راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 49601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49601 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49602 صدیقه شیخی محمره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
49603 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49604 زهرا شیخی مهرآبادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
49605 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
49606 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49607 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
49608 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
49609 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49610 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49611 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
49612 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
49613 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49614 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی
49615 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
49616 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49617 فرزانه شیدا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49618 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
49619 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49620 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
49621 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49622 نصرت اله شیدا 1354 علوم پايه فیزیک
49623 هومن شیدا خانقشلاقی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49624 حمید شیدائی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
49625 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49626 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49627 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49628 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
49629 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49630 اکرم شیدایی بوانلو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49631 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49632 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49633 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49634 نادیا شیدپیله ور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49635 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49636 بهناز شیدعنبرانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49637 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49638 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49639 مرضیه شیدفر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49640 سعید شیدکالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49641 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49642 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49643 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
49644 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
49645 اسماء شیرازی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49646 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
49647 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
49648 امین شیرازی 1388
49649 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49650 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
49651 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49652 جلیل شیرازی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
49653 حمید شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49654 حمید شیرازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49655 حمید شیرازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49656 حمید شیرازی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49657 حمید رضا شیرازی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49658 رضا شیرازی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49659 رضا شیرازی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49660 زهرا شیرازی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49661 سجاد شیرازی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49662 سحر شیرازی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49663 سعید شیرازی 1377 علوم رياضي آمار
49664 سیدرضا شیرازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49665 سیدکاظم شیرازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49666 فاطمه شیرازی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49667 فاطمه شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49668 قدیر شیرازی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49669 قربانعلی شیرازی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49670 کبری شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49671 مائده بیگم شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49672 محمدتقی شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49673 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49674 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49675 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49676 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49677 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49678 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49679 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
49680 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
49681 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49682 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49683 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49684 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49685 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
49686 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49687 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
49688 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49689 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
49690 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49691 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49692 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
49693 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
49694 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
49695 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
49696 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49697 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49698 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49699 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49700 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060205