راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,257

نمایش موارد : 51001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51001 محسن صادقی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51002 محصی صادقی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51003 محمد صادقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51004 محمد صادقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51005 محمد صادقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51006 محمد صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51007 محمد صادقی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51008 محمد صادقی 1353 علوم پايه زمین شناسی
51009 محمد صادقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51010 محمد صادق صادقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51011 محمدتقی صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
51012 محمدرضا صادقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51013 محمدصادق صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51014 محمدصادق صادقی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
51015 محمدصدرا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51016 محمدعلی صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51017 محمدعلی صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51018 محمود صادقی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51019 محمود صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51020 مرتضی صادقی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51021 مرتضی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51022 مرضیه صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
51023 مرضیه صادقی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
51024 مریم صادقی 1374 علوم رياضي آمار
51025 مریم صادقی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51026 مریم صادقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51027 مریم صادقی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51028 مریم صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51029 مریم صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51030 مریم صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
51031 مریم صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51032 مریم صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
51033 مریم صادقی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
51034 مژگان صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51035 مژگان صادقی 1387 علوم رياضي آمار
51036 مسعود صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51037 مسلم صادقی 1390
51038 مصطفی صادقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51039 مصطفی صادقی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51040 مصطفی صادقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51041 معصومه صادقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51042 معصومه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51043 معصومه صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51044 منیره صادقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51045 موسی صادقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51046 مهدی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
51047 مهدی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51048 مهدی صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
51049 مهدی صادقی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51050 مهدی صادقی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
51051 مهدی صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51052 مهری صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51053 مهری صادقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51054 میترا صادقی 1388 علوم رياضي آمار
51055 میثم صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51056 نازنین صادقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51057 ناصر صادقی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51058 ناصره صادقی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51059 ناهید صادقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51060 نرگس صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51061 نسرین صادقی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51062 نفیسه صادقی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51063 نوشین صادقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51064 نوشین صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
51065 وحید صادقی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51066 وحید صادقی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51067 هاجر صادقی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51068 هدی صادقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51069 روشنک صادقی زاده 1378 علوم پايه فیزیک
51070 علی رضا صادقی زرقری 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51071 فرشته صادقی شکیب 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51072 زهرا صادقی طرقی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
51073 علی اصغر صادقی علویجه 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51074 حسین صادقی نیا 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51075 مهناز صادقی آزادی 1356 علوم پايه عمومی
51076 نیره صادقی ابرده 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51077 مریم صادقی اردوبادی 1361 كشاورزى علوم زراعی
51078 مهرزاد صادقی اردوبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51079 مریم صادقی اردوباری 1361 كشاورزى علوم زراعی
51080 افسون صادقی ازادی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51081 ملیحه صادقی استاد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51082 لعیا صادقی اسکوئی 1369 علوم رياضي آمار
51083 سیده صبا صادقی الحسینی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51084 علیرضا صادقی امین 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51085 پویا صادقی انارکی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51086 فریده صادقی اورنگ 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
51087 نسرین صادقی اول 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
51088 هادی صادقی اول 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51089 علیرضا صادقی اول شهر 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51090 محمد صادقی اول شهر 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
51091 مریم صادقی اهنگر 1375 علوم رياضي آمار
51092 زهرا صادقی باجگیران 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51093 امیر صادقی باقرآبادی 1387 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
51094 معصومه صادقی بایگی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51095 معصومه صادقی بایگی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51096 منصوره صادقی بایگی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51097 ایرج صادقی بجد 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51098 محمود صادقی بجد 1366 علوم پايه زمین شناسی
51099 مسعود صادقی بنجار 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51100 حسین صادقی بنده قرائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35957467