راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,198

نمایش موارد : 51201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51201 بهمن شعبان زاده لمر 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51202 ایرج شعبان سروری 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51203 ابوالفضل شعبان مایانی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
51204 رضا شعبان نژادخاص 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51205 علی اکبر شعبانپور 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51206 هومن شعبانپور 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
51207 مجنبی شعبانزاده 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51208 آزاده شعبانزاده بلالمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51209 آمنه شعبانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51210 اسماء شعبانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51211 اسماء شعبانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51212 اعظم شعبانی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51213 اعظم شعبانی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
51214 اکبر شعبانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51215 ایوب شعبانی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51216 بردیا شعبانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51217 بهاره شعبانی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51218 بهرام شعبانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51219 پروانه شعبانی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51220 چنگیز شعبانی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51221 حسن شعبانی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51222 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51223 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51224 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
51225 راحله شعبانی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
51226 رحمت اله شعبانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51227 زهرا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
51228 ساناز شعبانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51229 ساناز شعبانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51230 سبا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
51231 سلطانعلی شعبانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51232 سمانه شعبانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51233 سودابه شعبانی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51234 سهراب شعبانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51235 سیّده زهرا شعبانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
51236 شاهین شعبانی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51237 شقایق شعبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51238 علی رضا شعبانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51239 علیرضا شعبانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51240 علیرضا شعبانی 1385 علوم پايه فیزیک
51241 علیرضا شعبانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51242 عنایت الله شعبانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51243 محسن شعبانی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51244 محمدباقر شعبانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51245 محمدباقر شعبانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51246 محمدحسین شعبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51247 محمدحسین شعبانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51248 محمدحسین شعبانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51249 محمدرضا شعبانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
51250 محمدعلی شعبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51251 محمدعلی شعبانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51252 محمدمهدی شعبانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51253 محمود شعبانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
51254 مرجان شعبانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51255 مرجان شعبانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51256 مرجان شعبانی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
51257 مریم شعبانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
51258 مهدی شعبانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51259 مهری شعبانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51260 میثم شعبانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51261 میلاد شعبانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51262 نفیسه شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51263 سعید شعبانی سیچانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51264 رضا شعبانی آب بخش 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51265 آمنه شعبانی اسرمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51266 قاسم شعبانی اقاملکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51267 سمیّه شعبانی انداد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
51268 علیرضا شعبانی اول 1374 علوم پايه دبیری شیمی
51269 زهرا شعبانی باقراباد 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51270 علی شعبانی چافجیری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
51271 محمدعلی شعبانی حاجی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51272 سارا شعبانی حصاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
51273 محمود شعبانی حصاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51274 مهدیه شعبانی زاده امیرابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51275 زهرا شعبانی سیاهکلده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
51276 زهرا شعبانی سیاهکلده 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
51277 جواد شعبانی شایه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
51278 مریم شعبانی شایه 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
51279 مهدی شعبانی شه بندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51280 وحید شعبانی شه بندی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
51281 حامد شعبانی عطار 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51282 محمدرضا شعبانی عطار 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
51283 مهدی شعبانی عطار 1372 علوم رياضي ریاضی
51284 طاهره شعبانی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51285 طیبه شعبانی فر 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51286 علی شعبانی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51287 ناهید شعبانی فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
51288 افسانه شعبانی قاسم آباد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51289 مجتبی شعبانی قلعه نو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
51290 سمانه شعبانی کلاته 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
51291 معصومه شعبانی کلاته ملامحمدقلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51292 هادی شعبانی کندسری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
51293 لیلا شعبانی محلی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51294 محمدتقی شعبانی میانده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51295 جعفر شعبانی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51296 احمد شعبانی ورکی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
51297 الهام شعبانی ورکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51298 اصغر شعبانیان 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
51299 سمانه شعبانیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51300 عاطفه شعبانیان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436193