راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 50601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50601 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50602 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
50603 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50604 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
50605 مجید شیرازیان 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
50606 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50607 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50608 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
50609 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
50610 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
50611 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
50612 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50613 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50614 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50615 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
50616 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
50617 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50618 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50619 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
50620 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
50621 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
50622 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
50623 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
50624 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50625 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50626 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50627 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50628 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50629 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
50630 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50631 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50632 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50633 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50634 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
50635 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
50636 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50637 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
50638 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50639 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50640 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50641 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي آتشنشاني
50642 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
50643 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50644 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50645 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50646 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50647 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50648 حسام شیردل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50649 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50650 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50651 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50652 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50653 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50654 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50655 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50656 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50657 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50658 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
50659 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50660 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50661 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
50662 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50663 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50664 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50665 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
50666 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50667 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50668 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50669 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50670 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
50671 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50672 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50673 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50674 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50675 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50676 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
50677 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50678 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50679 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50680 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50681 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50682 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50683 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50684 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50685 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
50686 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
50687 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50688 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
50689 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50690 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
50691 مریم شیررفیع اردکانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
50692 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50693 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
50694 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50695 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
50696 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
50697 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50698 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
50699 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50700 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622430