راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 50101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50101 هومن شریفیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50102 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50103 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50104 عاطفه شریفیان ثانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50105 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50106 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50107 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50108 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
50109 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50110 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50111 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50112 مرضیه شریفیان رضوی 1354 علوم پايه زیست شناسی
50113 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50114 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50115 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50116 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50117 مهرزاد شریفیان طرقبه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50118 مهرزاد شریفیان طرقبه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50119 مهرزاد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
50120 جواد شریفیان طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50121 تکتم شریفیان عطار 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50122 سارا شریفیان عطار 1375 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50123 عباس شریفیان عطار 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
50124 نرجس شریفیان عطار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50125 فرزانه شریفیان نوق 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
50126 محمد شریکیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50127 شرین شزیعتی ایوری 1354 علوم پايه فیزیک
50128 شهره ششتمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
50129 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50130 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50131 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50132 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50133 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50134 سوره شعائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
50135 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50136 سوده شعار 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50137 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
50138 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50139 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50140 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50141 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50142 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50143 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50144 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50145 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50146 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50147 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50148 ضیاءالدین شعاعی 1356 علوم پايه زمین شناسی
50149 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50150 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50151 مریم شعاعی 1376 علوم پايه زمین شناسی
50152 ملیکا شعاعی 1380 علوم رياضي آمار
50153 ندا شعاعی پرچین 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
50154 حمیده شعاعی شه رضا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50155 آزاده شعبان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
50156 مجتبی شعبان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50157 مینا شعبان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50158 مینا شعبان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
50159 نسا شعبان پور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50160 میترا شعبان پورقوشخانه 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
50161 سیدمجتبی شعبان پورکجی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50162 فاطمه شعبان حسن آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50163 سمیه شعبان حسنقه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50164 سمیه شعبان حسنقه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
50165 آسیه شعبان خواهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50166 آتنا شعبان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50167 سپیده شعبان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50168 سپیده شعبان زاده 1382 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
50169 سعید شعبان زاده 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
50170 علیرضا شعبان زاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
50171 فاطمه شعبان زاده اردکانی 1379 علوم رياضي آمار
50172 آزاده شعبان زاده حصاری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50173 مهدی شعبان زاده خوشرودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
50174 زهره شعبان زاده سنگوله 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50175 زهرا شعبان زاده کلوخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50176 بهمن شعبان زاده لمر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50177 ایرج شعبان سروری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50178 ابوالفضل شعبان مایانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
50179 رضا شعبان نژادخاص 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50180 علی اکبر شعبانپور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50181 هومن شعبانپور 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
50182 مجنبی شعبانزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
50183 آزاده شعبانزاده بلالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50184 آمنه شعبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50185 اسماء شعبانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50186 اسماء شعبانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50187 اعظم شعبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50188 اعظم شعبانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
50189 اکبر شعبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50190 ایوب شعبانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50191 بردیا شعبانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50192 بهاره شعبانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
50193 بهرام شعبانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50194 پروانه شعبانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50195 چنگیز شعبانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50196 حسن شعبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
50197 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50198 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50199 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
50200 رحمت اله شعبانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396336