راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 49501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49501 میترا شاکری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49502 سرورالزمان شاکری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49503 جواد شاکری توبدرخت 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49504 غلامرضا شاکری توپدرخت 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49505 شهره شاکری جنتی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
49506 میرانا شاکری جویباری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
49507 غلامرضا شاکری چنار 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49508 محمد شاکری چنار 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49509 مریم شاکری راد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49510 مجتبی شاکری روش 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49511 ملیحه شاکری روش 1384 علوم رياضي آمار
49512 ملیحه شاکری روش 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
49513 علی شاکری زاده 1379 علوم پايه فیزیک
49514 مهدیه شاکری زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49515 حجت شاکری زارع 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49516 حجت شاکری زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
49517 مصطفی شاکری شمسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49518 محمود شاکری عبدل ابادی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49519 آمنه شاکری علیایی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49520 فرشته شاکری فاروجی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49521 سمیرا شاکری فر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49522 الهام شاکری فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49523 عیسی شاکری قزلحصاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49524 رویا شاکری کوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49525 رویا شاکری کوشکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
49526 فرزانه شاکری کوشکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49527 محمد شاکری مزینان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49528 غلامرضا شاکری مشهدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49529 حانیه شاکری مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49530 سمیرا شاکری منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49531 مهسا شاکری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49532 بهادر شاکری نسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49533 عذرا شاکری نوا 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49534 حمید شاکری نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49535 فاطمه شاکری وحدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49536 امید شاکریان 1383 علوم رياضي آمار
49537 بهناز شاکریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
49538 ماهرخ شاکریان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49539 مهیار شاکریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49540 مهرناز شاکرین 1381 هنر نيشابور نقاشی
49541 معصومه شاکه نیا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49542 آسیه شاکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49543 رضا شاکی ماسوله 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
49544 محمود شاگردموتاب 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
49545 ریحانه شال باف ممتاز 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49546 شهلا شالباف زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
49547 زهرا شالباف ممتاز 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49548 سیّدسجاد شالباف یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
49549 سیدوحید شالباف یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49550 سیدوحید شالباف یزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
49551 سعید شالچی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
49552 بابک شالچی امیرخیز 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49553 سمیه شالچی طوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49554 شیما شالچی طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49555 محسن شالچی طوسی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49556 ملیحه شالچی طوسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49557 احمد شالچیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
49558 حسین شالچیان 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
49559 حسین شالچیان 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
49560 اکرم شالچیان تبریزی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49561 طاهره شالچیان تبریزی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49562 فاطمه شالچیان تبریزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49563 محمداسمعیل شالچیان تبریزی 1371 مهندسي مهندسی عمران
49564 هانیه شالچیان تبریزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49565 محمدصادق شالچیان طرقبه 1394 مهندسي مهندسی شیمی
49566 علی شالفروش 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49567 محسن شالفروشان 1366 كشاورزى زراعت
49568 مهشید شالفروشان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49569 عاطفه شالفروشان ابتدائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49570 حسنعلی شالودگی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49571 منصوره شاله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49572 ناصر شاله 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49573 امین شالی کاران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49574 رحیم شالیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49575 رحیم شالیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
49576 فرشته شالیان 1381 علوم پايه فیزیک
49577 یداله شامانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49578 فرشته شامحمدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49579 فریبا شامحمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49580 فهیمه شامحمدی مهرجردی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49581 مهدی شامحمدی مهرجردی 1369 علوم رياضي آمار
49582 راضیه شامخ نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49583 راضیه شامخ نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
49584 داود شامروی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49585 حمیرا شامکوئیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49586 حمیرا شامکوئیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
49587 رضا شامکوئیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
49588 رشید شاملو 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49589 صادق شاملو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49590 فاطمه شاملو 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
49591 مرجان شاملو 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
49592 نازیلا شاملو 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49593 نازیلا شاملو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
49594 جواد شاملو منتظر مقدم 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49595 نینا شاملو منتظرمقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49596 سمانه شاملواینچه کیکانلو 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49597 مرضیه شاملوئیان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49598 جواد شاملومنتظرمقدم 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
49599 نادره شاملومنتظرمقدم 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40444927