راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 49801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
49801 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
49802 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49803 فرزانه شیدا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49804 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
49805 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
49806 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
49807 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49808 نصرت اله شیدا 1354 علوم پايه فیزیک
49809 هومن شیدا خانقشلاقی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
49810 حمید شیدائی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
49811 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49812 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49813 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
49814 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
49815 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49816 اکرم شیدایی بوانلو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
49817 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
49818 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
49819 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
49820 نادیا شیدپیله ور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49821 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49822 بهناز شیدعنبرانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49823 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49824 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49825 مرضیه شیدفر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49826 سعید شیدکالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49827 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
49828 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
49829 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
49830 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
49831 اسماء شیرازی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
49832 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
49833 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
49834 امین شیرازی 1388
49835 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
49836 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
49837 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49838 جلیل شیرازی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
49839 حمید شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49840 حمید شیرازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49841 حمید شیرازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49842 حمید شیرازی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
49843 حمید رضا شیرازی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
49844 رضا شیرازی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
49845 رضا شیرازی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
49846 زهرا شیرازی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
49847 سجاد شیرازی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
49848 سحر شیرازی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
49849 سعید شیرازی 1377 علوم رياضي آمار
49850 سیدرضا شیرازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
49851 سیدکاظم شیرازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
49852 فاطمه شیرازی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
49853 فاطمه شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
49854 قدیر شیرازی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
49855 قربانعلی شیرازی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
49856 کبری شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
49857 مائده بیگم شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
49858 محمدتقی شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
49859 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
49860 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
49861 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
49862 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49863 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49864 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49865 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
49866 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
49867 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
49868 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
49869 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49870 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49871 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
49872 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
49873 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
49874 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
49875 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
49876 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49877 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
49878 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
49879 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
49880 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
49881 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
49882 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
49883 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
49884 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49885 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
49886 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
49887 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49888 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
49889 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
49890 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
49891 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
49892 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
49893 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
49894 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
49895 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
49896 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
49897 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
49898 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
49899 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
49900 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566172