راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 50001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری
50002 حمید شریفی حشمت آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50003 سمیه شریفی خشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50004 رضوان شریفی دانه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
50005 محسن شریفی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50006 قربانعلی شریفی دونچالی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50007 فائزه شریفی دهنده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50008 تانیا شریفی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50009 حسن شریفی راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50010 زهره شریفی راد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50011 محمدصادق شریفی راد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
50012 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50013 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50014 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50015 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50016 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50017 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50018 علیرضا شریفی روشناوند 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
50019 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50020 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50021 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50022 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50023 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50024 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50025 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
50026 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50027 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
50028 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
50029 احمد شریفی شریف آباد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
50030 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50031 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50032 فاطمه شریفی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50033 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50034 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50035 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50036 بی بی اشرف شریفی طرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50037 معصومه شریفی طرقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50038 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
50039 محمد شریفی عمادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50040 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
50041 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50042 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50043 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50044 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50045 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50046 یحیی شریفی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50047 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50048 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50049 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50050 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50051 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50052 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
50053 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
50054 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50055 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50056 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50057 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50058 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50059 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50060 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50061 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50062 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50063 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50064 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
50065 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50066 اکرم شریفی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50067 سیدمحمد شریفی مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50068 صدیقه شریفی مقدم 1370 علوم پايه زمین شناسی
50069 محبوبه شریفی مقدم بجستانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
50070 کاظم شریفی ملایر 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50071 زهرا شریفی مود 1353 علوم پايه دبیری شیمی
50072 آرش شریفی مهر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50073 حمید شریفی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50074 جعفر شریفی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
50075 سعید شریفی نژاد 1393
50076 رسول شریفی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50077 عباس شریفی نسب اناری 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50078 ربابه سادات شریفی نوری 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
50079 منصوره شریفی نوری قلعه نویی فر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50080 حسین شریفی نوقابی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
50081 حمیده شریفی نوقابی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
50082 حمیده شریفی نوقابی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50083 یگانه شریفی نوقابی 1386 هنر نيشابور نقاشی
50084 تقی شریفی نوید 1364 علوم پايه زمین شناسی
50085 احمد شریفی نیا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50086 زهرا شریفی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
50087 سیدابراهیم شریفی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50088 نسرین شریفی نیک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
50089 مهدیه شریفی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
50090 ثریّا شریفیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50091 طاهره شریفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
50092 عزت شریفیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50093 علی اکبر شریفیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50094 مجید شریفیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
50095 محمدعلی شریفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50096 منا شریفیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
50097 مهتاب سادات شریفیان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50098 مهدی شریفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50099 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38395898