راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 آیدا شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51002 پروانه شایسته 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51003 پیام شایسته 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51004 حسین شایسته 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51005 حسین شایسته 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
51006 حنانه شایسته 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51007 ریحانه شایسته 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51008 ریحانه شایسته 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51009 سارا شایسته 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51010 شهریار شایسته 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51011 گلناز شایسته 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51012 مازیار شایسته 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51013 محمود شایسته 1366 كشاورزى زراعت
51014 نیلوفر شایسته 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51015 هاجر شایسته 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51016 هاجر شایسته 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51017 غزاله شایسته افشار 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51018 فاطمه شایسته افشار 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51019 رضا شایسته بیلندی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
51020 پوریا شایسته پاسه 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51021 زهره شایسته پاشنگ 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51022 علی اصغر شایسته پالای 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51023 جهان شایسته پور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51024 شیما شایسته پور 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51025 طاها شایسته پور 1390 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51026 مریم شایسته پور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51027 مهرنوش شایسته پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
51028 آمنه شایسته تاز 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51029 ترانه شایسته تاز 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51030 هما شایسته تره ده 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51031 علیرضا شایسته خو 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51032 مجید شایسته خو 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
51033 زهرا شایسته خواه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51034 شادی شایسته خوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51035 ملیحه شایسته خوی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
51036 جواد شایسته راد 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51037 علی شایسته زراعتی 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51038 شقایق شایسته صدفیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51039 شقایق شایسته صدفیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51040 شقایق شایسته صدفیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51041 شکوفه شایسته صدفیان 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51042 شکوفه شایسته صدفیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51043 معصومه شایسته طباخ 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
51044 حسن شایسته عظیمیان 1383 علوم پايه زمین شناسی
51045 حسن شایسته عظیمیان 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
51046 حسین شایسته فر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51047 شریفه شایسته فر 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51048 فاطمه شایسته فرد 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51049 منصوره شایسته فرد 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
51050 مهناز شایسته قدرتیان 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51051 تکتم شایسته میرزازاده 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51052 زهرا شایسته میرزازاده 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51053 مصطفی شایع ثانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
51054 لیلا شایق کارگر 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51055 نصیبه شایق گشنی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51056 مریم شایکانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51057 فرزاد شایگان 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51058 فرهاد شایگان 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
51059 محمد شایگان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51060 منصور شایگان 1353 مهندسي راه و ساختمان
51061 علیرضا شایگان فر 1392 كشاورزى علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان دارویی
51062 سحر شایگان مجد 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51063 هادی شایگان نظر 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51064 افسانه شایگان نیا 1390 مهندسي مهندسی شیمی
51065 لیلا شایگی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51066 ندا شایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
51067 محمدرضا شایلدی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51068 محمدرضا شب بوئی 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51069 معصومه شب خیزبلقور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51070 روح ا له شب افروز 1383 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
51071 روح اله شب افروز 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
51072 فرزانه شب بو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51073 سعید شب زنده دار 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51074 اکبر شباب 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51075 محمد شباب روش 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51076 هومن شبابی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51077 طیبه شبابی کلده 1395 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
51078 اکرم شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51079 الهه شبان 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51080 عباس شبان 1395 مهندسي مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
51081 عطیه شبان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51082 عفت شبان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51083 علیرضا شبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51084 فاطمه شبان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51085 فاطمه شبان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51086 محمد شبان 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51087 محمدرضا شبان 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51088 مریم شبان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51089 مژگان شبان 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
51090 مهدی شبان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51091 ناصر شبان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51092 امید شبان برون 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
51093 مریم شبان دربندی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51094 ابراهیم شبان زاده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51095 حسن شبان شوروئی 1394 كشاورزى زراعت
51096 منصور شبان فوزی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
51097 اعظم شبان مقدم 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51098 مریم شبان نصوح آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51099 مهرنوش شبانکاره 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51100 اکرم شبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249316