راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,664

نمایش موارد : 501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
502 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
503 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
504 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
505 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
506 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
507 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
508 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
509 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
510 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
511 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
512 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
513 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
514 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
515 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
516 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
517 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
518 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
519 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
520 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
521 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
522 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
523 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
524 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
525 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
526 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
527 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
528 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
529 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
530 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
531 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
532 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
533 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
534 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
535 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
536 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
537 مبینا آژ 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
538 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
539 لادن آژدانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
540 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
541 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
542 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
543 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
544 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
545 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
546 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
547 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
548 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
549 سیما آسانی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
550 هما آسانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
551 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
552 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
553 رضا آسایش پور 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
554 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
555 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
556 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
557 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
558 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
559 فاطمه آسمند 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
560 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
561 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
562 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
563 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
564 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
565 سیاوش آسیابان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
566 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
567 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
568 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
569 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
570 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
571 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
572 ناصر آسیابانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
573 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
574 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
575 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
576 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
577 سونا آسید نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
578 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
579 یاسمن آش خانه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
580 هادی آشتیانی عراقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
581 افشین آشفته 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
582 سمیّه آشفته 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
583 مهدی آشفته 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
584 راحله آشکار 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
585 ساره آشکار 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
586 اسماء آشکارخرگردی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
587 زهرا آشکارخرگردی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
588 شادی آشگر طوسی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
589 شادی آشگر طوسی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
590 خلیل آشگرطوسی 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
591 خدیجه آشنا 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
592 فاطمه آشنا 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
593 محمد آشنا 1390 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
594 ملیحه آشنا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
595 حشمت آشنائی 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
596 مهناز آشنائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
597 هاجر آشناقریه دولو 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
598 رسول آشوب 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
599 امیراحمد آشورزاده 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32973249