راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 49701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49701 احمد شرکا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49702 مریم شرکا 1364 علوم پايه فیزیک
49703 مریم شرکا 1375 علوم پايه فیزیک
49704 محمدابراهیم شرکا شیروان 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49705 علیرضا شرکاء 1394 مهندسي مهندسی عمران
49706 محمد حسین شرکاء 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
49707 محمدحسین شرکاء 1361 مهندسي راه و ساختمان
49708 صدیقه شرکاء بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
49709 رضا شرکابیدختی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
49710 احسان شرکت 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49711 هانیه شرکت 1384 علوم پايه فیزیک
49712 سحر شرکت بزازان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49713 سحر شرکت بزازان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49714 فرشاد شرکت سعدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49715 فرنوش شرکت سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
49716 غلامرضا شرکتی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49717 محمدجواد شرکتی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
49718 شهین شروتی شمرین 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49719 لطیف شریداوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49720 حسین شریده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
49721 الهام شریعت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
49722 الهام شریعت 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
49723 رضا شریعت 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49724 سحر شریعت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49725 سیدآرش شریعت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49726 سیده ارغوان شریعت 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49727 شهین شریعت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49728 طاهره شریعت 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49729 فریبا شریعت 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49730 شادی شریعت پناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49731 محمد شریعت تربقان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49732 محمدحسن شریعت جعفری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49733 محمدحسن شریعت جعفری 1374 كشاورزى زراعت
49734 سیدحمیدرضا شریعت داودی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
49735 مرتضی شریعت رضوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49736 امیرحسین شریعت زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49737 سیدمجید شریعت زاده 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49738 عباسعلی شریعت زاده 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49739 معصومه شریعت زاده 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
49740 راحله شریعت زاده بامی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
49741 راضیه شریعت صفا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49742 آزاده شریعت فر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49743 اشرف شریعت قرقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49744 آسیه شریعت نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49745 سمانه شریعت نسب 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49746 سیدهادی شریعت یار 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
49747 نازنین شریعت یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49748 زهرا شریعت احمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49749 محمدامین شریعت احمدی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49750 نرجس شریعت احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
49751 زهرا شریعت پناه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
49752 شاداب شریعت پناه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
49753 شکوفه شریعت پناه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49754 کورش شریعت پور 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
49755 محسن شریعت پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
49756 اعظم شریعت جعفری 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49757 اعظم شریعت جعفری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49758 محمدصادق شریعت خواه 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
49759 محمدعلی شریعت خواه 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
49760 سید حمید رضا شریعت داودی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49761 سیده مهتا شریعت رضوی 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49762 خسرو شریعت زاده 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49763 عباسعلی شریعت زاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49764 فرشید شریعت زاده 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49765 مهناز شریعت زاده 1383 دامپزشكي دامپزشکی
49766 رؤیا شریعت زاده بامی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49767 شهره شریعت زاده بامی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49768 غزال شریعت زاده بامی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
49769 فرحنازسادات شریعت زاده قرشی 1355 علوم پايه زیست شناسی
49770 آزاده شریعت فر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
49771 شهاب شریعت فر 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49772 سحر شریعت مدار احمدی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49773 فروغ شریعت مداری 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49774 عطیه شریعت مغانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49775 اسامه شریعت منش 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49776 سجاد شریعت نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
49777 عطیه شریعت نژادکیاسری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49778 شادی شریعت نیا 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49779 حامد شریعت یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49780 یاسمین شریعت یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
49781 علی اکبر شریعتمدار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49782 محمدتقی شریعتمدار 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49783 معصومه سادات شریعتمدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49784 نرگس شریعتمداران 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
49785 فاطمه شریعتمدارتهرانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49786 محمدامین شریعتمدارتهرانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
49787 زهره شریعتمدارطهرانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49788 محمود شریعتمدارطهرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49789 منصوره شریعتمدارطهرانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49790 هادی شریعتمدارطهرانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
49791 بهرام شریعتمدارقوچان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49792 فاطمه شریعتمدارقوچانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49793 امیدرضا شریعتمداری 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49794 حامده شریعتمداری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
49795 حانیه شریعتمداری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49796 حانیه شریعتمداری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
49797 حمیده شریعتمداری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49798 زکیه شریعتمداری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49799 زکیه شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
49800 زهره شریعتمداری 1357 علوم پايه علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38677382