راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 51501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51501 محبوبه شفیعان 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51502 ادهم شفیعی 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51503 اشرف شفیعی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
51504 افسانه شفیعی 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51505 افسانه شفیعی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51506 اکرم شفیعی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51507 امیرکیوان شفیعی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51508 بی بی محدثه شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51509 تکتم شفیعی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
51510 حسام شفیعی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51511 حسام شفیعی 1390 مهندسي مهندسی هوا فضا - جلو برندگی
51512 حسن شفیعی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51513 حمید شفیعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
51514 رباب شفیعی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51515 رضا شفیعی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
51516 رضا شفیعی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51517 رضا شفیعی 1390 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
51518 زهرا شفیعی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51519 زهرا شفیعی 1380 علوم پايه فیزیک
51520 زهره شفیعی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51521 زهره شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51522 زینب شفیعی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
51523 سمانه شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
51524 سیامک شفیعی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
51525 سیداحسان الدین شفیعی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51526 سیدمسعود شفیعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51527 سیده سکینه شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
51528 شهناز شفیعی 1336 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51529 شهین شفیعی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51530 شیوا شفیعی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
51531 طیبه شفیعی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51532 علی شفیعی 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
51533 علیرضا شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51534 فاطمه شفیعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51535 فاطمه شفیعی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51536 فاطمه صغری شفیعی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
51537 کیوان شفیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51538 مجتبی شفیعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
51539 مجتبی شفیعی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
51540 مجتبی شفیعی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
51541 محسن شفیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51542 محمد شفیعی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51543 محمد شفیعی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51544 محمد شفیعی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51545 محمدحسن شفیعی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51546 مریم شفیعی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51547 مصطفی شفیعی 1385 علوم پايه فیزیک
51548 معصومه شفیعی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51549 ملیحه شفیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51550 مهدی شفیعی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51551 نرجس شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51552 نوید شفیعی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51553 نوید شفیعی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51554 نیما شفیعی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
51555 هادی شفیعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51556 هما شفیعی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51557 هما شفیعی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51558 سمیه شفیعی نیک 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
51559 میثم شفیعی اردستانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51560 احمد شفیعی استانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51561 علی محمد شفیعی امامقلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51562 مریم شفیعی امان آباد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51563 جواد شفیعی امان اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51564 محمدتقی شفیعی امان اباد 1372 علوم پايه زمین شناسی
51565 حسین شفیعی پور 1354 كشاورزى زراعت
51566 محمد شفیعی پور 1381 علوم پايه فیزیک
51567 ابراهیم شفیعی ترنیک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51568 فاطمه شفیعی ترنیک 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51569 فاطمه شفیعی توندری 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
51570 سپیده شفیعی ثابت 1388 علوم پايه فیزیک
51571 علیرضا شفیعی ثابت 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51572 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
51573 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51574 مرضیه شفیعی حاجی آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51575 مبارکه شفیعی دارابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51576 مهدی شفیعی درب آسیابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51577 محمد شفیعی دستگرد 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
51578 سبحان شفیعی دشتابی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
51579 بهاءالدین شفیعی راد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51580 رضا شفیعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51581 مریم شفیعی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51582 فرزانه شفیعی رونیزی 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
51583 جعفر شفیعی سردشت 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51584 مجتبی شفیعی سردشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51585 غلامعلی شفیعی سروستانی 1363 كشاورزى امور دامی
51586 مسعود شفیعی سروستانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51587 سمیه شفیعی سنگ اتش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51588 مهدی شفیعی سودرجانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51589 زهرا شفیعی سورک 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51590 نادیا شفیعی علاف 1371 علوم رياضي آمار
51591 ناهید شفیعی علاف 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51592 سیده معصومه شفیعی فاز 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51593 سیدمهدی شفیعی فرد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
51594 محبوبه شفیعی فرومد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51595 علی شفیعی کمال آبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
51596 هادی شفیعی گل 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51597 شیدا شفیعی لطف آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51598 سجاد شفیعی مقدم 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51599 سعیده شفیعی مقدم 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491522