راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 49001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49001 محمدجواد سمائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49002 مریم سمائی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49003 مریم سمائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
49004 سعید سمائی رهنی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49005 سعید سمائی رهنی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49006 نفیسه سمائی رهنی 1389 علوم پايه فیزیک
49007 فرساد سماعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
49008 زهرا سماعی یکتا 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49009 مجید سماعی یکتا 1366 مهندسي مهندسی عمران
49010 نسرین سماعی یکتا 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49011 کامبیز سماک 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49012 کیوان سماک 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49013 مهدی سماکار 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49014 رضا سماوات 1375 علوم رياضي ریاضی
49015 محمدباقر سماواتی 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
49016 جواد سماوی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
49017 غلام رضا سماوی 1379 هنر نيشابور نقاشی
49018 آزاده سمرقندی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49019 آزاده سمرقندی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49020 آمنه سمرقندی خراسانی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49021 لعیا سمرقندی خراسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49022 سوسن سمرقندیان 1367 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49023 مهسا سمسار قزوینی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
49024 سیده هانیه سمسارتربتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49025 هانیه سمسارتربتی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49026 علیرضا سمسارزاده 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49027 سپیده سمع 1392 مهندسي مهندسی صنایع
49028 محبوبه سمن شاهی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49029 لی-لا سمنان-ی 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49030 ابوالفضل سمنانی 1372 علوم رياضي آمار
49031 حسین سمنانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49032 مهدی سمنانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49033 زینب سمندری 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49034 معصومه سمندری 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
49035 یاسر سمندری 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49036 وحید سمواتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49037 امیر سمواتیان 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49038 نرگس سموری قاینی 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
49039 محبوبه سموزاد 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
49040 علاء سمیر سبع الجبوری 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49041 راضیه سمیع 1384 علوم رياضي ریاضی محض
49042 رضوان سمیع 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49043 سوزان سمیع 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49044 محمدصادق سمیع 1388 مهندسي مهندسی شیمی
49045 حمیدرضا سمیع پور 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49046 اشرف سمیع زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49047 لیلا سمیع زاده مشهدی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49048 محمدعلی سمیع زاده مشهدی 1394 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
49049 محمود سمیع زاده مشهدی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49050 بی بی زهرا سمیع زاده یزد 1354 علوم پايه زیست شناسی
49051 ابوالفضل سمیعی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49052 ابوالفضل سمیعی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49053 ابوالفضل سمیعی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49054 احسان سمیعی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49055 احمد سمیعی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49056 احمد سمیعی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49057 اصغر سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49058 افسانه سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49059 افسانه سمیعی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
49060 امید سمیعی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49061 امید سمیعی 1389 علوم پايه فیزیک
49062 امیرحسین سمیعی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49063 راضیه سمیعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49064 زهرا سمیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49065 زهرا سمیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49066 ساحل سمیعی 1394 علوم پايه زمین شناسی
49067 سارا سمیعی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49068 سارا سمیعی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
49069 سارا سمیعی 1389 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49070 سپیده سمیعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49071 سمیرا سمیعی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49072 سمیه سمیعی 1384 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
49073 سمیه سمیعی 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
49074 سیامک سمیعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49075 شهربانو سمیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49076 علی سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49077 علی سمیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49078 غلامرضا سمیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49079 فاطمه سمیعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49080 فاطمه سمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49081 فاطمه سمیعی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49082 کاظم سمیعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49083 لاله سمیعی 1378 علوم پايه فیزیک
49084 لیلا سمیعی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49085 لیلا سمیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49086 محبوبه سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49087 محمد سمیعی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
49088 محمد سمیعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49089 محمدحسن سمیعی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
49090 محمدمهدی سمیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49091 محمود سمیعی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49092 منیره سمیعی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
49093 نیّره سمیعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49094 هانیه سمیعی 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49095 هدی سمیعی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49096 آمنه سمیعی مقدم 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
49097 حسین سمیعی اصفهانی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
49098 احمد سمیعی پاقلعه 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49099 حمیدرضا سمیعی پاقلعه 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49100 جعفر سمیعی درونه 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249438