راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 48801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48801 سعیده سلیمانی کهنوج 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
48802 سبحان سلیمانی گلسفیدی 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
48803 معصومه سلیمانی گیلاکجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
48804 عاطفه سلیمانی لشکناری 1394 مهندسي مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
48805 زهرا سلیمانی مارشک 1380 علوم پايه زمین شناسی
48806 مجتبی سلیمانی مارشک 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48807 مرضیه سلیمانی متین 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48808 ابراهیم سلیمانی مقدم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
48809 حسین سلیمانی مقدم 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48810 حسین سلیمانی مقدم 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
48811 علی رضا سلیمانی مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
48812 فاطمه سلیمانی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48813 هادی سلیمانی مقدم 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48814 جعفر سلیمانی مکی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48815 معصومه سلیمانی مکی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48816 روزیتا سلیمانی منش 1369 علوم پايه دبیری شیمی
48817 حوا سلیمانی موشکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48818 ریحانه سلیمانی نامی 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
48819 مسعود سلیمانی نایینی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48820 سلیمان سلیمانی نجف اباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48821 حسن سلیمانی نژاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
48822 سمانه سلیمانی نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48823 سمانه سلیمانی نژاد 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
48824 سمیه سلیمانی نژاد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48825 علیرضا سلیمانی نژادبام 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48826 ام البنین سلیمانی نسب 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
48827 قاسم سلیمانی نسب 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
48828 آتنا سلیمانی نیا 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48829 حمید سلیمانی نیا 1364 مهندسي مهندسی عمران
48830 محمد سلیمانی نیا 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48831 فرود سلیمانی ورکی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48832 آزاده سلیمانی وفا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48833 الهه سلیمانی وفا 1376 دامپزشكي دامپزشکی
48834 راحله سلیمانی وفا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48835 مهدی سلیمانی هونی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48836 اذر سلیمانی یزدان اباد 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48837 امیرحسین سلیمانیان 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48838 حامد سلیمانیان 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48839 زهره سلیمانیان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48840 صادق سلیمانیان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
48841 صفیه سلیمانیان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48842 علی اکبر سلیمانیان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
48843 محمدحسن سلیمانیان 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48844 محمود سلیمانیان 1372 علوم پايه دبیری شیمی
48845 مهدیه سلیمانیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48846 مهرداد سلیمانیان 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48847 مینا سلیمانیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48848 ناهید سلیمانیان 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48849 نرگس سلیمانیان 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48850 نرگس سلیمانیان 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
48851 نیلوفر سلیمانیان 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48852 محمدمهدی سلیمانیان شکیب 1380 علوم رياضي آمار
48853 سودابه سلیمانیان مشهدی 1371 علوم پايه دبیری شیمی
48854 آمنه سلیمی 1389 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
48855 احمدرضا سلیمی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48856 اسماعیل سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48857 اکبر سلیمی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48858 ام ایمن سلیمی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48859 امید سلیمی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
48860 بنت الهدا سلیمی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48861 پروانه سلیمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48862 جمشید سلیمی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48863 حسن سلیمی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
48864 حسین سلیمی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48865 حمید سلیمی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48866 راضیه سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48867 راضیه سلیمی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48868 رضا سلیمی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48869 رقیه سلیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48870 رقیه سلیمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48871 زهرا سلیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48872 زهرا سلیمی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
48873 سپیده سلیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48874 سیداحمد سلیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48875 سیدحسین سلیمی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48876 شبنم سلیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48877 شیدا سلیمی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48878 صبا سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48879 علی سلیمی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48880 علی سلیمی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
48881 علی اصغر سلیمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
48882 علیرضا سلیمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48883 علیرضا سلیمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48884 علیرضا سلیمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48885 فضه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
48886 کلثوم سلیمی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
48887 محبوبه سلیمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48888 محسن سلیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
48889 محسن سلیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
48890 محسن سلیمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48891 محمّد سلیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48892 محمدجواد سلیمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48893 محمدجواد سلیمی 1354 علوم پايه عمومی
48894 محمدرضا سلیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48895 محمدعلی سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48896 محمدعلی سلیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48897 محمود سلیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48898 مرضیه سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48899 مرضیه سلیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48900 مرضیه سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227437