راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 51401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51401 حسن شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51402 حمیرا شعبانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51403 خلیل شعبانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
51404 راحله شعبانی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی (آموزش محور)
51405 رحمت اله شعبانی 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51406 زهرا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
51407 ساناز شعبانی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51408 ساناز شعبانی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51409 سبا شعبانی 1391 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
51410 سلطانعلی شعبانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51411 سمانه شعبانی 1390 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51412 سودابه شعبانی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51413 سهراب شعبانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51414 سیّده زهرا شعبانی 1381 هنر نيشابور نقاشی
51415 شاهین شعبانی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51416 شقایق شعبانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51417 علی رضا شعبانی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51418 علیرضا شعبانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51419 علیرضا شعبانی 1385 علوم پايه فیزیک
51420 علیرضا شعبانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51421 عنایت الله شعبانی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51422 محسن شعبانی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51423 محمدباقر شعبانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51424 محمدباقر شعبانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51425 محمدحسین شعبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51426 محمدحسین شعبانی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51427 محمدحسین شعبانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51428 محمدرضا شعبانی 1371 دامپزشكي دامپزشکی
51429 محمدعلی شعبانی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51430 محمدعلی شعبانی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51431 محمدمهدی شعبانی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51432 محمود شعبانی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
51433 مرجان شعبانی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51434 مرجان شعبانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51435 مرجان شعبانی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
51436 مریم شعبانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
51437 مهدی شعبانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51438 مهری شعبانی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51439 میثم شعبانی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51440 میلاد شعبانی 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51441 نفیسه شعبانی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51442 سعید شعبانی سیچانی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51443 رضا شعبانی آب بخش 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51444 آمنه شعبانی اسرمی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51445 قاسم شعبانی اقاملکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51446 سمیّه شعبانی انداد 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
51447 علیرضا شعبانی اول 1374 علوم پايه دبیری شیمی
51448 زهرا شعبانی باقراباد 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51449 علی شعبانی چافجیری 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
51450 محمدعلی شعبانی حاجی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51451 سارا شعبانی حصاری 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
51452 محمود شعبانی حصاری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51453 مهدیه شعبانی زاده امیرابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51454 زهرا شعبانی سیاهکلده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
51455 زهرا شعبانی سیاهکلده 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
51456 جواد شعبانی شایه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
51457 مریم شعبانی شایه 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
51458 مهدی شعبانی شه بندی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51459 وحید شعبانی شه بندی 1370 علوم پايه شیمی گرایش محض
51460 حامد شعبانی عطار 1395 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51461 محمدرضا شعبانی عطار 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
51462 مهدی شعبانی عطار 1372 علوم رياضي ریاضی
51463 طاهره شعبانی فر 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51464 طیبه شعبانی فر 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51465 علی شعبانی فر 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51466 ناهید شعبانی فر 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
51467 افسانه شعبانی قاسم آباد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51468 مجتبی شعبانی قلعه نو 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
51469 سمانه شعبانی کلاته 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
51470 معصومه شعبانی کلاته ملامحمدقلی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51471 هادی شعبانی کندسری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
51472 لیلا شعبانی محلی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51473 محمدتقی شعبانی میانده 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51474 جعفر شعبانی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51475 احمد شعبانی ورکی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
51476 الهام شعبانی ورکی 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51477 اصغر شعبانیان 1368 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
51478 سمانه شعبانیان 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51479 عاطفه شعبانیان 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51480 عاطفه شعبانیان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی - ادویه ای و نوشابه ای
51481 عالیه شعبانیان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51482 فرشاد شعبانیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
51483 مریم شعبانیان 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51484 مسعود شعبانیان 1373 علوم پايه زمین شناسی
51485 سیدناصرالدین شعبانیان علوی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51486 ایزد شعرانی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
51487 ملیحه شعرباف 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51488 سارا شعرباف خجسته 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51489 سعید شعرباف خجسته 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51490 الهه شعرباف شاعر 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51491 علی اصغر شعرباف طوسی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51492 علی اصغر شعرباف طوسی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51493 احمد شعرباف عیدگاهی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51494 احمد شعرباف عیدگاهی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51495 حجت اله شعرباف مشهد 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51496 زینب شعرباف اکبری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51497 حمید شعرباف تبریزی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51498 سعید شعرباف تبریزی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
51499 سعید شعرباف تبریزی 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51500 سعید شعرباف تبریزی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904014