راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,256

نمایش موارد : 501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
502 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
503 سیدنادر آزادصفت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
504 انسیه آزادفر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
505 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
506 محمدمهدی آزادفر 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
507 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
508 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
509 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
510 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
511 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
512 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
513 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
514 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
515 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
516 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
517 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
518 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
519 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
520 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
521 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
522 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
523 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
524 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
525 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
526 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
527 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
528 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
529 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
530 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
531 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
532 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
533 حسن آزادی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
534 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
535 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
536 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
537 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
538 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
539 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
540 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
541 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
542 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
543 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
544 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
545 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
546 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
547 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
548 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
549 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
550 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
551 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
552 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
553 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
554 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
555 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
556 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
557 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
558 محمدمهدی آزادیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
559 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
560 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
561 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
562 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
563 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
564 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
565 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
566 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
567 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
568 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
569 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
570 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
571 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
572 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
573 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
574 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
575 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
576 امیرحسین آزمون 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
577 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
578 مبینا آژ 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
579 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
580 لادن آژدانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
581 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
582 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
583 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
584 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
585 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
586 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
587 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
588 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
589 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
590 سیما آسانی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
591 هما آسانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
592 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
593 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
594 رضا آسایش پور 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
595 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
596 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
597 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
598 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
599 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36829009