راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 50301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50301 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
50302 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50303 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50304 شادی شریفی ازغندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
50305 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
50306 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50307 رزیتا شریفی اسعد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50308 رضا شریفی اسلامی 1355 علوم پايه شیمی
50309 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50310 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50311 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
50312 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50313 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50314 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50315 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50316 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50317 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50318 پریچهر شریفی پور 1354 علوم پايه زیست شناسی
50319 زهرا شریفی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50320 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50321 فرانک شریفی پور 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50322 محمد شریفی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50323 آزاده شریفی پیرکوهی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
50324 محمود شریفی تبار 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
50325 سعید شریفی تربتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50326 افسانه شریفی ترکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50327 کرم شریفی جورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50328 داودرضا شریفی چمن آباد 1369 مهندسي مهندسی عمران
50329 سیدحسن شریفی چمن اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50330 کریم شریفی چورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50331 هانیه شریفی چهچه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
50332 راحله شریفی حسینی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50333 سیدحسین شریفی حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
50334 سیدمحسن شریفی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50335 سیدمحسن شریفی حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50336 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری
50337 حمید شریفی حشمت آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50338 سمیه شریفی خشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50339 رضوان شریفی دانه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
50340 محسن شریفی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50341 قربانعلی شریفی دونچالی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50342 فائزه شریفی دهنده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
50343 تانیا شریفی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50344 حسن شریفی راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50345 زهره شریفی راد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50346 محمدصادق شریفی راد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
50347 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50348 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50349 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50350 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50351 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50352 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50353 علیرضا شریفی روشناوند 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
50354 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50355 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50356 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50357 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50358 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50359 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50360 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
50361 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50362 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
50363 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
50364 احمد شریفی شریف آباد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
50365 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50366 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50367 فاطمه شریفی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50368 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50369 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50370 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
50371 بی بی اشرف شریفی طرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50372 معصومه شریفی طرقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50373 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
50374 محمد شریفی عمادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50375 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
50376 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50377 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50378 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
50379 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50380 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
50381 یحیی شریفی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50382 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50383 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
50384 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50385 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50386 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50387 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
50388 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
50389 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50390 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50391 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50392 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50393 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50394 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50395 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50396 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50397 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50398 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50399 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
50400 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044669