راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,552

نمایش موارد : 51601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51601 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51602 محمد شیبانی نوغابی 1353 علوم پايه زیست شناسی
51603 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51604 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
51605 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
51606 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51607 نسرین شیبانی نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51608 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51609 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51610 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51611 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51612 جواد شیخ 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51613 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51614 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51615 زهرا شیخ 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51616 زهره شیخ 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51617 ساره شیخ 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51618 سعید شیخ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51619 شاهین شیخ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
51620 شهریار شیخ 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51621 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51622 طیبه شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51623 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51624 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
51625 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51626 فرزانه شیخ 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51627 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
51628 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
51629 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51630 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51631 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
51632 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
51633 مله ایشان شیخ 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51634 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51635 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51636 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51637 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
51638 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51639 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51640 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51641 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51642 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51643 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
51644 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51645 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
51646 آسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51647 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51648 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
51649 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51650 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
51651 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51652 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
51653 طاهره شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51654 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51655 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51656 محمد شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
51657 محمدعلی شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51658 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
51659 مهدی شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51660 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
51661 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
51662 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
51663 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51664 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
51665 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51666 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
51667 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
51668 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51669 آتوسا شیخ امیرلو 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51670 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51671 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51672 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
51673 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
51674 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51675 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
51676 پوران شیخ بهائی 1353 علوم پايه شیمی
51677 زهرا شیخ بهائی 1383 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
51678 شیوا شیخ بهائی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51679 مریم شیخ بهائی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51680 رضا شیخ بهایی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51681 زهرا شیخ بهایی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51682 مریم شیخ بهایی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51683 جعفر شیخ پورقاسمی نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51684 ابوالحسن شیخ حسنی 1353 علوم پايه زمین شناسی
51685 بهمن شیخ حسنی 1355 مهندسي مكانيك
51686 وحید شیخ حسنی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51687 فاطمه شیخ حسینی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51688 محسن شیخ حسینی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51689 محسن شیخ حسینی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51690 مریم شیخ رضازاده تهرانی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51691 سعید شیخ روحانی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51692 سعید شیخ روحانی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51693 مهدی شیخ روحانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51694 مریم شیخ رودی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51695 احسان شیخ زاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
51696 رضاعلی شیخ زاده 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
51697 زهرا شیخ زاده 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51698 زینب شیخ زاده 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51699 عباس علی شیخ زاده 1361 مهندسي راه و ساختمان
51700 علی اکبر شیخ زاده 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38152214