راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,310

نمایش موارد : 501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
502 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
503 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
504 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
505 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
506 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
507 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
508 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
509 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
510 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
511 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
512 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
513 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
514 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
515 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
516 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
517 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
518 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
519 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
520 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
521 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
522 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
523 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
524 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
525 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
526 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
527 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
528 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
529 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
530 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
531 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
532 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
533 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
534 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
535 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
536 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
537 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
538 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
539 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
540 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
541 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
542 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
543 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
544 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
545 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
546 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
547 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
548 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
549 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
550 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
551 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
552 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
553 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
554 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
555 امیرحسین آزمون 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
556 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
557 مبینا آژ 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
558 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
559 لادن آژدانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
560 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
561 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
562 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
563 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
564 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
565 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
566 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
567 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
568 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
569 سیما آسانی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
570 هما آسانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
571 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
572 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
573 رضا آسایش پور 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
574 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
575 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
576 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
577 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
578 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
579 فرشته آسمانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
580 فاطمه آسمند 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
581 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
582 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
583 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
584 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
585 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
586 سیاوش آسیابان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
587 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
588 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
589 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
590 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
591 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
592 صدف آسیابانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
593 ناصر آسیابانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
594 مجید آسیایی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
595 محمد آسیایی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
596 محمد آسیایی 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
597 مهری آسیایی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
598 سونا آسید نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
599 بهجت آسیون 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34951436