راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
502 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
503 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
504 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
505 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
506 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
507 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
508 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
509 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
510 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
511 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
512 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
513 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
514 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
515 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
516 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
517 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
518 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
519 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
520 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
521 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
522 حسن آزادی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
523 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
524 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
525 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
526 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
527 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
528 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
529 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
530 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
531 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
532 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
533 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
534 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
535 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
536 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
537 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
538 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
539 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
540 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
541 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
542 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
543 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
544 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
545 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
546 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
547 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
548 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
549 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
550 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
551 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
552 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
553 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
554 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
555 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
556 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
557 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
558 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
559 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
560 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
561 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
562 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
563 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
564 امیرحسین آزمون 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
565 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
566 مبینا آژ 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
567 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
568 لادن آژدانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
569 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
570 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
571 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
572 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
573 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
574 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
575 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
576 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
577 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
578 سیما آسانی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
579 هما آسانی 1354 علوم پايه زیست شناسی
580 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
581 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
582 رضا آسایش پور 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
583 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
584 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
585 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
586 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
587 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
588 فرشته آسمانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
589 فاطمه آسمند 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
590 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
591 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
592 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
593 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
594 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
595 سیاوش آسیابان 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
596 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
597 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
598 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
599 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957658