راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51002 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51003 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
51004 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51005 اکرم شیدایی بوانلو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51006 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51007 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51008 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51009 نادیا شیدپیله ور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51010 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51011 بهناز شیدعنبرانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51012 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51013 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51014 مرضیه شیدفر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51015 سعید شیدکالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51016 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51017 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51018 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
51019 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
51020 اسماء شیرازی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51021 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
51022 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
51023 امین شیرازی 1388
51024 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51025 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
51026 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51027 جلیل شیرازی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
51028 حمید شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51029 حمید شیرازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51030 حمید شیرازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51031 حمید شیرازی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51032 حمید رضا شیرازی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51033 رضا شیرازی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51034 رضا شیرازی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51035 زهرا شیرازی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51036 سجاد شیرازی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51037 سحر شیرازی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51038 سعید شیرازی 1377 علوم رياضي آمار
51039 سیدرضا شیرازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51040 سیدکاظم شیرازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51041 فاطمه شیرازی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51042 فاطمه شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51043 قدیر شیرازی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51044 قربانعلی شیرازی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51045 کبری شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51046 مائده بیگم شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51047 محمدتقی شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51048 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51049 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51050 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51051 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51052 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51053 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51054 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
51055 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
51056 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51057 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51058 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51059 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51060 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
51061 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51062 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
51063 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51064 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
51065 مجید شیرازیان 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
51066 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51067 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51068 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
51069 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
51070 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
51071 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
51072 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51073 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51074 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51075 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51076 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51077 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51078 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51079 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
51080 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
51081 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51082 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51083 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51084 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51085 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51086 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51087 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51088 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51089 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51090 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51091 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51092 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51093 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51094 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
51095 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51096 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51097 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
51098 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51099 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51100 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513457