راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 51901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51901 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51902 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي آتشنشاني
51903 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
51904 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51905 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51906 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51907 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51908 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51909 حسام شیردل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51910 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51911 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
51912 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51913 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51914 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51915 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51916 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51917 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
51918 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51919 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
51920 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51921 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51922 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
51923 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51924 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51925 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
51926 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
51927 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51928 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51929 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51930 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51931 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
51932 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
51933 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51934 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51935 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51936 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51937 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
51938 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51939 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51940 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
51941 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51942 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51943 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
51944 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
51945 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51946 ربابه شیردل محمدآباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
51947 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
51948 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
51949 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51950 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
51951 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51952 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51953 مریم شیررفیع اردکانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
51954 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51955 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
51956 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51957 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
51958 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
51959 فائزه شیرزاد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
51960 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51961 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
51962 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51963 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51964 مریم شیرزاد 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
51965 مسعود شیرزاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
51966 وحید شیرزاد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51967 عالیه شیرزاد دلاور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51968 عالیه شیرزاد دلاور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51969 امنه شیرزاددرزاب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51970 زهرا شیرزادمقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51971 مریم شیرزادمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51972 آرمین شیرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
51973 بهرام شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
51974 بهمن شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
51975 حمیدرضا شیرزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51976 سمیه شیرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
51977 نگار شیرزاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51978 امیر شیرزادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
51979 حسن شیرزادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
51980 علی شیرزادی 1388
51981 میترا شیرزادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51982 سحر شیرزادی مرگاوی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
51983 زهرا شیرزورعلی آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51984 زهرا شیرزورعلی آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51985 ناهید شیرسوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51986 علی رضا شیرشاد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
51987 تاج محمد شیرعلی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51988 مجید شیرعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51989 مهسا شیرعلی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
51990 ترگل شیرعلیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51991 شهین شیرغانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
51992 اسماعیل شیرغلامی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
51993 حسینعلی شیرغلامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51994 روح الله شیرغلامی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51995 محمدجواد شیرغلامی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51996 هادی شیرغلامی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51997 هادی شیرغلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
51998 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
51999 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
52000 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135300