راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,451

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 الناز شرعی فریمانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50602 الناز شرعی فریمانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
50603 مصطفی شرعی نژاد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50604 ولی اله شرف 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50605 حمیدرضا شرف خانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50606 زهرا شرف الدین 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50607 زهرا شرف الدین 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50608 مریم شرف الدین 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50609 زهرا شرف الدین شیرازی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50610 مریم شرف الدینی گاوافشاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50611 احمد شرف بایگی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50612 احمد شرف بایگی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50613 مریم شرف زاده نوده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50614 وحید شرف زاده نوده 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50615 محمد شرف فراهانی 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
50616 محسن شرفایی مرغکی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50617 حمیدرضا شرفخانی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
50618 زهرا شرفخانی 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50619 زهرا شرفخانی 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50620 علی شرفخانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
50621 موسی الرضا شرفخانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50622 مهدی شرفخانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50623 محسن شرفزاده 1376 علوم پايه فیزیک
50624 برات محمد شرفزاده بردر 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
50625 ابوالفضل شرفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50626 ابوالفضل شرفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50627 ابوالقاسم شرفی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50628 اعظم شرفی 1378 علوم پايه فیزیک
50629 الهام شرفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50630 بتول شرفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50631 بی بی گلناز شرفی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50632 تکتم شرفی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50633 حمید شرفی 1374 علوم پايه فیزیک
50634 خلیل شرفی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50635 راضیه شرفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50636 رقیه شرفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50637 رقیه شرفی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50638 زکیه شرفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50639 زهرا شرفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
50640 سمانه شرفی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50641 شراره شرفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50642 شیرین شرفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50643 علی شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50644 علی شرفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50645 غلامرضا شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
50646 فاطمه شرفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50647 فریده شرفی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
50648 کاظم شرفی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
50649 کلثوم شرفی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50650 لیلا شرفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50651 محمدرضا شرفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50652 محمدعلی شرفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50653 محمود شرفی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50654 محمود شرفی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
50655 مرجان شرفی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
50656 مرضیه شرفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50657 مرضیه شرفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50658 مصطفی شرفی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
50659 معصومه شرفی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
50660 ملیحه شرفی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50661 منصوره شرفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50662 مهدی شرفی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50663 مهسا شرفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
50664 نجمه شرفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50665 نعیمه شرفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50666 نعیمه شرفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50667 هادی شرفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50668 هادی شرفی ایدو 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
50669 نصراله شرفی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
50670 لیلی شرفی توزانلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50671 سعیده شرفی جم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50672 رها شرفی عالی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50673 ملیحه شرفی فریمانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50674 محبوبه شرفی مقدم 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50675 حسین شرفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50676 الهه شرفیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
50677 محمدجواد شرفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50678 محمدرضا شرفیان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50679 حمیدرضا شرقی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
50680 حمیدرضا شرقی 1381 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
50681 زهرا شرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50682 سارا شرقی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50683 شحاده شرقی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50684 شهروز شرقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
50685 عبداله شرقی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50686 مهدی شرقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50687 نادیا شرقی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
50688 مهرنسا شرقی صفرقلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50689 رئوفه شرقی فریمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50690 سارا شرقی لوان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
50691 علی شرقی محمداباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50692 احمد شرکا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50693 مریم شرکا 1364 علوم پايه فیزیک
50694 مریم شرکا 1375 علوم پايه فیزیک
50695 محمدابراهیم شرکا شیروان 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50696 علیرضا شرکاء 1394 مهندسي مهندسی عمران
50697 محمد حسین شرکاء 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
50698 محمدحسین شرکاء 1361 مهندسي راه و ساختمان
50699 صدیقه شرکاء بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
50700 رضا شرکابیدختی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40892845