راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 51201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51201 جلیل شجاع زاده حبشی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51202 علی اکبر شجاع زو 1371 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51203 کبری شجاع سلامی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
51204 جواد شجاع سلطان ابادی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51205 بنفشه شجاع سنگانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51206 زینب شجاع شبانکاه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
51207 فرناز شجاع طاهری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51208 فاطمه شجاع علیک 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51209 مهدی شجاع فتح ابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51210 راضیه شجاع قلعه دختر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51211 راضیه شجاع قلعه دختر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51212 لیلی شجاع قلعه دختر 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
51213 زهرا شجاع مزرجی 1394 علوم پايه زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
51214 سهیلا شجاع مقدم 1394 مهندسي مهندسی عمران
51215 جهان آرا شجاع نیا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51216 حسین شجاع نیا 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
51217 شروین شجاع نیا 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
51218 مرضیه شجاع نیا 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51219 منیره شجاع نیا 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
51220 نگار شجاع نیا 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51221 شهرام شجاع یامی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51222 عزّت شجاع یامی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51223 غلامرضا شجاع یامی 1394 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
51224 فاطمه شجاع یامی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51225 محمدحسین شجاع یامی 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
51226 یوسف شجاع یامی 1358 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51227 افسانه شجاع یوسفی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51228 بهاره شجاعان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51229 رضا شجاعتی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
51230 محمد شجاعتی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51231 آسیه شجاعی 1392 دامپزشكي فیزیولوژی
51232 ابراهیم شجاعی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51233 ابراهیم شجاعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51234 الهه شجاعی 1388 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51235 الهه شجاعی 1392 مهندسي مهندسی مواد - خوردگی و حفاظت از مواد
51236 جمیله شجاعی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51237 جواد شجاعی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51238 حسن شجاعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51239 حسین شجاعی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51240 حمیرا شجاعی 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
51241 خاطره شجاعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51242 ریحانه شجاعی 1385 علوم پايه فیزیک
51243 ریحانه شجاعی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51244 زهرا شجاعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
51245 زهره شجاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51246 سمانه شجاعی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51247 سمانه شجاعی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51248 سیدحسین شجاعی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51249 سیدعباس شجاعی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51250 سیدعلی شجاعی 1380 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51251 سیدعماد شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
51252 سیدمحسن شجاعی 1386 علوم پايه زمین شناسی
51253 سیدمحسن شجاعی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
51254 سیدمحمدرضا شجاعی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51255 سیدمیلاد شجاعی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51256 سیّده پرنیان شجاعی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
51257 سیده فاطمه شجاعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51258 سیده نسترن شجاعی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
51259 شیده سادات شجاعی 1379 علوم رياضي آمار
51260 صدیقه شجاعی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51261 طوبی شجاعی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51262 عارفه شجاعی 1396 علوم اداري واقتصاد حقوق
51263 عطّیه شجاعی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
51264 علی اکبر شجاعی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51265 فاطمه شجاعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51266 فاطمه شجاعی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51267 فاطمه شجاعی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51268 فاطمه شجاعی 1392 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
51269 مرتضی شجاعی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51270 مرضیه شجاعی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51271 مریم شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51272 مریم شجاعی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51273 مریم شجاعی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی
51274 مسلم شجاعی 1390 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام (ژنتیک مولکولی)
51275 مصیب شجاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51276 معصومه شجاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51277 معصومه شجاعی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51278 معصومه السادا شجاعی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
51279 ملیحه شجاعی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51280 مهدی شجاعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51281 مهدیه شجاعی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51282 مهرداد شجاعی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
51283 نرگس شجاعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51284 هادی شجاعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51285 زهرا شجاعی ارزنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51286 سارا شجاعی اصل 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
51287 مرتضی شجاعی اصل 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51288 سمانه شجاعی اندبیلی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
51289 اطهره شجاعی باغینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51290 حسین شجاعی باغینی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51291 سمیه شجاعی باغینی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
51292 عفت شجاعی باغینی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51293 فریبا شجاعی باغینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51294 مطهره شجاعی باغینی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
51295 راضیه شجاعی بایگی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51296 حسین شجاعی بیدواز 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51297 حسین شجاعی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51298 روٌیا شجاعی پور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
51299 آیدین شجاعی تبریزی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
51300 معصومه شجاعی خان آبادی 1394 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42227419