راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,698

نمایش موارد : 51101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51101 سمیه شریفان 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
51102 سوزان شریفان 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51103 سیما شریفان 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51104 فروغ شریفان 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51105 کریم شریفان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51106 سیده فاطمه شریفزاده کوهی خیلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51107 آرزو شریفی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
51108 آلاء شریفی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51109 آلاء شریفی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51110 آمنه شریفی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51111 ابوالفضل شریفی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51112 احسان شریفی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51113 احمد شریفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
51114 احمد سعید شریفی 1394 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
51115 ادریس شریفی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51116 اسیه شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51117 اشرف شریفی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51118 اشرف شریفی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
51119 افسانه شریفی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51120 امیر شریفی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
51121 امیرحسین شریفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51122 امیررضا شریفی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51123 بایزید شریفی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51124 برات علی شریفی 1391 دامپزشكي باکتری شناسی
51125 بهاره شریفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51126 بهروز شریفی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
51127 پری شریفی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51128 جعفر شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51129 جواد شریفی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51130 جواد شریفی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51131 جواد شریفی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51132 جواد شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
51133 حجت شریفی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51134 حسن شریفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51135 حسن شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51136 حسیب الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51137 حسین شریفی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51138 حسین شریفی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51139 حمیدرضا شریفی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51140 حمیدرضا شریفی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51141 حمیدرضا شریفی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51142 ذبیح الله شریفی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51143 روژین شریفی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
51144 روژین شریفی 1393 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
51145 روشنک شریفی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51146 زهرا شریفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51147 زهرا شریفی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51148 زهرا شریفی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51149 زهرا شریفی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51150 زهرا شریفی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51151 زهرا شریفی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51152 زهرا شریفی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51153 زهرا شریفی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
51154 زهره شریفی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51155 زینب شریفی 1381 علوم پايه شیمی محض گرایش فیزیک
51156 سارا شریفی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51157 ستاره شریفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51158 ستاره شریفی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
51159 سروش شریفی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51160 سروش شریفی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
51161 سروناز شریفی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51162 سعید شریفی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51163 سعید شریفی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51164 سعید شریفی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51165 سعید شریفی 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
51166 سعیده شریفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
51167 سهراب شریفی 1391 مهندسي مهندسی عمران
51168 سهراب شریفی 1395 مهندسي مهندسی عمران - ژئوتکنیک
51169 سیده زهرا شریفی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51170 سیده کوثر شریفی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51171 سینا شریفی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51172 سینا شریفی 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
51173 شادی شریفی 1396 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات (آموزش محور)
51174 شهلا شریفی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51175 شهلا شریفی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51176 شهلا شریفی 1375 علوم پايه فیزیک کاربردی
51177 شهلا شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51178 شهین شریفی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51179 شهین شریفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51180 شیما شریفی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51181 طاهره شریفی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51182 طاهره شریفی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51183 طاهره شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51184 عادل شریفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51185 عاطفه شریفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51186 عباس شریفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51187 علی شریفی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51188 علی شریفی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51189 علی شریفی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51190 علی شریفی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
51191 علی شریفی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51192 علی اصغر شریفی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51193 علیرضا شریفی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51194 علیرضا شریفی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51195 علیرضا شریفی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51196 فاروق شریفی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51197 فاطمه شریفی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51198 فاطمه شریفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51199 فاطمه شریفی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51200 فاطمه شریفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41164119