راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 51601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51601 فریبا صمدی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51602 فیروز صمدی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51603 قنبرعلی صمدی 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
51604 قنبرعلی صمدی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51605 کتایون صمدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51606 لیلا صمدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
51607 لیلا صمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
51608 لیلی صمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51609 مجتبی صمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
51610 محبوبه صمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51611 محسن صمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51612 محسن صمدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51613 محمد صمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
51614 محمدتقی صمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51615 محمدعلی صمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51616 محمدفواد صمدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51617 محمدهادی صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51618 مرتضی صمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51619 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51620 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51621 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
51622 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51623 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51624 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
51625 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51626 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51627 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51628 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51629 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51630 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51631 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51632 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51633 نگار صمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51634 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
51635 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
51636 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51637 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51638 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51639 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51640 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
51641 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51642 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51643 علی صمدی جوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
51644 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51645 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51646 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51647 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51648 ناهید صمدی سالارآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51649 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51650 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51651 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
51652 الهام صمدی طرقبه 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
51653 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51654 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
51655 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51656 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
51657 نادر صمدی قربانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
51658 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51659 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51660 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
51661 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
51662 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51663 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51664 میخک صمدی کوهی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
51665 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
51666 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
51667 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
51668 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51669 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51670 مسعود صمدی نیگ آب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51671 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51672 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51673 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51674 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
51675 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51676 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
51677 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51678 حسین صمدیه 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
51679 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51680 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
51681 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51682 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51683 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
51684 هادی صمدیه 1390 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
51685 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51686 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
51687 رضوان صمصامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
51688 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51689 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
51690 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51691 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51692 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51693 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
51694 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51695 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51696 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51697 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51698 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51699 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51700 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945734