راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 56 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
50602 افسانه صادقی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50603 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50604 اکرم صادقی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50605 الهام صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
50606 الهام صادقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50607 امید صادقی 1390 علوم پايه زمین شناسی
50608 امیرعلی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50609 بلال صادقی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
50610 بلال صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
50611 بلال صادقی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
50612 بهاالدین صادقی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50613 بهنام صادقی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
50614 پوریا صادقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
50615 تقی صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50616 جعفر صادقی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
50617 جلال صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50618 جلال صادقی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
50619 جواد صادقی 1368 علوم پايه زمین شناسی
50620 جواد صادقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50621 حبیب اله صادقی 1366 علوم رياضي آمار
50622 حجت صادقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50623 حسن صادقی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50624 حسن صادقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50625 حسین صادقی 1365 علوم پايه زمین شناسی
50626 حسین صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50627 حسین صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
50628 حسین صادقی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
50629 حسین صادقی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سنجش از دور
50630 حمید صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50631 حمید صادقی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
50632 حمیدرضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50633 حمیدرضا صادقی 1380 علوم پايه فیزیک
50634 حمیدرضا صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
50635 حمیده صادقی 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
50636 حمیرا صادقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50637 حیدر صادقی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
50638 خدیجه صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50639 خدیجه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50640 راحله صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50641 رضا صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50642 رضا صادقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50643 رقیه صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
50644 رمضانعلی صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50645 رهام صادقی 1382 علوم رياضي آمار
50646 ریحانه صادقی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
50647 ریحانه صادقی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50648 زهرا صادقی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50649 زهرا صادقی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50650 زهرا صادقی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50651 زهرا صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
50652 زهرا صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50653 زهرا صادقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50654 سارا صادقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50655 سارا صادقی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50656 ساناز صادقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50657 ساناز صادقی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50658 سجاد صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50659 سلمان صادقی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50660 سلیمان صادقی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50661 سمانه صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
50662 سمیه صادقی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50663 سیدبرات صادقی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50664 سیدسلیمان صادقی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50665 سیدمرتضی صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
50666 سیدمرتضی صادقی 1387 كشاورزى آبیاری و زهکشی
50667 سیمین صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
50668 سیمین دخت صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50669 شیما صادقی 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50670 صدیقه صادقی 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50671 صدیقه صادقی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50672 صدیقه صادقی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
50673 صمد صادقی 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
50674 طوبی صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50675 طیبه صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50676 عاطفه صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50677 عباس صادقی 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
50678 عبدالناصر صادقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
50679 عصمت صادقی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50680 عطیه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50681 عطیه صادقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
50682 عقیل صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی
50683 علی صادقی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50684 علی صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
50685 علی صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50686 علی صادقی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50687 علی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50688 علی صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
50689 علی صادقی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
50690 علی اصغر صادقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
50691 علی اصغر صادقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
50692 علی اصغر صادقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
50693 علی رضا صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50694 علی محمد صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
50695 علی محمّد صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
50696 علیرضا صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50697 علیرضا صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
50698 علیرضا صادقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50699 علیرضا صادقی 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
50700 علیرضا صادقی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566382