راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 جعفر شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51002 جواد شریفی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51003 جواد شریفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51004 جواد شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51005 جواد شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
51006 حجت شریفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51007 حسن شریفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51008 حسن شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51009 حسیب الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51010 حسین شریفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51011 حسین شریفی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51012 حمیدرضا شریفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51013 حمیدرضا شریفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51014 حمیدرضا شریفی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51015 ذبیح الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51016 روژین شریفی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
51017 روژین شریفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
51018 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51019 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51020 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51021 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51022 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51023 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51024 زهرا شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51025 زهرا شریفی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51026 زهرا شریفی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
51027 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51028 زینب شریفی 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
51029 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51030 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51031 ستاره شریفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
51032 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51033 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
51034 سروناز شریفی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51035 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51036 سعید شریفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51037 سعید شریفی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51038 سعید شریفی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
51039 سعیده شریفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
51040 سهراب شریفی 1391 مهندسي مهندسی عمران
51041 سهراب شریفی 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
51042 سیده زهرا شریفی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51043 سیده کوثر شریفی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51044 سینا شریفی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51045 سینا شریفی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
51046 شهلا شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51047 شهلا شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51048 شهلا شریفی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
51049 شهلا شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51050 شهین شریفی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51051 شهین شریفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51052 شیما شریفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51053 طاهره شریفی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51054 طاهره شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51055 طاهره شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51056 عادل شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51057 عاطفه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51058 عباس شریفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51059 علی شریفی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51060 علی شریفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51061 علی شریفی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51062 علی شریفی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
51063 علی شریفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51064 علی اصغر شریفی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51065 علیرضا شریفی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51066 علیرضا شریفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51067 علیرضا شریفی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51068 فاروق شریفی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51069 فاطمه شریفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51070 فاطمه شریفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51071 فاطمه شریفی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51072 فاطمه شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51073 فاطمه شریفی 1392 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
51074 فرزانه شریفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51075 فرشاد شریفی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
51076 فهیم شریفی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
51077 فهیمه شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51078 کامران شریفی 1371 علوم رياضي ریاضی
51079 کامران شریفی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51080 کامران شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51081 کرم رضا شریفی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51082 کمال شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51083 لیلا شریفی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51084 ماریا شریفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51085 مجید شریفی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51086 محمد شریفی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51087 محمد شریفی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
51088 محمد شریفی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51089 محمد شریفی 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
51090 محمداسحاق شریفی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51091 محمدجعفر شریفی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51092 محمدجواد شریفی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51093 محمدحسین شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51094 محمدرضا شریفی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51095 محمدصالح شریفی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51096 محمدصدرا شریفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51097 محمدعلی شریفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51098 محمدهادی شریفی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
51099 مریم شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51100 مریم شریفی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765167