راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 50801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50801 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50802 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50803 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50804 عاطفه شریف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
50805 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
50806 غلامرضا شریف 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50807 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50808 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50809 محمدعلی شریف 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50810 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50811 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50812 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50813 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50814 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50815 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50816 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50817 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50818 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50819 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50820 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50821 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50822 هدی شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50823 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50824 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50825 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50826 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
50827 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50828 توران شریف زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50829 سمیه شریف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50830 محمد شریف زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50831 محمدمهدی شریف زاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50832 مریم شریف زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50833 مطلب شریف زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50834 علی محمد شریف شاذیله 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50835 هادی شریف شازیله 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50836 قدسیه شریف مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50837 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50838 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
50839 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50840 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50841 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50842 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50843 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
50844 زهراسادات شریف الحسینی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
50845 اعظم شریف پورلاطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
50846 زینب شریف ترک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50847 ابراهیم شریف ثانوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
50848 ریحانه شریف ثانوی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50849 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50850 احسان شریف روحانی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
50851 زهرا شریف روحانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50852 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50853 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50854 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50855 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50856 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50857 فرزاد شریف زاده 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
50858 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50859 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50860 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50861 محمد شریف زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50862 نسترن شریف زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
50863 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
50864 کاوه شریف زاده شیرازی 1365 مهندسي مهندسی عمران
50865 محمدعلی شریف شاذیله 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50866 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50867 رضا شریف مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
50868 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50869 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50870 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50871 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50872 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50873 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50874 فاطمه شریف نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50875 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50876 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50877 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
50878 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50879 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50880 حمیدرضا شریفان 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
50881 رامین شریفان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
50882 رضاافشین شریفان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50883 زهرا شریفان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
50884 زهرا شریفان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50885 زینت شریفان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50886 سمیه شریفان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
50887 سوزان شریفان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50888 سیما شریفان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50889 فروغ شریفان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50890 کریم شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50891 سیده فاطمه شریفزاده کوهی خیلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50892 آرزو شریفی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
50893 آلاء شریفی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50894 آلاء شریفی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50895 آمنه شریفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50896 ابوالفضل شریفی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50897 احسان شریفی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50898 احمد شریفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
50899 احمد سعید شریفی 1394 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
50900 ادریس شریفی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491972