راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,979

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 علی محمد شریعتی قلعه نو 1375 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
50602 عبدالرضا شریعتی کوه بنانی 1353 مهندسي راه و ساختمان
50603 زهرا شریعتی کوهبنانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50604 منیره شریعتی کوهبنانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50605 مهدی شریعتی کوهبنانی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50606 حسین شریعتی کیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50607 فاطمه شریعتی کیا 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
50608 حسین شریعتی مزینانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50609 جواد شریعتی مطلق 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50610 فرزانه شریعتی مطلق 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50611 هادی شریعتی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50612 رضا شریعتی نسب 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50613 معصومه السادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50614 اعظم شریعتی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50615 زهرا شریعتی نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
50616 هادی شریعتی نیشابوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
50617 محمدصادق شریعتیان خور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50618 اعظم شریف 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50619 زهرا شریف 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50620 سمانه شریف 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50621 سودابه شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
50622 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50623 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50624 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50625 عاطفه شریف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
50626 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
50627 غلامرضا شریف 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50628 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50629 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50630 محمدعلی شریف 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50631 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50632 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50633 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50634 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50635 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50636 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50637 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50638 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50639 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50640 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50641 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50642 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50643 هدی شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50644 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50645 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50646 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50647 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
50648 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50649 توران شریف زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50650 سمیه شریف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50651 محمد شریف زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50652 محمدمهدی شریف زاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50653 مریم شریف زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50654 مطلب شریف زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50655 علی محمد شریف شاذیله 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50656 هادی شریف شازیله 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50657 قدسیه شریف مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50658 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50659 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
50660 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50661 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50662 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50663 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50664 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
50665 زهراسادات شریف الحسینی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
50666 اعظم شریف پورلاطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
50667 زینب شریف ترک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50668 ابراهیم شریف ثانوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
50669 ریحانه شریف ثانوی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50670 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50671 احسان شریف روحانی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
50672 زهرا شریف روحانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50673 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50674 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50675 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50676 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50677 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50678 فرزاد شریف زاده 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
50679 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50680 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50681 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50682 محمد شریف زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50683 نسترن شریف زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
50684 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
50685 کاوه شریف زاده شیرازی 1365 مهندسي مهندسی عمران
50686 محمدعلی شریف شاذیله 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50687 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50688 رضا شریف مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
50689 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50690 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50691 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50692 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50693 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50694 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50695 فاطمه شریف نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50696 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50697 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50698 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
50699 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50700 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40100043