راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,438

نمایش موارد : 50901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50901 فاطمه شریعتی کیا 1393 علوم پايه شیمی گرایش محض
50902 حسین شریعتی مزینانی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50903 هیوا شریعتی مزینانی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
50904 جواد شریعتی مطلق 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50905 فرزانه شریعتی مطلق 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
50906 هادی شریعتی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50907 رضا شریعتی نسب 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50908 معصومه السادات شریعتی نوری قلعه نو فریمان 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50909 اعظم شریعتی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50910 زهرا شریعتی نیا 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
50911 هادی شریعتی نیشابوری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
50912 محمدصادق شریعتیان خور 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50913 اعظم شریف 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50914 زهرا شریف 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50915 سمانه شریف 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50916 سودابه شریف 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده ( آموزش محور )
50917 سیداسماعیل شریف 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50918 عاطفه شریف 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
50919 عاطفه شریف 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
50920 عاطفه شریف 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
50921 علی شریف 1372 كشاورزى صنایع غذایی
50922 غلامرضا شریف 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50923 فرهاد شریف 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50924 محمدحسن شریف 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50925 محمدعلی شریف 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
50926 مریم شریف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
50927 مهرداد شریف 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50928 وحیده شریف 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50929 نازنین شریف بجستانی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50930 نیلوفر شریف بجستانی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50931 امیر شریف پور 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50932 انسیه شریف پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50933 رضا شریف پور 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50934 مریم شریف پور 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
50935 مریم شریف پهمدانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50936 ساناز شریف جواهری 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50937 محمدرضا شریف جواهری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50938 هدی شریف جواهری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50939 علیرضا شریف خرق 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50940 سمیه شریف خرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
50941 جواد شریف رضویان 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50942 لاله شریف رضویان 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
50943 اصغر شریف زاده 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50944 توران شریف زاده 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
50945 سمیه شریف زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50946 محمد شریف زاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50947 محمدمهدی شریف زاده 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
50948 مریم شریف زاده 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
50949 مطلب شریف زاده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
50950 علی محمد شریف شاذیله 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50951 هادی شریف شازیله 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
50952 قدسیه شریف مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50953 مجید شریف مقدم 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50954 پرویز شریف منش 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
50955 علی شریف نژاد 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
50956 هوشنگ شریف نژاد 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50957 حسین شریف نیا 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50958 امیر شریف یزدی 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50959 حمیدرضا شریف الحسینی 1354 مهندسي راه و ساختمان
50960 زهراسادات شریف الحسینی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
50961 اعظم شریف پورلاطانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
50962 زینب شریف ترک 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50963 ابراهیم شریف ثانوی 1393 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
50964 ریحانه شریف ثانوی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50965 مرتضی شریف حسن 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50966 احسان شریف روحانی 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
50967 زهرا شریف روحانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50968 میلاد شریف روحانی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50969 میلاد شریف روحانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
50970 سارا شریف زاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
50971 فاطمه شریف زاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
50972 فاطمه شریف زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50973 فرزاد شریف زاده 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی
50974 متین شریف زاده 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
50975 محمد شریف زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50976 محمد شریف زاده 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50977 محمد شریف زاده 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50978 نسترن شریف زاده 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
50979 جواد شریف زاده تبریزی 1385 علوم پايه فیزیک
50980 کاوه شریف زاده شیرازی 1365 مهندسي مهندسی عمران
50981 محمدعلی شریف شاذیله 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
50982 اعظم شریف مشهدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
50983 رضا شریف مقدم 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
50984 صالحه شریف مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50985 زهرا شریف موحد 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
50986 فاطمه شریف نجفی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
50987 فریده شریف نژاد 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50988 نرگس شریف نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50989 فاطمه شریف نوقابی 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
50990 فاطمه شریف نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
50991 مهدی شریف نیای دیزبنی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
50992 انوشه شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50993 بهاره شریفان 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
50994 حسین شریفان 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50995 حشمت شریفان 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50996 حمیدرضا شریفان 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
50997 رامین شریفان 1364 علوم پايه شیمی گرایش محض
50998 رضاافشین شریفان 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50999 زهرا شریفان 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51000 زهرا شریفان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40866660