راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 48801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48801 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
48802 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48803 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48804 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48805 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48806 نسترن شریف زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
48807 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
48808 محمدعلی شریف شاذیله 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48809 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
48810 رضا شریف مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
48811 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48812 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
48813 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
48814 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48815 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48816 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48817 فاطمه شریف نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
48818 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
48819 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48820 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
48821 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48822 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48823 حمیدرضا شریفان 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
48824 رامین شریفان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
48825 رضاافشین شریفان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
48826 زهرا شریفان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
48827 زهرا شریفان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48828 زینت شریفان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48829 سمیه شریفان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
48830 سوزان شریفان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48831 سیما شریفان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48832 فروغ شریفان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
48833 کریم شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
48834 سیده فاطمه شریفزاده کوهی خیلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48835 آرزو شریفی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
48836 آلاء شریفی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48837 آلاء شریفی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48838 آمنه شریفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
48839 ابوالفضل شریفی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48840 احسان شریفی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48841 ادریس شریفی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48842 اسیه شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48843 اشرف شریفی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
48844 اشرف شریفی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
48845 افسانه شریفی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48846 امیر شریفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
48847 امیرحسین شریفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
48848 امیررضا شریفی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48849 بایزید شریفی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48850 برات علی شریفی 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
48851 بهاره شریفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48852 بهروز شریفی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
48853 پری شریفی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48854 جعفر شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48855 جواد شریفی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
48856 جواد شریفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48857 جواد شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48858 جواد شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
48859 حجت شریفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48860 حسن شریفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
48861 حسن شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
48862 حسیب الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48863 حسین شریفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48864 حسین شریفی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48865 حمیدرضا شریفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48866 حمیدرضا شریفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
48867 حمیدرضا شریفی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
48868 ذبیح الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48869 روژین شریفی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48870 روژین شریفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
48871 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48872 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48873 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48874 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48875 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48876 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
48877 زهرا شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48878 زهرا شریفی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48879 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
48880 زینب شریفی 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
48881 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
48882 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
48883 ستاره شریفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
48884 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48885 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
48886 سروناز شریفی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
48887 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48888 سعید شریفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
48889 سعید شریفی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48890 سعید شریفی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
48891 سعیده شریفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
48892 سهراب شریفی 1391 مهندسي مهندسی عمران
48893 سیده زهرا شریفی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48894 سیده کوثر شریفی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
48895 سینا شریفی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48896 شهلا شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48897 شهلا شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
48898 شهلا شریفی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
48899 شهلا شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
48900 شهین شریفی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542940