راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 3 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 51501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51501 ابوالفضل شرفی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51502 ابوالفضل شرفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51503 ابوالقاسم شرفی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51504 اعظم شرفی 1378 علوم پايه فیزیک
51505 الهام شرفی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51506 بتول شرفی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51507 بی بی گلناز شرفی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51508 تکتم شرفی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51509 حمید شرفی 1374 علوم پايه فیزیک
51510 خلیل شرفی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51511 راضیه شرفی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51512 رقیه شرفی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51513 رقیه شرفی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51514 زکیه شرفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51515 زهرا شرفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51516 سمانه شرفی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51517 شراره شرفی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51518 شیرین شرفی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51519 علی شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51520 علی شرفی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51521 غلامرضا شرفی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51522 فاطمه شرفی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51523 فریده شرفی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
51524 کاظم شرفی 1389 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
51525 کلثوم شرفی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
51526 لیلا شرفی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51527 محمدرضا شرفی 1371 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51528 محمدعلی شرفی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51529 محمود شرفی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
51530 محمود شرفی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
51531 مرجان شرفی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
51532 مرضیه شرفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51533 مرضیه شرفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51534 مصطفی شرفی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
51535 معصومه شرفی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
51536 ملیحه شرفی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51537 منصوره شرفی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51538 مهدی شرفی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51539 مهسا شرفی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51540 نجمه شرفی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51541 نعیمه شرفی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51542 نعیمه شرفی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51543 هادی شرفی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51544 هادی شرفی ایدو 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
51545 نصراله شرفی پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
51546 لیلی شرفی توزانلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51547 سعیده شرفی جم 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
51548 رها شرفی عالی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51549 ملیحه شرفی فریمانی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51550 محبوبه شرفی مقدم 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51551 حسین شرفی نژاد 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51552 الهه شرفیان 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
51553 محمدجواد شرفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51554 محمدرضا شرفیان 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51555 حمیدرضا شرقی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51556 حمیدرضا شرقی 1381 علوم پايه زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش اکولوژی وتاکسونومی
51557 زهرا شرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51558 سارا شرقی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51559 شحاده شرقی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51560 شهروز شرقی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
51561 عبداله شرقی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51562 مهدی شرقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51563 نادیا شرقی 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
51564 مهرنسا شرقی صفرقلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51565 رئوفه شرقی فریمانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51566 سارا شرقی لوان 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51567 علی شرقی محمداباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51568 احمد شرکا 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51569 مریم شرکا 1364 علوم پايه فیزیک
51570 مریم شرکا 1375 علوم پايه فیزیک
51571 محمدابراهیم شرکا شیروان 1376 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51572 علیرضا شرکاء 1394 مهندسي مهندسی عمران
51573 محمد حسین شرکاء 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
51574 محمدحسین شرکاء 1361 مهندسي راه و ساختمان
51575 صدیقه شرکاء بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
51576 رضا شرکابیدختی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
51577 احسان شرکت 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51578 شرمین شرکت 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51579 هانیه شرکت 1384 علوم پايه فیزیک
51580 سحر شرکت بزازان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51581 سحر شرکت بزازان 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51582 فرشاد شرکت سعدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51583 فرنوش شرکت سعدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
51584 غلامرضا شرکتی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51585 محمدجواد شرکتی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51586 شهین شروتی شمرین 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51587 لطیف شریداوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51588 حسین شریده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
51589 الهام شریعت 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51590 الهام شریعت 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
51591 رضا شریعت 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51592 سحر شریعت 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51593 سیدآرش شریعت 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51594 سیده ارغوان شریعت 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51595 شهین شریعت 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51596 طاهره شریعت 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51597 فریبا شریعت 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51598 شادی شریعت پناه 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51599 محمد شریعت تربقان 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
51600 محمدحسن شریعت جعفری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223263