راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 46 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,643

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 لیلا صمدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52302 لیلا صمدی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52303 لیلی صمدی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52304 لیلی صمدی 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52305 مجتبی صمدی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی آب
52306 محبوبه صمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52307 محسن صمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52308 محسن صمدی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52309 محمد صمدی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
52310 محمدتقی صمدی 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52311 محمدعلی صمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52312 محمدفواد صمدی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52313 محمدهادی صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52314 مرتضی صمدی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52315 مرتضی صمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52316 مریم صمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52317 مریم صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52318 مسعود صمدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52319 معصومه صمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52320 مقصود صمدی 1368 علوم پايه زمین شناسی
52321 منصوره صمدی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52322 موسی الرضا صمدی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52323 مهناز صمدی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52324 میثم صمدی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52325 نازنین صمدی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52326 ناصر صمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52327 نرگس صمدی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52328 نسترن صمدی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52329 نگار صمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52330 نیما صمدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
52331 وحیدرضا صمدی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52332 وحید صمدی بخارائی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52333 مهدی صمدی بی نیازی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52334 مهدی صمدی بی نیازی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52335 غلامرضا صمدی تربتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52336 سینا صمدی تقاب 1375 علوم پايه فیزیک
52337 علی صمدی تیله نوئی 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52338 امیدرضا صمدی جوان 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52339 علی صمدی جوان 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
52340 سکینه صمدی حسن آباد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52341 درویش صمدی خورشیدی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52342 مجید صمدی راد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52343 نصرت صمدی راوری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52344 ناهید صمدی سالارآباد 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52345 عالیه صمدی سلجوقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52346 افتخار سادات صمدی سنگتراشانی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52347 الهام صمدی طرقبه 1388 علوم رياضي آمار
52348 الهام صمدی طرقبه 1392 علوم رياضي آمار ریاضی
52349 فاطمه صمدی علامه جنان 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52350 اکرم صمدی فر 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبيري جغرافيا
52351 فاطمه صمدی فرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52352 فاطمه صمدی فرد 1390 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
52353 نادر صمدی قربانی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
52354 اعظم صمدی قوچان 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52355 ناصر صمدی قوچانی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52356 ملیحه صمدی کاظمی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
52357 ملیحه صمدی کاظمی 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52358 سهیلا صمدی کلات 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52359 بتول صمدی کوشکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52360 میخک صمدی کوهی 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
52361 مریم صمدی مجرد 1377 علوم پايه فیزیک
52362 مریم صمدی مجرد 1381 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52363 مریم صمدی مجرد 1388 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52364 مسعود صمدی مقدم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52365 نسیم صمدی مقدم 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52366 مسعود صمدی نیگ آب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
52367 حسن صمدیان 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52368 آزاده صمدیانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52369 رویا صمدیانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52370 علیرضا صمدیانی 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
52371 نجمه صمدیانی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52372 حسین صمدیه 1376 علوم پايه فیزیک
52373 حسین صمدیه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52374 حسین صمدیه 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
52375 زکیه صمدیه 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52376 محبوبه صمدیه 1382 علوم پايه زمین شناسی
52377 محبوبه صمدیه 1387 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
52378 مرضیه صمدیه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52379 نرجس صمدیه 1388 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52380 هادی صمدیه 1390 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
52381 رضا صمصامی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52382 رضوان صمصامی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
52383 رضوان صمصامی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
52384 صدیقه صمصامی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
52385 مهرداد صمصامی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
52386 فرید صمصامی خداداد 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52387 عبدالرحمن صمیلی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52388 سمیرا صمیم پور 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52389 سمیرا صمیم پور 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52390 جواد صمیمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52391 زبیر صمیمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52392 زهرا صمیمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52393 زهرا صمیمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52394 زهره صمیمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52395 سمانه صمیمی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52396 سمیه صمیمی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52397 سیدکاظم صمیمی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52398 سیده مهدیه صمیمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52399 عذرا صمیمی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52400 مرضیه صمیمی 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33789920