راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 5001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
5001 لیلا اسدی حویزیان 1373 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
5002 حامد اسدی خارکشی 1394 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
5003 زهرا اسدی خانوکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
5004 فاطمه اسدی خانوکی 1374 علوم پايه فیزیک
5005 بتول اسدی خانوگی 1374 علوم رياضي ریاضی
5006 تکتم اسدی خدابخش پور 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
5007 مسعود اسدی خدابخش پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
5008 علی اسدی خروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
5009 ابراهیم اسدی خشویی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
5010 ابراهیم اسدی خشویی 1362 كشاورزى امور دامی
5011 امنه اسدی خطاب 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
5012 محمد اسدی خطاب 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
5013 زهرا اسدی خور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
5014 علی اسدی خونساری 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
5015 محمدرضا اسدی خیرآباد 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
5016 محسن اسدی خیرآبادی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5017 رحمان اسدی درونکلا 1376 علوم پايه فیزیک
5018 مریم اسدی دشتی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
5019 نوشین اسدی دوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
5020 امیررضا اسدی دیزاوند 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
5021 علی اسدی ذغالچالی 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
5022 مجتبی اسدی راد 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
5023 حمید اسدی رحیم بیکی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
5024 نرگس اسدی رحیم بیگی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
5025 فاطمه اسدی زیدآبادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
5026 بنفشه اسدی زیداباد 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
5027 فاطمه اسدی ساغندی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
5028 فاطمه اسدی سیرائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
5029 فرهاد اسدی شاد 1357 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5030 الهه اسدی شمس آبادی 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
5031 الیاس اسدی شمس آبادی 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5032 الیاس اسدی شمس آبادی 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
5033 رستم اسدی شمس آبادی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
5034 مهدی اسدی شمس آبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
5035 خدیجه اسدی شهوه 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
5036 خدیجه اسدی شهوه 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
5037 علیرضا اسدی عطار 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
5038 سمیه اسدی فر 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
5039 ربابه اسدی فرد 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5040 مسعود اسدی فوزی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
5041 بهزاد اسدی فیروزآباد 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
5042 سیداکبر اسدی قرقی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
5043 حکیمه اسدی قشلاق سفلی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
5044 مهرداد اسدی قطب آبادی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
5045 علی اسدی قلعه نی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
5046 محرم اسدی قلعه نی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
5047 معصومه اسدی قلعه نی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
5048 منیره اسدی قلعه نی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
5049 حمید اسدی قوژدی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5050 زهره اسدی قوژدی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
5051 زهره اسدی قوژدی 1392 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
5052 سعید اسدی قوژدی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5053 فرخ اسدی قوژدی 1367 علوم پايه دبیری شیمی
5054 حمیدرضا اسدی کاریزکی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
5055 محمدمهدی اسدی کاریزکی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
5056 هرمز اسدی کرکانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
5057 حسین اسدی کرم 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5058 طالب اسدی کرم 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
5059 فاطمه اسدی کرم 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
5060 مهدی اسدی کرم 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
5061 هاجر اسدی کرم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
5062 مرضیه اسدی کسککی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
5063 مرضیه اسدی کسککی 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه گراف و ترکیبات جبری
5064 غلامرضا اسدی کشه 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
5065 عباس اسدی کمائی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
5066 محمدباقر اسدی کیاپی 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
5067 حسین اسدی گرجی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
5068 محمدجواد اسدی گوکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5069 علیرضا اسدی گوگ تپه 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
5070 فاطمه اسدی محمدی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
5071 زهرا اسدی مشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
5072 رکسانا اسدی منش 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
5073 ربابه اسدی موحد 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
5074 محمد اسدی موحد 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
5075 مهدی اسدی موحد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
5076 سلیمان اسدی میانائی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
5077 طهمورث اسدی میراحمدی 1389
5078 شبنم اسدی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
5079 شیما اسدی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
5080 رقیه اسدی نژاد اردبیلی 1383 هنر نيشابور نقاشی
5081 محمد اسدی نوروزی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
5082 ملیحه اسدی نوغابی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
5083 امیدرضا اسدی نوقابی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
5084 حسام اسدی نوقابی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
5085 سمانه اسدی نوقابی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
5086 فرهاد اسدی نوقابی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
5087 زهرا اسدی نیا 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
5088 مهدیه اسدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
5089 زهراالسادات اسدی وانانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
5090 محمدرضا اسدی یونسی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
5091 احمد اسدیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
5092 احمدرضا اسدیان 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
5093 ایرج اسدیان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
5094 تراب اسدیان 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
5095 خدیجه اسدیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
5096 زهره اسدیان 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
5097 زینب اسدیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
5098 سارا اسدیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
5099 سمّیه اسدیان 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
5100 سیدمحمدرضا اسدیان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   111213141424344454647484950515253545556575859606162636465666777879710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223047