راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51002 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51003 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51004 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51005 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51006 سوره شعائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
51007 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51008 سوده شعار 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51009 سوده شعار 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
51010 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
51011 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51012 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51013 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51014 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51015 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51016 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51017 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51018 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51019 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51020 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51021 ضیاءالدین شعاعی 1356 علوم پايه زمین شناسی
51022 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51023 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51024 مریم شعاعی 1376 علوم پايه زمین شناسی
51025 ملیکا شعاعی 1380 علوم رياضي آمار
51026 ندا شعاعی پرچین 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
51027 حمیده شعاعی شه رضا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51028 آزاده شعبان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
51029 مجتبی شعبان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51030 مینا شعبان 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51031 مینا شعبان 1390 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
51032 نسا شعبان پور 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51033 میترا شعبان پورقوشخانه 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
51034 سیدمجتبی شعبان پورکجی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51035 فاطمه شعبان حسن آباد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51036 سمیه شعبان حسنقه 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51037 سمیه شعبان حسنقه 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
51038 آسیه شعبان خواهی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51039 آتنا شعبان زاده 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51040 سپیده شعبان زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51041 سپیده شعبان زاده 1382 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51042 سعید شعبان زاده 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
51043 علیرضا شعبان زاده 1353 مهندسي راه و ساختمان
51044 فاطمه شعبان زاده اردکانی 1379 علوم رياضي آمار
51045 آزاده شعبان زاده حصاری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51046 مهدی شعبان زاده خوشرودی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
51047 زهره شعبان زاده سنگوله 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51048 زهرا شعبان زاده کلوخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51049 بهمن شعبان زاده لمر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51050 ایرج شعبان سروری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51051 ابوالفضل شعبان مایانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
51052 رضا شعبان نژادخاص 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51053 علی اکبر شعبانپور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51054 هومن شعبانپور 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
51055 مجنبی شعبانزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51056 آزاده شعبانزاده بلالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51057 آمنه شعبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51058 اسماء شعبانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51059 اسماء شعبانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51060 اعظم شعبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51061 اعظم شعبانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
51062 اکبر شعبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51063 ایوب شعبانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51064 بردیا شعبانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51065 بهاره شعبانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51066 بهرام شعبانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51067 پروانه شعبانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51068 چنگیز شعبانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51069 حسن شعبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51070 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51071 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51072 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
51073 رحمت اله شعبانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51074 زهرا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
51075 ساناز شعبانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51076 ساناز شعبانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51077 سبا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
51078 سلطانعلی شعبانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51079 سمانه شعبانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51080 سودابه شعبانی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51081 سهراب شعبانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51082 سیّده زهرا شعبانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
51083 شاهین شعبانی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51084 شقایق شعبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51085 علی رضا شعبانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51086 علیرضا شعبانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51087 علیرضا شعبانی 1385 علوم پايه فیزیک
51088 علیرضا شعبانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51089 عنایت الله شعبانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51090 محسن شعبانی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51091 محمدباقر شعبانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51092 محمدباقر شعبانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51093 محمدحسین شعبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51094 محمدحسین شعبانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51095 محمدحسین شعبانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51096 محمدرضا شعبانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
51097 محمدعلی شعبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51098 محمدعلی شعبانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51099 محمدمهدی شعبانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51100 محمود شعبانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051602