راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 50201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50201 ریحانه شایسته 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50202 ریحانه شایسته 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50203 سارا شایسته 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50204 شهریار شایسته 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50205 گلناز شایسته 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50206 مازیار شایسته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50207 محمود شایسته 1366 كشاورزى زراعت
50208 نیلوفر شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50209 هاجر شایسته 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50210 هاجر شایسته 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50211 غزاله شایسته افشار 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50212 فاطمه شایسته افشار 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50213 رضا شایسته بیلندی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
50214 پوریا شایسته پاسه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50215 زهره شایسته پاشنگ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50216 علی اصغر شایسته پالای 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
50217 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50218 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50219 طاها شایسته پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
50220 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50221 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50222 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50223 ترانه شایسته تاز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50224 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50225 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50226 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
50227 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50228 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50229 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
50230 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50231 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50232 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50233 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50234 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50235 شکوفه شایسته صدفیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50236 معصومه شایسته طباخ 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
50237 حسن شایسته عظیمیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
50238 حسن شایسته عظیمیان 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
50239 حسین شایسته فر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50240 شریفه شایسته فر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50241 فاطمه شایسته فرد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50242 منصوره شایسته فرد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
50243 مهناز شایسته قدرتیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50244 تکتم شایسته میرزازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50245 زهرا شایسته میرزازاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50246 مصطفی شایع ثانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
50247 لیلا شایق کارگر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50248 نصیبه شایق گشنی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50249 مریم شایکانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50250 فرزاد شایگان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50251 فرهاد شایگان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
50252 محمد شایگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50253 منصور شایگان 1353 مهندسي راه و ساختمان
50254 علیرضا شایگان فر 1392 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی
50255 هادی شایگان نظر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50256 افسانه شایگان نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
50257 لیلا شایگی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50258 ندا شایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50259 محمدرضا شایلدی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50260 محمدرضا شب بوئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50261 معصومه شب خیزبلقور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50262 روح ا له شب افروز 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50263 روح اله شب افروز 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50264 فرزانه شب بو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50265 سعید شب زنده دار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50266 اکبر شباب 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50267 محمد شباب روش 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50268 هومن شبابی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50269 طیبه شبابی کلده 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
50270 اکرم شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50271 الهه شبان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50272 عباس شبان 1395 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
50273 عطیه شبان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50274 عفت شبان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50275 علیرضا شبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50276 فاطمه شبان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50277 فاطمه شبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50278 محمد شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50279 محمدرضا شبان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50280 مریم شبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50281 مژگان شبان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
50282 مهدی شبان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50283 ناصر شبان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50284 امید شبان برون 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
50285 مریم شبان دربندی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50286 ابراهیم شبان زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50287 حسن شبان شوروئی 1394 كشاورزى زراعت
50288 منصور شبان فوزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
50289 اعظم شبان مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50290 مریم شبان نصوح آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50291 مهرنوش شبانکاره 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50292 اکرم شبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
50293 پریسا شبانی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50294 پریسا شبانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50295 حسین شبانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50296 حلیمه شبانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50297 روح اله شبانی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50298 زهرا شبانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50299 سپیده شبانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50300 سحر شبانی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41158869