راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
501 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
502 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
503 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
504 مینا آزاد درگرگی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
505 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
506 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
507 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
508 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
509 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
510 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
511 نسرین آزادخانی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
512 جمشید آزاددرمیان 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
513 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
514 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
515 سیدنادر آزادصفت 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
516 انسیه آزادفر 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
517 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
518 محمدمهدی آزادفر 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
519 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
520 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
521 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
522 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
523 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
524 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
525 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
526 داود آزادمنجیری 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
527 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
528 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
529 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
530 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
531 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
532 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
533 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
534 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
535 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
536 سپیده آزادواری 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
537 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
538 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
539 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
540 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
541 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
542 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
543 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
544 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
545 حسن آزادی 1393 مهندسي مهندسی نقشه برداری - سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
546 حمید آزادی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
547 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
548 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
549 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
550 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
551 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
552 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
553 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
554 محیا آزادی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
555 ندا آزادی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
556 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
557 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
558 زهرا آزادی خلخالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
559 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
560 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
561 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
562 علیرضا آزادی طینت 1354 علوم پايه شیمی
563 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
564 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
565 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
566 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
567 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
568 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
569 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
570 الهه آزادیان 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
571 محمدمهدی آزادیان 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
572 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
573 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
574 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
575 بتول آزرم 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
576 کیانا آزما 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
577 الهه آزمند 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
578 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
579 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
580 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
581 شمیلا آزموده 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
582 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
583 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
584 فهیمه آزموده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
585 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
586 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
587 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
588 مهسا آزموده 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
589 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
590 مجید آزموده کلاتی 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
591 امیرحسین آزمون 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
592 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
593 مبینا آژ 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
594 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
595 لادن آژدانیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
596 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
597 سعید آژند 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
598 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
599 الهه آژیر 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی
600 حمیدرضا آژیر 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1234567891011121314151617181920212232425262728292102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37919912