راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 50501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50501 منیر ا لسادات شاکری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50502 منیرالسادات شاکری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50503 منیرالسادات شاکری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50504 مهدی شاکری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50505 مهدی شاکری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50506 مهشید شاکری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50507 مهشید شاکری 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
50508 مهین شاکری 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50509 میترا شاکری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50510 سرورالزمان شاکری ترشیزی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50511 جواد شاکری توبدرخت 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50512 غلامرضا شاکری توپدرخت 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50513 شهره شاکری جنتی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
50514 میرانا شاکری جویباری 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
50515 غلامرضا شاکری چنار 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50516 محمد شاکری چنار 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50517 مریم شاکری راد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50518 مجتبی شاکری روش 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50519 ملیحه شاکری روش 1384 علوم رياضي آمار
50520 ملیحه شاکری روش 1388 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
50521 علی شاکری زاده 1379 علوم پايه فیزیک
50522 مهدیه شاکری زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50523 حجت شاکری زارع 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
50524 حجت شاکری زارع 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
50525 مصطفی شاکری شمسی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50526 محمود شاکری عبدل ابادی 1363 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50527 آمنه شاکری علیایی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50528 فرشته شاکری فاروجی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50529 سمیرا شاکری فر 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50530 الهام شاکری فرد 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50531 عیسی شاکری قزلحصاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50532 رویا شاکری کوشکی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50533 رویا شاکری کوشکی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50534 فرزانه شاکری کوشکی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50535 محمد شاکری مزینان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
50536 غلامرضا شاکری مشهدی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50537 حانیه شاکری مقدم 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50538 حانیه شاکری مقدم 1395 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
50539 سمیرا شاکری منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50540 مهسا شاکری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50541 بهادر شاکری نسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
50542 عذرا شاکری نوا 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50543 حمید شاکری نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50544 فاطمه شاکری وحدانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50545 امید شاکریان 1383 علوم رياضي آمار
50546 بهناز شاکریان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
50547 ماهرخ شاکریان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50548 مهیار شاکریان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
50549 مهرناز شاکرین 1381 هنر نيشابور نقاشی
50550 معصومه شاکه نیا 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
50551 آسیه شاکی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50552 رضا شاکی ماسوله 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
50553 محمود شاگردموتاب 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی
50554 ریحانه شال باف ممتاز 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50555 شهلا شالباف زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
50556 زهرا شالباف ممتاز 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
50557 سیّدسجاد شالباف یزدی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
50558 سیدوحید شالباف یزدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50559 سیدوحید شالباف یزدی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
50560 سعید شالچی 1391 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
50561 بابک شالچی امیرخیز 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50562 سمیه شالچی طوسی 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50563 شیما شالچی طوسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50564 محسن شالچی طوسی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50565 ملیحه شالچی طوسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50566 احمد شالچیان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
50567 حسین شالچیان 1389 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
50568 حسین شالچیان 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
50569 اکرم شالچیان تبریزی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50570 طاهره شالچیان تبریزی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50571 فاطمه شالچیان تبریزی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50572 محمداسمعیل شالچیان تبریزی 1371 مهندسي مهندسی عمران
50573 هانیه شالچیان تبریزی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50574 محمدصادق شالچیان طرقبه 1394 مهندسي مهندسی شیمی
50575 علی شالفروش 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50576 محسن شالفروشان 1366 كشاورزى زراعت
50577 مهشید شالفروشان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50578 عاطفه شالفروشان ابتدائی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50579 حسنعلی شالودگی 1364 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50580 منصوره شاله 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50581 ناصر شاله 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50582 امین شالی کاران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50583 رحیم شالیان 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50584 رحیم شالیان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
50585 فرشته شالیان 1381 علوم پايه فیزیک
50586 یداله شامانی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50587 فرشته شامحمدی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50588 فریبا شامحمدی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50589 فهیمه شامحمدی مهرجردی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50590 مهدی شامحمدی مهرجردی 1369 علوم رياضي آمار
50591 راضیه شامخ نیا 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50592 راضیه شامخ نیا 1388 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
50593 داود شامروی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50594 حمیرا شامکوئیان 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50595 حمیرا شامکوئیان 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
50596 رضا شامکوئیان 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
50597 رشید شاملو 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50598 صادق شاملو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50599 فاطمه شاملو 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
50600 مرجان شاملو 1366 كشاورزى صنایع و فرآورده های کشاورزی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223285