راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 59 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
502 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
503 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
504 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
505 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
506 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
507 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
508 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
509 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
510 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
511 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
512 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
513 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
514 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
515 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
516 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
517 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
518 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
519 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
520 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
521 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
522 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
523 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
524 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
525 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
526 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
527 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
528 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
529 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
530 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
531 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
532 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
533 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
534 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
535 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
536 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
537 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
538 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
539 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
540 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
541 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
542 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
543 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
544 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
545 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
546 امیرحسین آزمون 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
547 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
548 مبینا آژ 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
549 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
550 لادن آژدانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
551 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
552 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
553 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
554 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
555 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
556 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
557 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
558 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
559 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
560 سیما آسانی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
561 هما آسانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
562 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
563 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
564 رضا آسایش پور 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
565 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
566 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
567 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
568 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
569 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
570 فرشته آسمانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
571 فاطمه آسمند 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
572 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
573 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
574 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
575 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
576 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
577 سیاوش آسیابان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
578 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
579 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
580 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
581 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
582 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
583 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
584 ناصر آسیابانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
585 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
586 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
587 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
588 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
589 سونا آسید نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
590 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
591 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
592 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
593 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
594 سمیّه آشفته 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
595 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
596 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
597 ساره آشکار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
598 اسماء آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
599 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709820