راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 51901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
51901 علی اصغر صادقی 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
51902 علی اصغر صادقی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
51903 علی اصغر صادقی 1387 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
51904 علی رضا صادقی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51905 علی محمد صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51906 علی محمّد صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51907 علیرضا صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
51908 علیرضا صادقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
51909 علیرضا صادقی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
51910 علیرضا صادقی 1388 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
51911 علیرضا صادقی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
51912 غلامرضا صادقی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
51913 غلامعلی صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51914 فاطمه صادقی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51915 فاطمه صادقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
51916 فاطمه صادقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
51917 فاطمه صادقی 1389
51918 فاطمه صادقی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
51919 فاطمه صادقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
51920 فخری صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
51921 فرزاد صادقی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
51922 فرزانه صادقی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
51923 فرشته صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51924 فرشته صادقی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
51925 فرشته صادقی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
51926 فرهاد صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
51927 فهیمه صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
51928 قاسم صادقی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
51929 قدیر صادقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
51930 کریمه صادقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
51931 کوروش صادقی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
51932 مجتبی صادقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51933 مجتبی صادقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
51934 مجتبی صادقی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51935 مجید صادقی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
51936 محبوب صادقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
51937 محبوبه صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
51938 محتشم صادقی 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51939 محدثه صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51940 محسن صادقی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51941 محسن صادقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51942 محسن صادقی 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51943 محصی صادقی 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
51944 محمد صادقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
51945 محمد صادقی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
51946 محمد صادقی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51947 محمد صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
51948 محمد صادقی 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51949 محمد صادقی 1353 علوم پايه زمین شناسی
51950 محمد صادقی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
51951 محمد صادق صادقی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
51952 محمدتقی صادقی 1383 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
51953 محمدرضا صادقی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51954 محمدصادق صادقی 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
51955 محمدصادق صادقی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - مدیریت دانش(آموزش محور - مجازی)
51956 محمدصدرا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
51957 محمدعلی صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
51958 محمدعلی صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
51959 محمود صادقی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
51960 محمود صادقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51961 مرتضی صادقی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51962 مرتضی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
51963 مرضیه صادقی 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
51964 مرضیه صادقی 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
51965 مریم صادقی 1374 علوم رياضي آمار
51966 مریم صادقی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
51967 مریم صادقی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
51968 مریم صادقی 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
51969 مریم صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
51970 مریم صادقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51971 مریم صادقی 1382 علوم پايه فیزیک
51972 مریم صادقی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
51973 مریم صادقی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
51974 مریم صادقی 1391 علوم پايه شیمی گرایش محض
51975 مژگان صادقی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
51976 مژگان صادقی 1387 علوم رياضي آمار
51977 مسعود صادقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
51978 مسلم صادقی 1390
51979 مصطفی صادقی 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
51980 مصطفی صادقی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
51981 مصطفی صادقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
51982 معصومه صادقی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51983 معصومه صادقی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
51984 معصومه صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51985 منیره صادقی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
51986 موسی صادقی 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
51987 مهدی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
51988 مهدی صادقی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
51989 مهدی صادقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
51990 مهدی صادقی 1389 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
51991 مهدی صادقی 1390 پردیس دانشگاهی اقتصاد کشاورزی
51992 مهدی صادقی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
51993 مهری صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
51994 مهری صادقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
51995 میترا صادقی 1388 علوم رياضي آمار
51996 میثم صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
51997 نازنین صادقی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
51998 ناصر صادقی 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
51999 ناصره صادقی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52000 ناهید صادقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513417