راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 50001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50001 مرتضی شجاعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50002 مرضیه شجاعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50003 مریم شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50004 مریم شجاعی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50005 مریم شجاعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
50006 مسلم شجاعی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
50007 مصیب شجاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50008 معصومه شجاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50009 معصومه شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50010 معصومه السادا شجاعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
50011 ملیحه شجاعی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50012 مهدی شجاعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50013 مهدیه شجاعی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50014 مهرداد شجاعی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
50015 نرگس شجاعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50016 هادی شجاعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50017 زهرا شجاعی ارزنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50018 سارا شجاعی اصل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
50019 مرتضی شجاعی اصل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50020 سمانه شجاعی اندبیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
50021 اطهره شجاعی باغینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50022 حسین شجاعی باغینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50023 سمیه شجاعی باغینی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50024 عفت شجاعی باغینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50025 فریبا شجاعی باغینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50026 مطهره شجاعی باغینی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
50027 راضیه شجاعی بایگی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50028 حسین شجاعی بیدواز 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50029 حسین شجاعی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50030 روٌیا شجاعی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50031 آیدین شجاعی تبریزی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
50032 سیدرضا شجاعی دیوکلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50033 سیده خدیجه شجاعی دیوکلائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50034 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50035 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50036 عبداله شجاعی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
50037 فهیمه شجاعی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
50038 شیرین شجاعی زاده اقدم 1393 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50039 عسگر شجاعی سرچشمه 1374 علوم رياضي آمار
50040 قربانعلی شجاعی سرحوزکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50041 سعید شجاعی شاه آباد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50042 سعید شجاعی شاه آباد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
50043 مسعود شجاعی شاه آباد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
50044 محسن شجاعی شاه اباد 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
50045 محسن شجاعی شاه اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50046 محمدعلی شجاعی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50047 شمسیه شجاعی عشرت آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50048 حبیب الله شجاعی فر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50049 شیرین شجاعی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50050 شیرین شجاعی فر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50051 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50052 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
50053 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
50054 نسترن شجاعی کاوه 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50055 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
50056 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
50057 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50058 الهام شجاعی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50059 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50060 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
50061 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50062 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
50063 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50064 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
50065 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
50066 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50067 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
50068 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50069 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50070 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
50071 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
50072 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50073 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
50074 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50075 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
50076 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50077 حسین شجاعی نیا 1335 علوم رياضي دبیری ریاضی
50078 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
50079 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50080 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50081 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50082 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50083 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
50084 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50085 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50086 نجمه شجری 1393 مهندسي مهندسی شیمی
50087 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50088 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
50089 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
50090 مهدی شجری کلوخی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
50091 رفعت ابراهیم خضیر شجیری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50092 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50093 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50094 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50095 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50096 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50097 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50098 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50099 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50100 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826338