راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 52001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52001 هادی شریفی 1380 علوم پايه زمین شناسی
52002 ژاله شریفی بمرود 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
52003 مریم شریفی پستچی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52004 زهرا شریفی دروازه 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52005 طیبه شریفی قرچقه 1380 علوم پايه زمین شناسی
52006 اکبر شریفی محترم 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
52007 شادی شریفی ازغندی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52008 شادی شریفی ازغندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
52009 زکیه شریفی استاد 1376 علوم پايه فیزیک
52010 شهرزاد شریفی اسدی ملفه 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52011 رزیتا شریفی اسعد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52012 رضا شریفی اسلامی 1355 علوم پايه شیمی
52013 علیرضا شریفی افجانی 1388 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52014 محمد شریفی الحسینی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52015 عاطفه شریفی بایگی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
52016 مهدی شریفی بایگی 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
52017 محبوبه شریفی برسی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52018 مریم شریفی پستچی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52019 امید شریفی پشت لر 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52020 حامد شریفی پناه 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52021 ابراهیم شریفی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52022 امنه شریفی پور 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52023 پریچهر شریفی پور 1354 علوم پايه زیست شناسی
52024 زهرا شریفی پور 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52025 عباس شریفی پور 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52026 فرانک شریفی پور 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52027 محمد شریفی پور 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52028 آزاده شریفی پیرکوهی 1394 علوم رياضي آمار ریاضی
52029 محمود شریفی تبار 1390 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
52030 سعید شریفی تربتی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52031 افسانه شریفی ترکی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52032 کرم شریفی جورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52033 داودرضا شریفی چمن آباد 1369 مهندسي مهندسی عمران
52034 سیدحسن شریفی چمن اباد 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52035 کریم شریفی چورش 1391 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52036 هانیه شریفی چهچه 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
52037 راحله شریفی حسینی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52038 سیدحسین شریفی حسینی 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
52039 سیدمحسن شریفی حسینی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52040 سیدمحسن شریفی حسینی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52041 محمدمهدی شریفی حسینی 1365 كشاورزى دامپروری
52042 حمید شریفی حشمت آباد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
52043 سمیه شریفی خشتی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52044 رضوان شریفی دانه 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
52045 محسن شریفی دشت بیاض 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52046 قربانعلی شریفی دونچالی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52047 فائزه شریفی دهنده 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
52048 تانیا شریفی راد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52049 حسن شریفی راد 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52050 زهره شریفی راد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52051 محمدصادق شریفی راد 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
52052 مرادعلی شریفی راد 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52053 مهوان شریفی راد 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52054 ندیمه شریفی رباط 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52055 پروین شریفی رجبی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
52056 محمد شریفی رستم ابادی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52057 علیرضا شریفی روشناوند 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52058 علیرضا شریفی روشناوند 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
52059 معصومه شریفی زو 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52060 ملیحه شریفی زو 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52061 نوراله شریفی زیارانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52062 سیده فاطمه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52063 سیّده معصومه شریفی ساداتی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52064 سیدمحمدحسین شریفی ساعی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52065 شروین شریفی سرابی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52066 حبیب الله شریفی سلامی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52067 محمد شریفی سلامی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
52068 سینا شریفی سنگده 1395 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - بازیافت و مدیریت پسماند
52069 احمد شریفی شریف آباد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
52070 احمد شریفی شریف آباد 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
52071 علی شریفی شهری 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52072 فاطمه شریفی شهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52073 فاطمه شریفی شهری 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52074 سمیه شریفی شیفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52075 محسن شریفی صحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52076 وحیده شریفی صحی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
52077 بی بی اشرف شریفی طرقی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52078 معصومه شریفی طرقی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52079 غلامرضا شریفی عارف 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
52080 محمد شریفی عمادی 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52081 پروین شریفی فر 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی
52082 حمیدرضا شریفی فر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52083 سارا شریفی فر 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52084 مجید شریفی فر 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52085 هاشم شریفی فرد 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52086 یحیی شریفی فرد 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52087 یحیی شریفی فرد 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
52088 رحمت اله شریفی قاسم خیلی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52089 ساناز شریفی قزوینی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52090 محسن شریفی قلعه نو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52091 هادی شریفی قلعه نو 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52092 ساره شریفی قنات غستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52093 ساره شریفی قنات غستانی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
52094 احمد شریفی کلاریجانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
52095 زینب شریفی کیا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52096 محمد شریفی کیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52097 سعید شریفی کیاسری 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52098 مریم شریفی گرمجان 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52099 زهرا شریفی محترم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52100 محبوبه شریفی محترم 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198791