راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,595

نمایش موارد : 51801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51801 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51802 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51803 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51804 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
51805 حمیدرضا شیخی رشتخوار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51806 داود شیخی رشخوار 1389 علوم پايه فیزیک
51807 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51808 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51809 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
51810 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51811 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51812 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
51813 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
51814 علی اکبر شیخی کوهسار 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51815 فرشته شیخی کوهسار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51816 محمدرضا شیخی کوهسار 1385 مهندسي مهندسی شیمی
51817 علیرضا شیخی لطف آبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
51818 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51819 صدیقه شیخی محمره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
51820 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51821 زهرا شیخی مهرآبادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
51822 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
51823 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51824 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
51825 افسانه شیخیان 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
51826 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
51827 رضا شیخیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
51828 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51829 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51830 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
51831 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
51832 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51833 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی
51834 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
51835 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51836 فرزانه شیدا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51837 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
51838 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
51839 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
51840 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51841 نصرت اله شیدا 1354 علوم پايه فیزیک
51842 هومن شیدا خانقشلاقی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
51843 حمید شیدائی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
51844 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51845 مهدی شیدائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
51846 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51847 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51848 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
51849 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51850 اکرم شیدایی بوانلو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
51851 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51852 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51853 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
51854 نادیا شیدپیله ور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51855 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51856 بهناز شیدعنبرانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51857 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51858 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51859 مرضیه شیدفر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51860 سعید شیدکالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51861 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51862 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51863 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
51864 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
51865 اسماء شیرازی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51866 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
51867 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
51868 امین شیرازی 1388
51869 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51870 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
51871 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51872 جلیل شیرازی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
51873 حمید شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51874 حمید شیرازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51875 حمید شیرازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
51876 حمید شیرازی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه
51877 حمید رضا شیرازی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51878 رضا شیرازی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51879 رضا شیرازی 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51880 زهرا شیرازی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51881 سجاد شیرازی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
51882 سحر شیرازی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51883 سعید شیرازی 1377 علوم رياضي آمار
51884 سیدرضا شیرازی 1376 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51885 سیدکاظم شیرازی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51886 فاطمه شیرازی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51887 فاطمه شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51888 قدیر شیرازی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
51889 قربانعلی شیرازی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51890 کبری شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51891 مائده بیگم شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51892 محمدتقی شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
51893 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51894 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51895 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51896 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51897 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51898 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51899 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
51900 تکتم شیرازی خرازی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38162754