راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 49101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49101 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
49102 هومن شریفیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
49103 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49104 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49105 عاطفه شریفیان ثانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49106 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49107 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49108 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49109 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
49110 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49111 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49112 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49113 مرضیه شریفیان رضوی 1354 علوم پايه زیست شناسی
49114 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49115 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49116 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49117 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49118 مهرزاد شریفیان طرقبه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49119 مهرزاد شریفیان طرقبه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49120 مهرزاد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49121 جواد شریفیان طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49122 تکتم شریفیان عطار 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49123 سارا شریفیان عطار 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49124 عباس شریفیان عطار 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
49125 نرجس شریفیان عطار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49126 فرزانه شریفیان نوق 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
49127 محمد شریکیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49128 شرین شزیعتی ایوری 1354 علوم پايه فیزیک
49129 شهره ششتمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
49130 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49131 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49132 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49133 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49134 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49135 سوره شعائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
49136 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49137 سوده شعار 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49138 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
49139 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49140 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49141 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49142 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49143 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49144 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49145 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49146 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49147 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49148 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49149 ضیاءالدین شعاعی 1356 علوم پايه زمین شناسی
49150 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49151 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49152 مریم شعاعی 1376 علوم پايه زمین شناسی
49153 ملیکا شعاعی 1380 علوم رياضي آمار
49154 ندا شعاعی پرچین 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
49155 حمیده شعاعی شه رضا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49156 آزاده شعبان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
49157 مجتبی شعبان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49158 مینا شعبان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49159 مینا شعبان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
49160 نسا شعبان پور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49161 میترا شعبان پورقوشخانه 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
49162 سیدمجتبی شعبان پورکجی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49163 فاطمه شعبان حسن آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49164 سمیه شعبان حسنقه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49165 سمیه شعبان حسنقه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
49166 آسیه شعبان خواهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49167 آتنا شعبان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49168 سپیده شعبان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49169 سپیده شعبان زاده 1382 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
49170 سعید شعبان زاده 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
49171 علیرضا شعبان زاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
49172 فاطمه شعبان زاده اردکانی 1379 علوم رياضي آمار
49173 آزاده شعبان زاده حصاری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49174 مهدی شعبان زاده خوشرودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
49175 زهره شعبان زاده سنگوله 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49176 زهرا شعبان زاده کلوخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49177 بهمن شعبان زاده لمر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49178 ایرج شعبان سروری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49179 ابوالفضل شعبان مایانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
49180 رضا شعبان نژادخاص 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
49181 علی اکبر شعبانپور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49182 هومن شعبانپور 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
49183 مجنبی شعبانزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
49184 آزاده شعبانزاده بلالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49185 آمنه شعبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49186 اسماء شعبانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49187 اسماء شعبانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49188 اعظم شعبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49189 اعظم شعبانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49190 اکبر شعبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49191 ایوب شعبانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49192 بردیا شعبانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49193 بهاره شعبانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
49194 بهرام شعبانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49195 پروانه شعبانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49196 چنگیز شعبانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49197 حسن شعبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
49198 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49199 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
49200 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542909