راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,232

نمایش موارد : 49701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49701 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49702 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
49703 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49704 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
49705 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
49706 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49707 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49708 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49709 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49710 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49711 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49712 شادی شمسیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
49713 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
49714 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49715 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
49716 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49717 عزت سادات شمشادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
49718 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
49719 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
49720 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49721 مرتضی شمشادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49722 وجیهه شمشادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49723 حلیمه خاتون شمشادی نژاد 1354 علوم رياضي آمار ریاضی
49724 پروین شمشادی یزدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
49725 کتایون شمشادی یزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
49726 نصیر شمشکی 1378 علوم پايه فیزیک
49727 پروانه شمشیرکش 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
49728 مریم شمشیرکش شهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49729 بیتا شمشیرگران 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49730 یاسمن شمشیرگران 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
49731 یاسمن شمشیرگران 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
49732 یاسمن شمشیرگران 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
49733 بهزاد شمشیری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
49734 جوانشیر شمشیری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49735 رضا شمشیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
49736 زهرا شمشیری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49737 سمیرا شمشیری 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
49738 فاطمه شمشیری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49739 فاطمه شمشیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49740 محبوبه شمشیری 1371 علوم رياضي ریاضی
49741 مسلم شمشیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49742 مهدیه شمشیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49743 ریحانه شمشیری ابرندابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49744 زهرا شمشیری جرفی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49745 زهرا شمشیری جرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
49746 محسن شمشیری رضوانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49747 محبوبه شمشیری سیجاوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49748 علی داد شمشیری شورباخورلو 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
49749 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49750 طاهره شمشیری مشهدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49751 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
49752 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49753 علی شمشیریان 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49754 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49755 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49756 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49757 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
49758 زهره شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
49759 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
49760 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49761 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49762 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49763 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49764 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
49765 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49766 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49767 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49768 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
49769 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
49770 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49771 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
49772 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49773 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49774 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49775 محمود شنایی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49776 عباسعلی شنایی نوزاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
49777 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49778 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
49779 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
49780 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49781 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49782 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49783 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49784 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49785 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49786 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49787 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49788 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49789 زهرا شنوائی عباسی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49790 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49791 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49792 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
49793 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49794 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49795 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
49796 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
49797 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
49798 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49799 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49800 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36795363