راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 50901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
50901 علی شاهنده 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50902 نیما شاهنده 1376 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
50903 آرمان شاهنظری کرباسرائی 1394 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
50904 ناصر شاهنوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
50905 خسرو شاهوردی 1355 كشاورزى زراعت
50906 فرحناز شاهوردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50907 فرحناز شاهوردی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50908 محمد شاهوردی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50909 مهدی شاهوردی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
50910 طاهره شاهوردیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50911 هادی شاهوردیان 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50912 خدیجه شاهولی اناری 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50913 احمد شاهی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50914 بهروز شاهی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
50915 رحمان شاهی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50916 زهرا شاهی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50917 شهرام شاهی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50918 شهلا شاهی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
50919 طاهره شاهی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
50920 طیبه شاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50921 غلامرضا شاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
50922 فاطمه شاهی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50923 مجید شاهی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50924 محبوبه شاهی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
50925 محمدیاسین شاهی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
50926 مریم شاهی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
50927 مولود شاهی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50928 مهدی شاهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
50929 حکمت شاهی اردبیلی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50930 حکمت شاهی اردبیلی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
50931 نرگس شاهی ایرانی 1392 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
50932 مجید شاهی بجستانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
50933 نجمه شاهی بیناباج 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50934 نیره شاهی بیناباج 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50935 صفرعلی شاهی خانه 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50936 ملیحه شاهی دشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
50937 فاطمه شاهی ده سرخی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
50938 سمانه شاهی صنوبری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
50939 نیما شاهی فردوس 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
50940 الهه شاهی گلشیخ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
50941 محسن شاهی گیو 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
50942 سعیده شاهیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
50943 لیلا شاهیان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
50944 لیلا شاهیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
50945 سیدحسین شاهین 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
50946 پریسا شاهین رخسار احمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
50947 احسان شاهین پور 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
50948 معصومه شاهین پور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
50949 شیرین شاهین راد 1384 هنر نيشابور مجسمه سازی
50950 پریسا شاهین رخسار احمدی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
50951 محمد رضا شاهین صنوبری 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
50952 محمدرضا شاهین صنوبری 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50953 رضا شاهین فر 1376 دامپزشكي دامپزشکی
50954 رضا شاهین فر 1391 پردیس دانشگاهی بهداشت مواد غذایی
50955 سلیمه شاهین فر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
50956 شهاب شاهین فر 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50957 فریبا شاهین فر 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
50958 مرجان شاهین فر 1391 علوم پايه زمین شناسی
50959 مرجان شاهین فر 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
50960 مریم شاهین فر 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
50961 طاهره شاهین ملک محمدی راد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
50962 امیر شاهینی 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
50963 سیروس شاهینی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
50964 علیرضا شاهینی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
50965 محمدعثمان شاهینی 1357 علوم پايه دبیری شیمی
50966 مهدی شاهینی 1368 علوم پايه فیزیک
50967 میثم شاهینی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
50968 نیما شاهینی 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
50969 هادی شاهینی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
50970 فریدون شاهینی سوق 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
50971 حمید شایان 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
50972 زهرا شایان 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50973 زهرا شایان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
50974 شادی شایان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
50975 فاطمه شایان 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
50976 فاطمه شایان 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
50977 کیمیا شایان 1354 مهندسي مكانيك
50978 گلناز شایان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
50979 محمد شایان 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
50980 محمدرضا شایان 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
50981 نگین شایان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
50982 نیکتا شایان فر 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
50983 سارا شایان امین 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
50984 سمیرا شایان امین 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
50985 امین شایان فر 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
50986 امین شایان فر 1378 علوم رياضي آمار
50987 مهدی شایان فر 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50988 مهدی شایان فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
50989 آذر شایان فرد 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
50990 محمد شایان مهر 1392 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
50991 ملیحه شایان مهر 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
50992 سعید شایان نظر 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
50993 ابوالفضل شایان نوش آبادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
50994 ابوالقاسم شایانفر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
50995 هادی شایانفر 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
50996 هاله شایانفر 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
50997 هرمز شایانفر 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
50998 محمدرضا شایانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
50999 مریم شایانی راد 1383 علوم پايه فیزیک
51000 مریم شایانی راد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42251256