راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 52101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52101 مریم شریفی محترم 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52102 سکینه شریفی محمداباد 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52103 محمدامیر شریفی معین 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
52104 حبیب اله شریفی مغانی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52105 راضیه شریفی مغانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52106 اسماعیل شریفی مقدم 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52107 اکرم شریفی مقدم 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52108 سیدمحمد شریفی مقدم 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52109 صدیقه شریفی مقدم 1370 علوم پايه زمین شناسی
52110 محبوبه شریفی مقدم بجستانی 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
52111 کاظم شریفی ملایر 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52112 یاسر شریفی موحد 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
52113 زهرا شریفی مود 1353 علوم پايه دبیری شیمی
52114 آرش شریفی مهر 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52115 حمید شریفی مهر 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52116 جعفر شریفی نژاد 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
52117 سعید شریفی نژاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی (آموزش محور)
52118 رسول شریفی نسب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52119 عباس شریفی نسب اناری 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52120 ربابه سادات شریفی نوری 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
52121 منصوره شریفی نوری قلعه نویی فر 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52122 حسین شریفی نوقابی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
52123 حمیده شریفی نوقابی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
52124 حمیده شریفی نوقابی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52125 یگانه شریفی نوقابی 1386 هنر نيشابور نقاشی
52126 تقی شریفی نوید 1364 علوم پايه زمین شناسی
52127 احمد شریفی نیا 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52128 زهرا شریفی نیا 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
52129 سیدابراهیم شریفی نیا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52130 نسرین شریفی نیک 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52131 مهدیه شریفی یزدی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
52132 ثریّا شریفیان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52133 طاهره شریفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
52134 عزت شریفیان 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52135 علی اکبر شریفیان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52136 مجید شریفیان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52137 محمدعلی شریفیان 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52138 منا شریفیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
52139 مهتاب سادات شریفیان 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52140 مهدی شریفیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52141 مهدی شریفیان 1382 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
52142 هومن شریفیان 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
52143 فرنوشه شریفیان امیری 1384 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52144 عاطفه شریفیان ثانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52145 عاطفه شریفیان ثانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52146 نادره شریفیان ثانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52147 نادره شریفیان ثانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52148 اعظم شریفیان خور 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52149 ماشااله شریفیان خور 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
52150 محمود شریفیان درچه 1364 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52151 سارا شریفیان رضوی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52152 سهیلا شریفیان رضوی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52153 مرضیه شریفیان رضوی 1354 علوم پايه زیست شناسی
52154 امیر جواد شریفیان طرقبه 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52155 امیرشهرام شریفیان طرقبه 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52156 مهرداد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52157 مهرداد شریفیان طرقبه 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52158 مهرزاد شریفیان طرقبه 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52159 مهرزاد شریفیان طرقبه 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52160 مهرزاد شریفیان طرقبه 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52161 جواد شریفیان طرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52162 تکتم شریفیان عطار 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52163 سارا شریفیان عطار 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52164 عباس شریفیان عطار 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
52165 نرجس شریفیان عطار 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52166 فرزانه شریفیان نوق 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
52167 محمد شریکیان 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52168 شرین شزیعتی ایوری 1354 علوم پايه فیزیک
52169 شهره ششتمدی 1356 علوم رياضي ریاضی
52170 زهرا ششکلانی قالیباف 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52171 علی ششکلانی قالیباف 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52172 محمدرضا شصتی ناظم 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52173 پاشا شعائی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52174 سوره شعائی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52175 سوره شعائی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
52176 حسین شعار 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52177 سوده شعار 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52178 سوده شعار 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
52179 محمدرضا شعارابوذری 1372 علوم پايه فیزیک
52180 بتول شعاری 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52181 یوسفعلی شعاری 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52182 علی شعاع 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52183 سیدجعفر شعاع الحسینی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52184 سیدجواد شعاع حسینی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52185 سیدجواد شعاع حسینی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52186 محبوبه شعاع حسینی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52187 محمدرضا شعاع حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52188 مسعود شعاع حسینی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52189 الهام شعاعی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52190 ضیاءالدین شعاعی 1356 علوم پايه زمین شناسی
52191 فاطمه شعاعی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52192 فاطمه شعاعی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52193 مریم شعاعی 1376 علوم پايه زمین شناسی
52194 ملیکا شعاعی 1380 علوم رياضي آمار
52195 ندا شعاعی پرچین 1391 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
52196 حمیده شعاعی شه رضا 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52197 آزاده شعبان 1377 علوم رياضي ریاضی محض
52198 شکراله شعبان 1396 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
52199 مجتبی شعبان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199428