راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 49701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49701 مهتاب شعیبی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
49702 سارا شعیبی عمرانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49703 سمیرا شعیبی محسن آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49704 سمیرا شعیبی محسن ابادی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
49705 غلامرضا شعیه زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49706 مجید شغائی فلاح 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
49707 مصطفی شغائی فلاح 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49708 فاطمه شفا 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49709 اسماعیل شفائی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49710 اعظم شفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49711 اعظم شفائی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49712 اکرم شفائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49713 بهاره شفائی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
49714 زهرا شفائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49715 زهرا شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49716 سارا شفائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49717 سپیده شفائی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
49718 طاهره شفائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49719 عباسعلی شفائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49720 عطیه شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49721 فاطمه شفائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49722 فاطمه شفائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
49723 محمدعلی شفائی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
49724 محمدعلی شفائی 1372 علوم پايه فیزیک
49725 مریم شفائی 1387 علوم رياضي آمار
49726 مژده شفائی 1375 علوم پايه شیمی
49727 معصومه شفائی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
49728 معصومه شفائی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
49729 نصرت شفائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49730 مریم شفائی فلاح 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
49731 طاهره شفائی گلمکانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49732 ربابه شفائیان سنگ اتش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
49733 اعظم السادات شفاپور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49734 سیده معصومه شفاپور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
49735 الهام شفاعتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
49736 جبرائیل شفاعتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49737 حامد شفاعتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49738 مرتضی شفاعتی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49739 سحر شفاعی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49740 شادی شفاعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49741 شادی شفاعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
49742 کیانوش شفاعی 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49743 الناز شفاعی بجستان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49744 ایمان شفاعی بجستان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
49745 آزاده شفاعی بجستانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
49746 ازاده شفاعی بجستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
49747 راحله شفاعی بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49748 سمیه شفاعی بجستانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49749 مهسا شفاعی بجستانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49750 نرگس شفاعی بجستانی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49751 یوسف شفاعی بجستانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49752 محمد شفاعی نوقابی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
49753 محمد شفاعی نوقابی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
49754 مسعود شفافی زنوزیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
49755 مسعود شفافی زنوزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49756 مسعود شفافی زنوزیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49757 حمیده شفاهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49758 سیدعباس شفاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
49759 محمدحسین شفاهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49760 مهدی شفاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
49761 فاطمه شفاهی راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49762 مهدی شفایانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49763 آمنه شفایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49764 اعظم شفایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
49765 بی بی مریم شفایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
49766 مریم شفایی محسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49767 علی محمد شفعیی 1373 مهندسي آتشنشاني
49768 نوشین شفق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
49769 محدثه شفق زرد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
49770 محمود شفق زرد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
49771 امین شفق مطلق 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
49772 امین شفق مطلق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
49773 هما شفق مطلق 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49774 اسماعیل شفقت 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
49775 جواد شفقت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49776 راحله شفقت 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49777 احمد شفقتی 1363 علوم پايه شیمی
49778 ابراهیم شفقتی چروده 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49779 علی شفقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
49780 مهین شفقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49781 حسن شفقی ارزنه گی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
49782 زینب شفیع 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49783 سمانه شفیع 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49784 فاطمه شفیع 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49785 بهداد شفیع آبادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49786 بهروز شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49787 شیما شفیع آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49788 فضل اله شفیع آبادی 1353 مهندسي راه و ساختمان
49789 مینا شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
49790 ارمین شفیع پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
49791 امین شفیع پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49792 زهره شفیع پور 1354 علوم رياضي ریاضی
49793 عالیه شفیع پور 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
49794 زهرا شفیع پور مرجی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
49795 محمدجواد شفیع پوراکردی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49796 لی لی شفیع پورسیاهکلی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49797 ام البنین شفیع پورکشتلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
49798 سجاد شفیع پوریوردشاهی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49799 حسن شفیع ثانی 1374 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37920137