راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,386

نمایش موارد : 49601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49601 مسعود شاکری 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49602 معصومه شاکری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49603 معصومه شاکری 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49604 ملیحه شاکری 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49605 ملیحه شاکری 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
49606 منیر ا لسادات شاکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49607 منیرالسادات شاکری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49608 منیرالسادات شاکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49609 مهدی شاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49610 مهدی شاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
49611 مهشید شاکری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49612 مهشید شاکری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
49613 مهین شاکری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49614 میترا شاکری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49615 سرورالزمان شاکری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49616 جواد شاکری توبدرخت 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49617 غلامرضا شاکری توپدرخت 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49618 شهره شاکری جنتی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
49619 میرانا شاکری جویباری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
49620 غلامرضا شاکری چنار 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49621 محمد شاکری چنار 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49622 مریم شاکری راد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49623 مجتبی شاکری روش 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49624 ملیحه شاکری روش 1384 علوم رياضي آمار
49625 ملیحه شاکری روش 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
49626 علی شاکری زاده 1379 علوم پايه فیزیک
49627 مهدیه شاکری زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49628 حجت شاکری زارع 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49629 حجت شاکری زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
49630 مصطفی شاکری شمسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49631 محمود شاکری عبدل ابادی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
49632 آمنه شاکری علیایی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49633 فرشته شاکری فاروجی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49634 سمیرا شاکری فر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49635 الهام شاکری فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49636 عیسی شاکری قزلحصاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49637 رویا شاکری کوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49638 رویا شاکری کوشکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
49639 فرزانه شاکری کوشکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49640 محمد شاکری مزینان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49641 غلامرضا شاکری مشهدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49642 حانیه شاکری مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49643 سمیرا شاکری منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49644 مهسا شاکری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49645 بهادر شاکری نسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49646 عذرا شاکری نوا 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49647 حمید شاکری نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49648 فاطمه شاکری وحدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49649 امید شاکریان 1383 علوم رياضي آمار
49650 بهناز شاکریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
49651 ماهرخ شاکریان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49652 مهیار شاکریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
49653 مهرناز شاکرین 1381 هنر نيشابور نقاشی
49654 معصومه شاکه نیا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49655 آسیه شاکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49656 رضا شاکی ماسوله 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
49657 محمود شاگردموتاب 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
49658 ریحانه شال باف ممتاز 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49659 شهلا شالباف زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
49660 زهرا شالباف ممتاز 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
49661 سیّدسجاد شالباف یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
49662 سیدوحید شالباف یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49663 سیدوحید شالباف یزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
49664 سعید شالچی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
49665 بابک شالچی امیرخیز 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
49666 سمیه شالچی طوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
49667 شیما شالچی طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49668 محسن شالچی طوسی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49669 ملیحه شالچی طوسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49670 احمد شالچیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
49671 حسین شالچیان 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
49672 حسین شالچیان 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
49673 اکرم شالچیان تبریزی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49674 طاهره شالچیان تبریزی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
49675 فاطمه شالچیان تبریزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49676 محمداسمعیل شالچیان تبریزی 1371 مهندسي مهندسی عمران
49677 هانیه شالچیان تبریزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49678 محمدصادق شالچیان طرقبه 1394 مهندسي مهندسی شیمی
49679 علی شالفروش 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49680 محسن شالفروشان 1366 كشاورزى زراعت
49681 مهشید شالفروشان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49682 عاطفه شالفروشان ابتدائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49683 حسنعلی شالودگی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49684 منصوره شاله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49685 ناصر شاله 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49686 امین شالی کاران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49687 رحیم شالیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
49688 رحیم شالیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
49689 فرشته شالیان 1381 علوم پايه فیزیک
49690 یداله شامانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49691 فرشته شامحمدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49692 فریبا شامحمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49693 فهیمه شامحمدی مهرجردی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49694 مهدی شامحمدی مهرجردی 1369 علوم رياضي آمار
49695 راضیه شامخ نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49696 راضیه شامخ نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
49697 داود شامروی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49698 حمیرا شامکوئیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49699 حمیرا شامکوئیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
49700 رضا شامکوئیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40734794