راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,693

نمایش موارد : 51901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51901 محمد شکرالهی 1377 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
51902 معصومه شکرالهی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
51903 فاطمه شکرالهی گاوزن 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
51904 بهداد شکرالهی یانچشمه 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51905 بهداد شکرالهی یانچشمه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
51906 میلاد شکرانه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51907 حسین شکرانی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
51908 صغری شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی محض
51909 غلامرضا شکرانی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51910 غلامرضا شکرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51911 کیوان شکرانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51912 احمد شکرانی بایگی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51913 علی رضا شکرانی بایگی 1380 علوم پايه فیزیک
51914 محمد شکرانی بایگی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
51915 فرزانه شکرانی قشلاق 1392 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51916 مهناز شکرپور رودباری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51917 هبه شکرچیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51918 جعفر شکرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51919 جمشید شکرخواه 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51920 محسن شکرریز 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51921 محمدهادی شکرریز 1391 علوم رياضي ریاضی زمینه گراف و ترکیبات جبری
51922 حکیمه شکرزاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51923 فهیمه شکرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51924 محمدرضا شکرکار 1363 علوم پايه زمین شناسی
51925 محمدهادی شکرگذارعباسی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
51926 زهرا شکرگزار 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51927 عباس شکرگزار 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
51928 محدثه شکرگزار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
51929 مصطفی شکرگزار 1380 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
51930 مطهره شکرگزار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
51931 مطهره شکرگزار 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
51932 علی شکرگزارعباسی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51933 علی شکرگزارعباسی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51934 علی شکرگزارعباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
51935 محمود شکرلب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51936 علی شکروئی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
51937 علیرضا شکروئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51938 احسان الله شکری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51939 الهام شکری 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51940 الهام شکری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
51941 الیاس شکری 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51942 باقر شکری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51943 جواد شکری 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
51944 حبیب الله شکری 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
51945 حبیب اله شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
51946 داود شکری 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51947 داود شکری 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
51948 رضا شکری 1382 علوم پايه زمین شناسی
51949 روح الله شکری 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
51950 زهرا شکری 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
51951 زهرا شکری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
51952 سهیل شکری 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
51953 صاحبه شکری 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
51954 طلعت شکری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51955 عابدین شکری 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51956 علی شکری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51957 کیانوش شکری 1365 علوم پايه علوم گیاهی
51958 محجوبه شکری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51959 محمدجعفر شکری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51960 محمدجعفر شکری 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
51961 محمدحسن شکری 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51962 مریم شکری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
51963 مریم شکری 1383 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51964 مریم شکری 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51965 مهدی شکری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51966 نرگس شکری 1385 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51967 نرگس شکری 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
51968 صدیقه شکری حیدری 1380 هنر نيشابور ارتباط تصویری
51969 علی شکری جردوی 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51970 علی شکری جردوی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51971 جواد شکری چشمه سبزی 1380
51972 رقیه شکری چشمه سبزی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51973 زهره شکری چشمه سبزی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
51974 علی محمد شکری چشمه سبزی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
51975 محمدحسین شکری چشمه سبزی 1375 علوم پايه شیمی
51976 حسن شکری چهارسوقه 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
51977 نسا شکری حیدری 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
51978 علی شکری خیرآبادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
51979 سیده تکتم شکری رخنه 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
51980 سیده زهره شکری رخنه 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51981 محمد شکری زاده 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51982 مهتاب شکری زاده 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51983 نادر شکری زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51984 مریم شکری طرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
51985 هادی شکری طرقی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51986 الهام شکری فروتقه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
51987 رضا شکری قادیکلائی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
51988 سعید شکری کاظم آباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
51989 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
51990 شمیم شکری مطلق 1392 مهندسي مهندسی شیمی
51991 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
51992 شادی شکری یزدان اباد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
51993 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51994 مجید شکریان کلاه کج 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51995 جواد شکسته چرمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51996 آرمان شکفته 1363 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
51997 رقیه شکفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51998 زبیده شکفته 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51999 زهرا شکفته 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52000 سعیده شکفته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869961006   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41157767