 رضا شریف مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
48624 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48625 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48626 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
48627 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48628 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48629 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48630 فاطمه شریف نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
48631 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48632 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48633 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
48634 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48635 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48636 حمیدرضا شریفان 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
48637 رامین شریفان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
48638 رضاافشین شریفان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48639 زهرا شریفان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
48640 زهرا شریفان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48641 زینت شریفان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48642 سمیه شریفان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
48643 سوزان شریفان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48644 سیما شریفان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48645 فروغ شریفان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48646 کریم شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48647 سیده فاطمه شریفزاده کوهی خیلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48648 آرزو شریفی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
48649 آلاء شریفی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48650 آلاء شریفی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48651 آمنه شریفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48652 ابوالفضل شریفی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48653 احسان شریفی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48654 ادریس شریفی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48655 اسیه شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48656 اشرف شریفی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48657 اشرف شریفی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
48658 افسانه شریفی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48659 امیر شریفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
48660 امیرحسین شریفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
48661 امیررضا شریفی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48662 بایزید شریفی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48663 برات علی شریفی 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
48664 بهاره شریفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48665 بهروز شریفی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
48666 پری شریفی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48667 جعفر شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48668 جواد شریفی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48669 جواد شریفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48670 جواد شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48671 جواد شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
48672 حجت شریفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48673 حسن شریفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48674 حسن شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48675 حسیب الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48676 حسین شریفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48677 حسین شریفی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48678 حمیدرضا شریفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48679 حمیدرضا شریفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48680 حمیدرضا شریفی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
48681 ذبیح الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48682 روژین شریفی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48683 روژین شریفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48684 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48685 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48686 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48687 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48688 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48689 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48690 زهرا شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48691 زهرا شریفی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48692 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48693 زینب شریفی 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
48694 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48695 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48696 ستاره شریفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
48697 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48698 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48699 سروناز شریفی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48700 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299460