راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 49601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49601 مریم صادقی سبزواری 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
49602 سپیده صادقی سراجی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
49603 علی صادقی سقزچی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
49604 سیدجعفر صادقی سکه 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49605 وحیده صادقی سکه 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
49606 خدیجه صادقی سمرجان 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49607 مجتبی صادقی سیاهکلائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49608 حسین صادقی شاهرخت 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
49609 خدیجه صادقی شاهرخت 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49610 طاهره صادقی شاهرخت 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
49611 طاهره صادقی شاهرخت 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
49612 سکینه صادقی شرق 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49613 حمیدرضا صادقی شقاقی 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49614 اقدس صادقی شکیب 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49615 الهه صادقی شکیب 1385 علوم رياضي آمار
49616 فرشته صادقی شکیب 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
49617 جلال الدین صادقی شهرستانک 1363 علوم پايه زمین شناسی
49618 موسی الرضا صادقی صفت 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49619 سیدمهدی صادقی طرقبه 1372 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49620 میثم صادقی طرقی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
49621 اعظم صادقی طوسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49622 حمیدرضا صادقی علی آبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
49623 امیرهوشنگ صادقی فاضل 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49624 ملیحه صادقی فاضل 1379 علوم رياضي آمار
49625 تکتم صادقی فتح اباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49626 سیدعلی صادقی فدکی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49627 علی صادقی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49628 محمد صادقی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
49629 مرتضی صادقی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
49630 مصطفی صادقی فر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49631 سمیه صادقی فرد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49632 محمدرضا صادقی فرد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
49633 معصومه صادقی فرد 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49634 یاسر صادقی فرزقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49635 مهدی صادقی فرمائی 1374 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49636 سمیرا صادقی فریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49637 حامد صادقی فیروزجا 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49638 عبداله صادقی قطب ابادی 1366 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
49639 لیلا صادقی قطب آبادی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49640 الهام صادقی قلعه سرخ 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
49641 سیما صادقی قلعه سرخ 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49642 احمد صادقی قوژدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49643 مریم صادقی کاخکی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49644 کریم صادقی کبوده 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49645 محسن صادقی کریم ا بادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
49646 محمد صادقی کشکوئیه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49647 افسانه صادقی کیاکلایه 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49648 اعظم صادقی گل خطمی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49649 رسول صادقی گلسفیدی 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
49650 حمیدرضا صادقی گلمکان 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
49651 احمد صادقی گلمکانی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49652 سعیده صادقی گلمکانی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49653 سعیده صادقی گلمکانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49654 محمد صادقی گلمکانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
49655 هدی صادقی گلمکانی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49656 شهربانو صادقی گورجی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
49657 محمدباقر صادقی گوغری 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49658 محمدصادق صادقی گوغری 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49659 فریده صادقی گیو 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49660 اشکان صادقی لطف آبادی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49661 سجاد صادقی لطف آبادی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
49662 مونا صادقی لطف آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49663 اریا صادقی لطف ابادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
49664 منصور صادقی مال امیری 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49665 اکرم صادقی ماهانی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49666 مریم صادقی ماهانی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49667 علیرضا صادقی ماهونک 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49668 علیرضا صادقی ماهونک 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49669 محسن صادقی محسن آباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49670 محمداسماعیل صادقی محسن اباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49671 هاشم صادقی محسن اباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49672 فریبا صادقی مرشت 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49673 نقشعلی صادقی مرشت 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49674 تکتم سادات صادقی مفرد 1388 علوم پايه فیزیک
49675 بهنوش صادقی مقدم 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
49676 فرامرز صادقی مقدم 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49677 معصومه صادقی مقدم 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
49678 صفیه صادقی مقدم بیلندی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49679 سیدرضا صادقی مقدم پور 1356 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
49680 مرتضی صادقی مندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49681 عزت صادقی منش 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49682 کیانوش صادقی نائینی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49683 سینا صادقی نامقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
49684 کیانوش صادقی نایینی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49685 پروین صادقی نژاد 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49686 فاطمه صادقی نژاد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49687 لعیا صادقی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49688 معصومه صادقی نژاد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49689 ملیحه صادقی نژاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49690 مهسا صادقی نژاد 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49691 مینا صادقی نژاد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
49692 مینا صادقی نژاد 1391 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
49693 فاطمه صادقی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49694 مصطفی صادقی نسب 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49695 معصومه صادقی نوده 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49696 اعظم صادقی نیا 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49697 حمید صادقی نیا 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49698 سمانه صادقی نیا 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49699 علی صادقی نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973244