راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 49801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49801 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49802 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
49803 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
49804 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49805 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49806 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49807 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
49808 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49809 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
49810 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49811 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49812 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
49813 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49814 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
49815 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49816 اکرم شریفی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49817 سیدمحمد شریفی مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49818 صدیقه شریفی مقدم 1370 علوم پايه زمین شناسی
49819 محبوبه شریفی مقدم بجستانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
49820 کاظم شریفی ملایر 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49821 زهرا شریفی مود 1353 علوم پايه دبیری شیمی
49822 آرش شریفی مهر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49823 حمید شریفی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49824 جعفر شریفی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
49825 سعید شریفی نژاد 1393
49826 رسول شریفی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49827 عباس شریفی نسب اناری 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49828 ربابه سادات شریفی نوری 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
49829 منصوره شریفی نوری قلعه نویی فر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49830 حسین شریفی نوقابی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
49831 حمیده شریفی نوقابی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
49832 حمیده شریفی نوقابی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
49833 یگانه شریفی نوقابی 1386 هنر نيشابور نقاشی
49834 تقی شریفی نوید 1364 علوم پايه زمین شناسی
49835 احمد شریفی نیا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49836 زهرا شریفی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
49837 سیدابراهیم شریفی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49838 نسرین شریفی نیک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
49839 مهدیه شریفی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
49840 ثریّا شریفیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49841 طاهره شریفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
49842 عزت شریفیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49843 علی اکبر شریفیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49844 مجید شریفیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
49845 محمدعلی شریفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49846 منا شریفیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49847 مهتاب سادات شریفیان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
49848 مهدی شریفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49849 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
49850 هومن شریفیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
49851 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49852 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49853 عاطفه شریفیان ثانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49854 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49855 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49856 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49857 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
49858 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49859 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49860 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
49861 مرضیه شریفیان رضوی 1354 علوم پايه زیست شناسی
49862 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
49863 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49864 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49865 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49866 مهرزاد شریفیان طرقبه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49867 مهرزاد شریفیان طرقبه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49868 مهرزاد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49869 جواد شریفیان طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49870 تکتم شریفیان عطار 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49871 سارا شریفیان عطار 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49872 عباس شریفیان عطار 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
49873 نرجس شریفیان عطار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49874 فرزانه شریفیان نوق 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
49875 محمد شریکیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49876 شرین شزیعتی ایوری 1354 علوم پايه فیزیک
49877 شهره ششتمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
49878 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
49879 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49880 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49881 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49882 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
49883 سوره شعائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
49884 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49885 سوده شعار 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49886 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
49887 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49888 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49889 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49890 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49891 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49892 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49893 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49894 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49895 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49896 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49897 ضیاءالدین شعاعی 1356 علوم پايه زمین شناسی
49898 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
49899 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38134432