راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 51801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51801 سکینه صارمی گروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51802 سکینه صارمی گروی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51803 فریدون صاری پور 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51804 طاهره صاعدی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51805 عاطفه صاعدی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51806 راضیه صاعدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51807 عفت صاعدی فر 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51808 فهیمه صاغری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51809 رضا صاف نائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51810 جلیل صافحیان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51811 جلیل صافحیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51812 جواد صافحیان 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51813 فهیمه صافدل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51814 ملیحه صافدل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51815 احمد صافی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51816 جواد صافی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51817 حامد صافی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51818 محمّدعلی صافی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51819 نجمه صافی زاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51820 محمد صافی یگانه 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
51821 آناهیتا صال مصلحیان 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51822 آناهیتا صال مصلحیان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51823 محمد صال مصلحیان 1368 علوم رياضي ریاضی
51824 محمد صال مصلحیان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
51825 حسن صالح 1388 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
51826 رامین صالح 1379 علوم پايه فیزیک
51827 رضا صالح 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51828 رضا صالح 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51829 سحر صالح 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51830 سید رضا صالح 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51831 سید رضا صالح 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51832 سید محسن صالح 1386 علوم رياضي ریاضی محض
51833 سیدحجت صالح 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51834 سیدرضا صالح 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51835 سیدفرید صالح 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51836 سیدمحسن صالح 1377 علوم رياضي ریاضی محض
51837 سیدمحسن صالح 1381 علوم رياضي ریاضی محض
51838 سیدوحید صالح 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51839 شیرین صالح 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51840 فاطمه صالح 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51841 گلریز صالح 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51842 مریم صالح 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51843 زهرا صالح کاشانی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51844 آزاده صالح آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51845 احسان صالح آبادی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
51846 احمد صالح آبادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51847 حانیه صالح آبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51848 راضیه صالح آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51849 ریحانه صالح آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51850 ریحانه صالح آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
51851 سمانه صالح آبادی 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
51852 سمیرا صالح آبادی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
51853 سیدمهدی صالح آبادی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51854 صادق صالح آبادی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
51855 علی صالح آبادی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51856 محسن صالح آبادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51857 محسن صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی علوم و صنایع غذایی
51858 مریم صالح آبادی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51859 مصطفی صالح آبادی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51860 معصومه صالح آبادی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
51861 نرگس صالح آبادی 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
51862 یلدا صالح آبادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51863 یلدا صالح آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
51864 ابراهیم صالح ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51865 سیدعلی اصغر صالح ابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51866 نسرین صالح ابادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51867 لیلا صالح پور 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51868 مریم صالح پور 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51869 معصومه صالح پور 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51870 هادی صالح پور 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51871 معصومه صالح پورخانقاه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51872 پریوش صالح پوردهکردی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51873 لیلا صالح تیتکانلو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51874 بهاره صالح زاده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51875 سعید صالح زاده 1363 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51876 صبا صالح زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
51877 مرتضی صالح زاده 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51878 مهدی صالح زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51879 سیدجواد صالح زاده بایگی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51880 طاهره السادات صالح شریعتی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51881 مریم السادات صالح عقیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51882 رضا صالح علیپور 1394 مهندسي مهندسی عمران
51883 معصومه صالح فر 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51884 ملیحه صالح قمری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51885 ملیحه صالح قمری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51886 وحید صالح کاشانی 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51887 ریحانه صالح مقدم 1384 علوم پايه فیزیک
51888 ریحانه صالح مقدم 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
51889 ریحانه صالح مقدم 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
51890 زهرا صالح مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی محض
51891 سعید صالح نژاد 1374 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
51892 نرجس صالح نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51893 نرگس صالح نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51894 وحیده صالح نژاد 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51895 وحیده صالح نژاد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51896 سیداسمعیل صالح نژاد امری 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51897 سید بهروز صالح نژادامرئی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51898 سیدداود صالح نژادامرئی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51899 اکرم صالح نیا 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51900 حسین صالح نیا 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602420