راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 51301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51301 سیدرضا شجاعی دیوکلائی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51302 سیده خدیجه شجاعی دیوکلائی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
51303 بتول شجاعی رستگار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51304 زهرا شجاعی رستگار 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51305 عبداله شجاعی زاده 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
51306 فهیمه شجاعی زاده 1388 مهندسي مهندسی شیمی
51307 شیرین شجاعی زاده اقدم 1393 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
51308 عسگر شجاعی سرچشمه 1374 علوم رياضي آمار
51309 قربانعلی شجاعی سرحوزکی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51310 سعید شجاعی شاه آباد 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51311 سعید شجاعی شاه آباد 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
51312 مسعود شجاعی شاه آباد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
51313 محسن شجاعی شاه اباد 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
51314 محسن شجاعی شاه اباد 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51315 محمدعلی شجاعی طباطبائی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51316 شمسیه شجاعی عشرت آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51317 حبیب الله شجاعی فر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
51318 شیرین شجاعی فر 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51319 شیرین شجاعی فر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51320 فهیمه شجاعی فریز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
51321 مینا شجاعی قلعه نی 1378 علوم رياضي آمار
51322 مینا شجاعی قلعه نی 1389 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
51323 علی شجاعی کاسککی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
51324 نسترن شجاعی کاوه 1390 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51325 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
51326 محمدرضا شجاعی کنگ سفلی 1377 علوم پايه فیزیک
51327 آیدا شجاعی کنگ سفلی 1393 علوم رياضي ریاضی محض زمینه نظریه گروهها
51328 الهام شجاعی مقدم 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
51329 الهام شجاعی مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
51330 حسن شجاعی مند 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51331 لیلی شجاعی منش 1383 علوم رياضي ریاضی محض
51332 حامد شجاعی مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51333 عذرا شجاعی مهر 1372 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
51334 فاطمه شجاعی مهر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51335 اعظم شجاعی مهیب 1381 علوم رياضي آمار
51336 حمیدرضا شجاعی مهیب 1381 علوم پايه فیزیک
51337 محسن شجاعی نسب 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51338 مریم شجاعی نسب 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
51339 معصومه شجاعی نسب 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51340 رضا شجاعی نصرابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51341 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
51342 پریزاد شجاعی نصیرآبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
51343 مهرزاد شجاعی نصیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51344 شهرزاد شجاعی نصیرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51345 کوروش شجاعی نوفرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51346 کوروش شجاعی نوفرست 1387 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
51347 حسن شجاعی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51348 حسین شجاعی نیا 1335 علوم رياضي دبیری ریاضی
51349 بلقیس شجاعیان 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
51350 کمال شجاعیان 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51351 محمدصادق شجاعیان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51352 مریم شجاعیان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51353 نجمه السادات شجاعیان 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51354 سُلماز شجاعیان بابائی 1384 دامپزشكي دامپزشکی
51355 فاطمه شجری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51356 محبوبه شجری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51357 نجمه شجری 1393 مهندسي مهندسی شیمی
51358 نیراعظم شجری 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51359 داریوش شجری قاسم خیلی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
51360 سمیرا شجری قاسم خیلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
51361 مهدی شجری کلوخی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
51362 رفعت ابراهیم خضیر شجیری 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51363 الیکا شجیع 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51364 رضا شجیع 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51365 رضا شجیع 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51366 کیانوش شجیع 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51367 رضا شجیع جلفان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51368 گلثومه شجیع جلفان 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51369 ارزو شجیعی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51370 ارش شجیعی 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51371 شادی شجیعی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51372 شادی شجیعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
51373 شایسته شجیعی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51374 شهره شجیعی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51375 عطیه شجیعی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51376 کورش شجیعی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51377 مصطفی شجیعی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51378 مصطفی شجیعی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
51379 مهنوش شجیعی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51380 هادی شجیعی گیسور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51381 زهرا شجیعی رودمعجنی 1358 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51382 علی محمد شجیعی رودمعجنی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51383 مرضیه شجیعی قندشتنی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51384 حمیدرضا شجیعی گیسور 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51385 آمیرسلمان محمد شحمان 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
51386 منتظرناصر عوید شحمانی 1395 الهيات شهيد مطهري علوم قرآن و حدیث
51387 افسانه شخص اجیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51388 محمد شخص استاد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51389 رابعه شخص امام پور 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51390 وحید شخص دربند 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51391 وحید شخص دربند 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51392 زهره شخص استاد 1358 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51393 رسول شخص امام پور 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
51394 سیدسلمان شخص امام پور 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
51395 سیده فاطمه شخص امام پور 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51396 ابوالفضل شخص سلیم 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51397 جواد شخصی توکلیان 1354 كشاورزى دامپروری
51398 مریم شخصی خازنی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51399 الهام شخصی خدابخش 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51400 سمانه شخصی خدابخش 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226451