راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 50001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 سعیده شمسائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50002 سیف الدین شمسائی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50003 سیما شمسائی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50004 فریناز شمسائی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50005 فریناز شمسائی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
50006 نعیمه سادات شمسائی 1385 علوم رياضي آمار
50007 خدامراد شمسائی فرد 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50008 سمیرا شمسایی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50009 قاسم شمسایی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50010 محمد شمسایی 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
50011 یاسر شمسایی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50012 یاسر شمسایی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
50013 افسانه شمسکی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50014 افسانه شمسکی 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
50015 الهام شمسکی 1382 علوم پايه زمین شناسی
50016 عماد شمسکی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50017 فرزانه شمسکی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50018 الهه شمسواری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50019 مصطفی عبدالحسین جعفر شمسه 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
50020 اعظم شمسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50021 حسین شمسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50022 رویا شمسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50023 عفت شمسی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50024 علی شمسی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50025 فرشته شمسی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50026 فریماه شمسی 1380 علوم رياضي آمار
50027 معصومه شمسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
50028 نجمه شمسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50029 اعظم شمسی نیاخیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50030 جواد شمسی اتراباد 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
50031 عبدالرضا شمسی بیدختی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50032 مجید شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50033 نصرالله شمسی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50034 معصومه شمسی پور بارکوسرایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50035 طاهره شمسی پورهنگی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50036 امیر شمسی ثانی 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50037 سلمان شمسی ثانی 1387 علوم پايه فیزیک
50038 اسمعیل شمسی درخشان سرچشمه 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50039 حسین شمسی رهنی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50040 زینت شمسی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50041 میهن شمسی زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50042 احسان شمسی زاده اسفندابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50043 مریم شمسی زاده جامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50044 سیدمحمد شمسی زاده فیض ابادی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50045 انیس سادات شمسی زاده فیض آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50046 ملیحه شمسی شاندیز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50047 حسن شمسی کاخکی 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
50048 زهرا شمسی کاخکی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50049 سعیده شمسی گمچی 1387 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
50050 شهرام شمسی گوشکی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
50051 عین اله شمسی گوشکی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50052 محمدرحیم شمسی گوشکی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50053 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50054 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50055 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50056 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50057 شادی شمسیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
50058 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
50059 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50060 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50061 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50062 عزت سادات شمشادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
50063 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
50064 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
50065 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
50066 مرتضی شمشادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50067 وجیهه شمشادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50068 حلیمه خاتون شمشادی نژاد 1354 علوم رياضي آمار ریاضی
50069 پروین شمشادی یزدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
50070 کتایون شمشادی یزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
50071 نصیر شمشکی 1378 علوم پايه فیزیک
50072 پروانه شمشیرکش 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
50073 مریم شمشیرکش شهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50074 بیتا شمشیرگران 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50075 یاسمن شمشیرگران 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
50076 یاسمن شمشیرگران 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
50077 یاسمن شمشیرگران 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
50078 بهزاد شمشیری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50079 جوانشیر شمشیری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50080 رضا شمشیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
50081 زهرا شمشیری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50082 سمیرا شمشیری 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
50083 فاطمه شمشیری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50084 فاطمه شمشیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50085 محبوبه شمشیری 1371 علوم رياضي ریاضی
50086 مسلم شمشیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50087 مهدیه شمشیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50088 ریحانه شمشیری ابرندابادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50089 زهرا شمشیری جرفی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50090 زهرا شمشیری جرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
50091 محسن شمشیری رضوانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50092 محبوبه شمشیری سیجاوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50093 علی داد شمشیری شورباخورلو 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
50094 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50095 طاهره شمشیری مشهدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50096 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
50097 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50098 علی شمشیریان 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50099 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50100 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542937