راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 50201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50201 جلیل شجاع زاده حبشی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50202 علی اکبر شجاع زو 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50203 کبری شجاع سلامی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
50204 جواد شجاع سلطان ابادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50205 بنفشه شجاع سنگانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50206 زینب شجاع شبانکاه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
50207 فرناز شجاع طاهری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50208 فاطمه شجاع علیک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50209 مهدی شجاع فتح ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50210 راضیه شجاع قلعه دختر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50211 راضیه شجاع قلعه دختر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50212 لیلی شجاع قلعه دختر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50213 جهان آرا شجاع نیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50214 حسین شجاع نیا 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
50215 شروین شجاع نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
50216 مرضیه شجاع نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50217 منیره شجاع نیا 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
50218 نگار شجاع نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50219 شهرام شجاع یامی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
50220 عزّت شجاع یامی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50221 غلامرضا شجاع یامی 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50222 فاطمه شجاع یامی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50223 محمدحسین شجاع یامی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
50224 یوسف شجاع یامی 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50225 افسانه شجاع یوسفی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50226 بهاره شجاعان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50227 رضا شجاعتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
50228 محمد شجاعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50229 ابراهیم شجاعی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50230 ابراهیم شجاعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50231 الهه شجاعی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50232 الهه شجاعی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
50233 جمیله شجاعی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50234 جواد شجاعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50235 حسن شجاعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50236 حسین شجاعی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50237 حمیرا شجاعی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
50238 خاطره شجاعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50239 ریحانه شجاعی 1385 علوم پايه فیزیک
50240 ریحانه شجاعی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
50241 زهرا شجاعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
50242 زهره شجاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50243 سمانه شجاعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50244 سمانه شجاعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50245 سیدحسین شجاعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50246 سیدعباس شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50247 سیدعلی شجاعی 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50248 سیدعماد شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50249 سیدمحسن شجاعی 1386 علوم پايه زمین شناسی
50250 سیدمحسن شجاعی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
50251 سیدمحمدرضا شجاعی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50252 سیدمیلاد شجاعی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50253 سیّده پرنیان شجاعی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
50254 سیده فاطمه شجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50255 سیده نسترن شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50256 شیده سادات شجاعی 1379 علوم رياضي آمار
50257 صدیقه شجاعی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50258 طوبی شجاعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50259 عارفه شجاعی 1396 علوم اداري واقتصاد حقوق
50260 عطّیه شجاعی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
50261 علی اکبر شجاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50262 فاطمه شجاعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50263 فاطمه شجاعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50264 فاطمه شجاعی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50265 فاطمه شجاعی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
50266 مرتضی شجاعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50267 مرضیه شجاعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50268 مریم شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50269 مریم شجاعی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50270 مریم شجاعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
50271 مسلم شجاعی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
50272 مصیب شجاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50273 معصومه شجاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50274 معصومه شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50275 معصومه السادا شجاعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
50276 ملیحه شجاعی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50277 مهدی شجاعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50278 مهدیه شجاعی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50279 مهرداد شجاعی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
50280 نرگس شجاعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50281 هادی شجاعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50282 زهرا شجاعی ارزنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50283 سارا شجاعی اصل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
50284 مرتضی شجاعی اصل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50285 سمانه شجاعی اندبیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
50286 اطهره شجاعی باغینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50287 حسین شجاعی باغینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50288 سمیه شجاعی باغینی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50289 عفت شجاعی باغینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50290 فریبا شجاعی باغینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50291 مطهره شجاعی باغینی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
50292 راضیه شجاعی بایگی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50293 حسین شجاعی بیدواز 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50294 حسین شجاعی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50295 روٌیا شجاعی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
50296 آیدین شجاعی تبریزی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
50297 سیدرضا شجاعی دیوکلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50298 سیده خدیجه شجاعی دیوکلائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
50299 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50300 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40457290