راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,414

نمایش موارد : 50301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50301 رضا شجاع ثانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50302 معصومه شجاع ثانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50303 محبوبه شجاع چاپشلو 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50304 لطفعلی شجاع خلیفه لو 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50305 مرضیه شجاع داودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50306 جلیل شجاع زاده حبشی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50307 علی اکبر شجاع زو 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50308 کبری شجاع سلامی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
50309 جواد شجاع سلطان ابادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50310 بنفشه شجاع سنگانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50311 زینب شجاع شبانکاه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
50312 فرناز شجاع طاهری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50313 فاطمه شجاع علیک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50314 مهدی شجاع فتح ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50315 راضیه شجاع قلعه دختر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50316 راضیه شجاع قلعه دختر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50317 لیلی شجاع قلعه دختر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50318 جهان آرا شجاع نیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50319 حسین شجاع نیا 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
50320 شروین شجاع نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
50321 مرضیه شجاع نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
50322 منیره شجاع نیا 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
50323 نگار شجاع نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50324 شهرام شجاع یامی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
50325 عزّت شجاع یامی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50326 غلامرضا شجاع یامی 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
50327 فاطمه شجاع یامی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50328 محمدحسین شجاع یامی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
50329 یوسف شجاع یامی 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50330 افسانه شجاع یوسفی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50331 بهاره شجاعان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50332 رضا شجاعتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
50333 محمد شجاعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50334 ابراهیم شجاعی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50335 ابراهیم شجاعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50336 الهه شجاعی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50337 الهه شجاعی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
50338 جمیله شجاعی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50339 جواد شجاعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50340 حسن شجاعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50341 حسین شجاعی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50342 حمیرا شجاعی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
50343 خاطره شجاعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50344 ریحانه شجاعی 1385 علوم پايه فیزیک
50345 ریحانه شجاعی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
50346 زهرا شجاعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
50347 زهره شجاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50348 سمانه شجاعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50349 سمانه شجاعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50350 سیدحسین شجاعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50351 سیدعباس شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50352 سیدعلی شجاعی 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50353 سیدعماد شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50354 سیدمحسن شجاعی 1386 علوم پايه زمین شناسی
50355 سیدمحسن شجاعی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
50356 سیدمحمدرضا شجاعی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50357 سیدمیلاد شجاعی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50358 سیّده پرنیان شجاعی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
50359 سیده فاطمه شجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50360 سیده نسترن شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50361 شیده سادات شجاعی 1379 علوم رياضي آمار
50362 صدیقه شجاعی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50363 طوبی شجاعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50364 عارفه شجاعی 1396 علوم اداري واقتصاد حقوق
50365 عطّیه شجاعی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
50366 علی اکبر شجاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50367 فاطمه شجاعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50368 فاطمه شجاعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50369 فاطمه شجاعی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50370 فاطمه شجاعی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
50371 مرتضی شجاعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50372 مرضیه شجاعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50373 مریم شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50374 مریم شجاعی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50375 مریم شجاعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
50376 مسلم شجاعی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
50377 مصیب شجاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50378 معصومه شجاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50379 معصومه شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50380 معصومه السادا شجاعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
50381 ملیحه شجاعی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50382 مهدی شجاعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50383 مهدیه شجاعی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50384 مهرداد شجاعی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
50385 نرگس شجاعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50386 هادی شجاعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50387 زهرا شجاعی ارزنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50388 سارا شجاعی اصل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
50389 مرتضی شجاعی اصل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50390 سمانه شجاعی اندبیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
50391 اطهره شجاعی باغینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50392 حسین شجاعی باغینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50393 سمیه شجاعی باغینی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50394 عفت شجاعی باغینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50395 فریبا شجاعی باغینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50396 مطهره شجاعی باغینی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
50397 راضیه شجاعی بایگی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50398 حسین شجاعی بیدواز 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50399 حسین شجاعی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50400 روٌیا شجاعی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40791706