راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 52201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52201 فرشته صانعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52202 فیروزه صانعی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52203 محمد صانعی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52204 محمد صانعی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
52205 محمدرضا صانعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52206 مریم صانعی 1373 علوم پايه دبیری فیزیک
52207 معصومه صانعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
52208 منصوره صانعی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52209 مهدی صانعی 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52210 مهری صانعی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52211 مهناز صانعی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
52212 ناهید صانعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52213 ناهید صانعی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
52214 محمود صانعی احمدآباد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
52215 سارا صانعی باجگیران 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
52216 مریم صانعی باجگیران 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52217 خدیجه صانعی دهکردی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52218 منیژه صانعی طبس 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
52219 منیژه صانعی طبس 1389 علوم رياضي آمار - استنباط
52220 سعیده صانعی فر 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52221 روشنک صانعی قالی باف 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52222 روشنک صانعی قالی باف 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52223 زهرا صانعی نژاد 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52224 سبا صانعی نیا 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52225 عباسعلی صبا 1368 علوم پايه زمین شناسی
52226 فرهاد صبا 1382 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52227 فرهاد صبا 1391 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
52228 نرجس صبا 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52229 رقیه صباح 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52230 سمانه صباح 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52231 سمانه صباح 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52232 معصومه صباح 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
52233 مسعود صباح مشهدی 1354 مهندسي راه و ساختمان
52234 افسانه صباحی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52235 الهام صباحی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52236 الهه صباحی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52237 حسن صباحی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52238 حسین صباحی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52239 حسین صباحی 1372 كشاورزى زراعت
52240 سارا صباحی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52241 سجاد صباحی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
52242 سوده صباحی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
52243 سهراب صباحی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52244 سیما صباحی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
52245 سیما صباحی 1392 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
52246 شیما صباحی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52247 علیرضا صباحی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52248 فرناز صباحی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52249 اشرف صباحی اق کندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52250 حمید صباحی گراغانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52251 علی صبازاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52252 اکبر صباغ 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52253 بهاره صباغ 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52254 پریسا صباغ 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52255 حسین صباغ 1375 علوم پايه شیمی
52256 حمید صباغ 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52257 سینا صباغ 1380 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52258 عبدالمجید صباغ 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52259 علیرضا صباغ 1379 علوم رياضي ریاضی محض
52260 فرشید صباغ 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52261 مریم صبّاغ 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
52262 فرهاد صباغ کلات 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52263 فاطمه صباغ اف 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52264 مرضیه صباغ اف 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52265 بهناز صباغ بجستانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52266 مهناز صباغ بجستانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
52267 مهناز صباغ بجستانی 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
52268 مهناز صباغ بجستانی 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
52269 هانیه صباغ بجستانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52270 فاطمه صباغ جاغرق 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52271 آسیه صباغ حسن زاده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
52272 نرگس صباغ خور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52273 احمد صباغ زاده 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52274 بهزاد صباغ زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
52275 بهنام صباغ زاده 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52276 جمشید صباغ زاده 1361 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
52277 شهرام صباغ زاده 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52278 فرزانه صباغ زاده 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
52279 مریم صباغ زاده ایرانی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52280 فاطمه صباغ زاده فریز 1382 دامپزشكي دامپزشکی
52281 هادی صباغ سجادیه 1357 علوم پايه شیمی
52282 امید صباغ کلات 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
52283 پریسا صباغ کلات 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52284 رزیتا صباغ کلات 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52285 صدیقه صباغ کلات 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52286 علی صباغ کلات 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52287 علی صباغ کلات 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52288 مریم صباغ کلات 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52289 وحید صباغ کلات 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52290 حسین صباغ گل 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52291 حمیدرضا صباغ گل 1356 علوم پايه زمین شناسی
52292 صادق صباغ گل 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52293 علیرضا صباغ معینی 1391 علوم پايه فیزیک
52294 قاسم صباغ مقدم 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52295 مرضیه صباغ نکونام 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52296 امین صباغان 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
52297 بهروز صباغزاده 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52298 حوریه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52299 داود صباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع پتروشیمی
52300 ریحانه صباغی 1385 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602368