راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 48901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
48901 رضا سلیمی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
48902 رقیه سلیمی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48903 رقیه سلیمی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
48904 زهرا سلیمی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
48905 زهرا سلیمی 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
48906 سپیده سلیمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
48907 سیداحمد سلیمی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
48908 سیدحسین سلیمی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
48909 شبنم سلیمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
48910 شیدا سلیمی 1365 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
48911 صبا سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48912 علی سلیمی 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
48913 علی سلیمی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
48914 علی اصغر سلیمی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
48915 علیرضا سلیمی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48916 علیرضا سلیمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48917 علیرضا سلیمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
48918 فضه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
48919 کلثوم سلیمی 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
48920 محبوبه سلیمی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
48921 محسن سلیمی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
48922 محسن سلیمی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
48923 محسن سلیمی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48924 محمّد سلیمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48925 محمدجواد سلیمی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48926 محمدجواد سلیمی 1354 علوم پايه عمومی
48927 محمدرضا سلیمی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
48928 محمدعلی سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
48929 محمدعلی سلیمی 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48930 محمود سلیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48931 مرضیه سلیمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
48932 مرضیه سلیمی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
48933 مرضیه سلیمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
48934 مرضیه سلیمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
48935 مسعود سلیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48936 معصومه سلیمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
48937 معصومه سلیمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48938 معصومه سلیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
48939 منصور سلیمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48940 منصور سلیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48941 مهدی سلیمی 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48942 مهدی سلیمی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
48943 مهدیه سلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
48944 مهسا سلیمی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48945 مهسا سلیمی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
48946 میترا سلیمی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
48947 میلاد سلیمی 1394 مهندسي مهندسی عمران - سازه
48948 میلاد سلیمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
48949 نونا سلیمی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48950 نیر سلیمی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
48951 وجیهه سلیمی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
48952 احمد سلیمی زو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48953 حمیده سلیمی فر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
48954 حسن سلیمی آشتیانی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48955 محرمعلی سلیمی اتانی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
48956 زهرا سلیمی ازغندی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48957 محمدمهدی سلیمی امیری 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
48958 علی سلیمی اول بجستانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
48959 حسین سلیمی بجستانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
48960 غلامرضا سلیمی بنه گز 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48961 سیدعرفان سلیمی پور 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
48962 مرضیه سلیمی پور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
48963 حسن سلیمی ترکمانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
48964 اکرم سلیمی ثانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
48965 محمد سلیمی چیتگر 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48966 مژگان سلیمی حاجی آبادقاسم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
48967 حجت سلیمی حجت آبادی 1393 مهندسي مهندسی مواد گرایش متالورژی صنعتی
48968 الهه سلیمی خاتونی 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
48969 نسرین سلیمی دارانی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
48970 هاجر سلیمی راد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
48971 رقیه سلیمی زادک 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
48972 مریم سلیمی زارع 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48973 محسن سلیمی سماغچه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
48974 اکرم سلیمی سیاه سنگ 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48975 مصطفی سلیمی شاهم آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48976 کاظم سلیمی طوسی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
48977 اسماعیل سلیمی غین 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
48978 سعیده سلیمی فر 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
48979 محمد سلیمی فر 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
48980 محمد سلیمی فر 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
48981 سحر سلیمی فرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
48982 محسن سلیمی فرد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
48983 مژده سلیمی فرد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
48984 مژده سلیمی فرد 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
48985 معصومه سلیمی گل شیخ 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
48986 اعظم سلیمی گل شیخی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
48987 محمدجواد سلیمی گل شیخی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
48988 عباسعلی سلیمی ندوشن 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48989 بابک سلیمی نژاد 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
48990 صفرعلی سلیمی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
48991 مجتبی سلیمی نژاد 1350 علوم پايه فیزیک
48992 محمد سلیمی نژاد 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
48993 مهدی سلیمی نژاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48994 هادی سلیمی نژاد 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
48995 مرضیه سلیمی نمین 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
48996 حمید سلیمی یسار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
48997 محمدحسن سلیمیان 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
48998 محمّدرضا سلیمیان 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
48999 ریحانه سلیمیان ریزی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
49000 سیدرضا سمائی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251400