راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,438

نمایش موارد : 48701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48701 محمد سیاهپوش 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48702 محمدجواد سیاهکارزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48703 علی سیاهکوهی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48704 محبوبه سیاهکوهی نیا 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
48705 سجاد سیاهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48706 سوسن سیبویه 1387 علوم پايه فیزیک
48707 علی سیبویه 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
48708 مجتبی سیبویه 1390 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
48709 محمد سیبی 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
48710 ابراهیم سیجانی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
48711 سمانه سیچانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48712 فهیمه سید آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48713 معصومه السادات سید الحسینی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48714 نیما سید انزابی نژاد 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48715 بدرالسادات سید حسینی 1390 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
48716 معصومه سید موسوی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
48717 سعید سید مهدوی چابک 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48718 فهیمه سید نظری 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48719 احمد رضا سیدآبادی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48720 اسماعیل سیدآبادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48721 اسماعیل سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48722 اسماعیل سیدآبادی 1391 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
48723 اکرم سیدآبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
48724 حسین سیدآبادی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
48725 حیدرعلی سیدآبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48726 زکیه سیدآبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
48727 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48728 زهرا سیدآبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48729 زهره سیدآبادی 1390 علوم پايه فیزیک
48730 سارا سیدآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48731 سارا سیدآبادی 1394 مهندسي مهندسی صنایع
48732 سمانه سیدآبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
48733 سمیرا سیدآبادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48734 سمیرا سیدآبادی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
48735 صغری سیدآبادی 1384 علوم رياضي آمار
48736 علی سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
48737 مائده سیدآبادی 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
48738 محسن سیدآبادی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
48739 محسن سیدآبادی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
48740 محسن سیدآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48741 محسن سیدآبادی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
48742 محمدحسن سیدآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
48743 محمدمهدی سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48744 مریم سیدآبادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48745 مریم سیدآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
48746 وحیده سیدآبادی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
48747 سیدمحسن سیدآقاحسینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
48748 حسن سیدابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48749 زهرا سیدابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48750 سعیده سیدابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48751 سیداکبر سیدابادی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48752 مرتضی سیدابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48753 معصومه سیدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48754 سیدامیر سیدابراهیمی 1363 مهندسي جوشكاري
48755 بی بی اسیه سیدابوسعیدی 1381 علوم پايه زمین شناسی
48756 سیداصغر سیدابوسعیدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48757 طهوراسادات سیدابوسعیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48758 نرجس السادات سیدابوسعیدی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48759 وجیهه سیدابوسعیدی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
48760 وجیهه سیدابوسعیدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
48761 بی بی راضیه سیداحمدی علیائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48762 بی بی ملیحه سیداحمدی علیایی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48763 سیدفرهاد سیداحمدی زاویه 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48764 سیدعلی سیداحمدی علیائی 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48765 سیدعلیرضا سیداحمدی علیائی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48766 سیدمحمد سیداحمدی علیائی 1370 علوم پايه فیزیک کاربردی
48767 اکرم سیداحمدی کلاته 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48768 بی بی اعظم سیداحمدی کلاته 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48769 بی بی اعظم سیداحمدی کلاته 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ تشیع (آموزش محور)
48770 سیدجعفر سیداخلاقی شال 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48771 منیرالسادات سیداشرف سلیمانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48772 سیدقاسم سیداقایی احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48773 اتنا سیدالحسینی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48774 الهه سیدالحسینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48775 بهناز سیدالحسینی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
48776 بی بی عصمت سیدالحسینی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
48777 سیدتوحید سیدالحسینی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور
48778 سیما سیدالحسینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48779 سیما سیدالحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48780 شکوفه سیدالحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48781 مریم سیدالحسینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48782 نازنین سیدالحسینی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48783 بی بی مریم سیدالحسینی طبسی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
48784 سیدهادی سیدالحسینی قلعه نویی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48785 بی بی زهرا سیدالحسینی طبسی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
48786 زینب سیدالحسینی طبسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48787 زینب سیدالحسینی طبسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48788 سیدمحمود سیدالحسینی طبسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
48789 بی بی مرثیه سیدالحسینی قلعه نویی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48790 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48791 سیدحسین سیدالموسوی اشکذری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48792 سیدعلی سیدالموسوی اشکذری 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
48793 سیدمهدی سیدالموسوی اشگذری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
48794 حشمت السادات سیدان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48795 سیّد عارف سیّدان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
48796 سیدابوالفضل سیدان 1355 علوم پايه زیست شناسی گیاهی
48797 سیدابوالقاسم سیدان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48798 سّیدعارف سّیدان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
48799 سیدمحسن سیدان 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40866725