راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 49801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49801 علی شرفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49802 غلامرضا شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49803 فاطمه شرفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49804 کاظم شرفی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
49805 کلثوم شرفی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
49806 لیلا شرفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
49807 محمدرضا شرفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49808 محمدعلی شرفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49809 محمود شرفی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
49810 محمود شرفی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
49811 مرجان شرفی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
49812 مرضیه شرفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49813 مرضیه شرفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49814 مصطفی شرفی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
49815 معصومه شرفی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
49816 ملیحه شرفی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49817 منصوره شرفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49818 مهدی شرفی 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49819 مهسا شرفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
49820 نجمه شرفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49821 نعیمه شرفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49822 نعیمه شرفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49823 هادی شرفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49824 هادی شرفی ایدو 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49825 نصراله شرفی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
49826 لیلی شرفی توزانلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49827 سعیده شرفی جم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49828 رها شرفی عالی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49829 ملیحه شرفی فریمانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49830 محبوبه شرفی مقدم 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49831 حسین شرفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49832 الهه شرفیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
49833 محمدجواد شرفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49834 محمدرضا شرفیان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
49835 حمیدرضا شرقی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49836 حمیدرضا شرقی 1381 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
49837 زهرا شرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49838 سارا شرقی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
49839 شحاده شرقی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49840 شهروز شرقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
49841 عبداله شرقی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49842 مهدی شرقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49843 نادیا شرقی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
49844 مهرنسا شرقی صفرقلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49845 رئوفه شرقی فریمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49846 سارا شرقی لوان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
49847 علی شرقی محمداباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49848 احمد شرکا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49849 مریم شرکا 1364 علوم پايه فیزیک
49850 مریم شرکا 1375 علوم پايه فیزیک
49851 محمدابراهیم شرکا شیروان 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49852 علیرضا شرکاء 1394 مهندسي مهندسی عمران
49853 محمد حسین شرکاء 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
49854 محمدحسین شرکاء 1361 مهندسي راه و ساختمان
49855 صدیقه شرکاء بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
49856 رضا شرکابیدختی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
49857 احسان شرکت 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49858 شرمین شرکت 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49859 هانیه شرکت 1384 علوم پايه فیزیک
49860 سحر شرکت بزازان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49861 سحر شرکت بزازان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
49862 فرشاد شرکت سعدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49863 فرنوش شرکت سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
49864 غلامرضا شرکتی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49865 محمدجواد شرکتی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
49866 شهین شروتی شمرین 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49867 لطیف شریداوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49868 حسین شریده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
49869 الهام شریعت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
49870 الهام شریعت 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
49871 رضا شریعت 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49872 سحر شریعت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49873 سیدآرش شریعت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49874 سیده ارغوان شریعت 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49875 شهین شریعت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49876 طاهره شریعت 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
49877 فریبا شریعت 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49878 شادی شریعت پناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
49879 محمد شریعت تربقان 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49880 محمدحسن شریعت جعفری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49881 محمدحسن شریعت جعفری 1374 كشاورزى زراعت
49882 سیدحمیدرضا شریعت داودی 1368 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
49883 مرتضی شریعت رضوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
49884 امیرحسین شریعت زاده 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
49885 سیدمجید شریعت زاده 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49886 عباسعلی شریعت زاده 1368 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
49887 معصومه شریعت زاده 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
49888 راحله شریعت زاده بامی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
49889 راضیه شریعت صفا 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49890 آزاده شریعت فر 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49891 اشرف شریعت قرقی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49892 آسیه شریعت نژاد 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
49893 سمانه شریعت نسب 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49894 سیدهادی شریعت یار 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
49895 نازنین شریعت یزدی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49896 زهرا شریعت احمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49897 محمدامین شریعت احمدی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49898 نرجس شریعت احمدی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
49899 زهرا شریعت پناه 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
49900 شاداب شریعت پناه 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39043920