راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 50101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50101 معصومه سادات شریعتمدار 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50102 نرگس شریعتمداران 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
50103 فاطمه شریعتمدارتهرانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50104 محمدامین شریعتمدارتهرانی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
50105 زهره شریعتمدارطهرانی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50106 محمود شریعتمدارطهرانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50107 منصوره شریعتمدارطهرانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50108 هادی شریعتمدارطهرانی 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
50109 بهرام شریعتمدارقوچان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50110 فاطمه شریعتمدارقوچانی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50111 امیدرضا شریعتمداری 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50112 حامده شریعتمداری 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
50113 حانیه شریعتمداری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50114 حانیه شریعتمداری 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
50115 حمیده شریعتمداری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50116 زکیه شریعتمداری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50117 زکیه شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی
50118 زهره شریعتمداری 1357 علوم پايه علوم جانوری
50119 سجاد شریعتمداری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
50120 محمد حسین شریعتمداری 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
50121 مهناز شریعتمداری 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50122 ابوالفضل شریعتی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
50123 احمد شریعتی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50124 افسانه شریعتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50125 انسیه شریعتی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50126 ایمان شریعتی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50127 بهاره شریعتی 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
50128 بی بی فهیمه شریعتی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
50129 بی بی نفیسه شریعتی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50130 جواد شریعتی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50131 جواد شریعتی 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی (آموزش محور)
50132 حسن شریعتی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50133 حسین شریعتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
50134 حسین شریعتی 1391 كشاورزى علوم و مهندسی آب - سازه های آبی
50135 حمیدرضا شریعتی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50136 راهله شریعتی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50137 زهرا شریعتی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50138 زهرا شریعتی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50139 زینب شریعتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50140 زینب شریعتی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50141 زینت شریعتی 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز
50142 سارا شریعتی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50143 ساره شریعتی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50144 سحر شریعتی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50145 سلمی شریعتی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50146 سلمی شریعتی 1384 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50147 سمیه شریعتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50148 سیدایمان شریعتی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
50149 سیدجواد شریعتی 1353 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50150 سیدحسن شریعتی 1383 علوم پايه زمین شناسی
50151 سیدحسن شریعتی 1389 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50152 سیدداود شریعتی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50153 سیدرضا شریعتی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50154 سیدعلی شریعتی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50155 سیدکاظم شریعتی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50156 سیدمحمدرضا شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50157 سیده نگین شریعتی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50158 شهاب شریعتی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50159 عادله شریعتی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
50160 عزت سادات شریعتی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50161 علی شریعتی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
50162 فائزه شریعتی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50163 فاطمه شریعتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50164 فرناز شریعتی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50165 فهیمه شریعتی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50166 فهیمه شریعتی 1385 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
50167 مائده شریعتی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50168 مجید شریعتی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50169 محمدحسین شریعتی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50170 محمدرضا شریعتی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50171 مرتضی شریعتی 1382 علوم پايه فیزیک
50172 مریم شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50173 مریم شریعتی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50174 مسعود شریعتی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50175 معصومه شریعتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50176 مقداد شریعتی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50177 ملیحه شریعتی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50178 منیره شریعتی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50179 منیره شریعتی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50180 مهدی شریعتی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50181 نجما شریعتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50182 نجمه شریعتی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50183 نعمت شریعتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50184 وحیده شریعتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50185 یحیی شریعتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
50186 محمدکاظم شریعتی اندراتی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50187 معصومه شریعتی سرچشمه 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50188 دانیال شریعتی مطلق 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50189 منصوره شریعتی ناری 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50190 نفیسه شریعتی اشکوری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50191 مهری شریعتی افزادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50192 محمدکاظم شریعتی اندراتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50193 ذبیح اله شریعتی پور 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50194 سارا شریعتی پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50195 فرشته شریعتی پور 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50196 منیره شریعتی تبار 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50197 بهجت شریعتی حسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50198 محمد شریعتی حسینی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50199 محمد شریعتی حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50200 محسن شریعتی خور 1373 علوم رياضي ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465923