راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 52101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52101 طاهره شم ابادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52102 علی اکبر شم ابادی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52103 محمد شم ابادی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52104 محمدحسین شم ابادی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52105 هُدی شم خالی مقدم 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52106 محمدحسین شماسی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52107 مریم شماعی زاده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52108 مریم شماعیان رضوی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52109 الهام شمالی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
52110 امیر شمالی 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52111 جواد شمالی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52112 شادی شمالی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52113 مریم شمایلی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52114 مریم شمایلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52115 ملیحه شمایلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52116 حبیب الله شمایلی نشتیفانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52117 علی رضا شمخالچیان 1384 مهندسي مهندسی عمران - آب
52118 زهرا شمری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52119 آتنا شمس 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
52120 احسان شمس 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52121 احسان شمس 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52122 ایمان شمس 1386 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی ، طراحی فرایندهای صنایع نفت ، صنایع گاز
52123 بشری شمس 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52124 حامد شمس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52125 زهرا شمس 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52126 زهره شمس 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52127 سعیده شمس 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
52128 سیدعلی شمس 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
52129 سیدمحمد شمس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52130 سیدمحمد شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52131 سیدمحمد شمس 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52132 سیده حمیده شمس 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52133 سیده فاطمه شمس 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52134 سیده فاطمه شمس 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52135 سیده فاطمه شمس 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
52136 شافعه شمس 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
52137 شیده شمس 1390 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
52138 عباسعلی شمس 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52139 علی شمس 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52140 علی شمس 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52141 علی شمس 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52142 علیرضا شمس 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52143 فائزه شمس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
52144 قاسم شمس 1376 علوم پايه زمین شناسی
52145 کیوان شمس 1378 علوم پايه زمین شناسی
52146 محمدعلی شمس 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52147 معصومه شمس 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
52148 معصومه شمس 1356 علوم پايه عمومی
52149 مقداد شمس 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52150 منصوره شمس 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52151 منیره شمس 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52152 مهسا شمس 1391 علوم پايه زیست شناسی - میکروبیولوژی
52153 مهسا شمس 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
52154 مهشاد شمس 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
52155 جواد شمس آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52156 سیدمحمد شمس آبادی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52157 براتعلی شمس ابادی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52158 سیدرضا شمس ابادی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52159 محمدعلی شمس ابادی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52160 محمدعلی شمس ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52161 مهدی شمس اسمعیلی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
52162 عباس شمس الدینی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52163 حسین شمس الدینی لری 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52164 آرمین شمس براق 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52165 سیدمحمد شمس پور 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52166 هاله شمس حسینی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
52167 بهجت شمس زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52168 سیدحسین شمس زاده 1371 علوم رياضي آمار
52169 علیرضا شمس زاده 1377 علوم پايه زمین شناسی
52170 ساسان شمس سبحانی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52171 حبیب اله شمس عباس آبادی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52172 محمد شمس فرد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52173 حسین شمس گاکیه 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
52174 الهه شمس آبادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52175 امین اله شمس آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
52176 حسن شمس آبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52177 حمید شمس آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
52178 حمید شمس آبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
52179 حمید شمس آبادی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52180 رضا شمس آبادی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52181 زهرا شمس آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
52182 زهرا شمس آبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52183 علی شمس آبادی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
52184 فاطمه شمس آبادی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52185 فاطمه شمس آبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52186 کلثوم شمس آبادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52187 محسن شمس آبادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52188 مصطفی شمس آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
52189 مهدیه شمس آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52190 میترا شمس آبادی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
52191 هاجر شمس آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52192 هادی شمس آبادی 1380 علوم پايه زمین شناسی
52193 الهام شمس آرا 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
52194 سارا شمس آرا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52195 محسن شمس آرا 1361 مهندسي راه و ساختمان
52196 الهام شمس آراء 1382 علوم رياضي ریاضی محض
52197 الهام شمس آراء 1386 علوم رياضي ریاضی محض
52198 سارا شمس آراء 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52199 صغری شمس ابادی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52200 وحید شمس ابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40895096