راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,756

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 فاطمه صفائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52302 فرشته السادات صفائی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - فناوری مواد غذایی
52303 لیلی صفائی 1376 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52304 لیلی صفائی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52305 مجید صفائی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52306 محمد صفائی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52307 محمد صفائی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52308 محمد صفائی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52309 محمد صفائی 1392 پردیس دانشگاهی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
52310 محمدجابر صفائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52311 مرتضی صفائی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52312 مریم صفائی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52313 مریم صفائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52314 مصطفی صفائی 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52315 مصطفی صفائی 1392 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
52316 معصومه صفائی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52317 ملوک صفائی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52318 مهدی صفائی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52319 مهدی صفائی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52320 ناصر صفائی 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52321 نرگس صفائی 1368 علوم پايه شیمی
52322 نفیسه صفائی 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52323 نیره صفائی 1391 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی
52324 هادی صفائی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52325 غلامرضا صفائی راد 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52326 نسرین صفائی اصل 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
52327 مازیار صفائی اصلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52328 صمد صفائی ایدکیلی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52329 منصوره صفائی بلان 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
52330 زینب صفائی پور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
52331 گلاویژ صفائی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52332 ملیکا صفائی تبار 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52333 وحیده صفائی تربتی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52334 علی رضا صفائی ترشیزی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52335 مریم صفائی خرم 1375 علوم پايه زمین شناسی
52336 اعظم صفائی دلوئی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52337 حسین صفائی دلوئی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52338 غلام عباس صفائی دولت ابادی 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
52339 غلامرضا صفائی راد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52340 محمد صفائی طرقبه 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52341 مجید صفائی فاروجی 1389 علوم پايه زمین شناسی
52342 فاطمه صفائی کریم آباد 1387 علوم رياضي آمار
52343 محسن صفائی کلیشمی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52344 جواد صفائی کوچکسرائی 1380 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52345 حسین صفائی کهران 1366 علوم پايه زمین شناسی
52346 مریم صفائی محمودابادی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52347 مهتاب صفائی مطلق 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52348 سمانه صفائی مغول کش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52349 مجید صفائی مقدم 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه
52350 عباس صفائی مقدم کاخکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52351 ابوالفضل صفائی موحد 1386 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52352 ابوالفضل صفائی موحد 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
52353 راضیه صفائی مهنه 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52354 معصومه صفائی مهنه 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52355 مهدیه صفائی مهنه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52356 مسعود صفائی نائینی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52357 امید صفائی نیا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52358 آزاده صفائیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52359 ساناز صفائیان 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52360 سهیل صفائیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52361 غلامحسین صفائیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52362 محبوبه صفائیان 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52363 الهه صفائیان توپکانلو 1388 علوم پايه زمین شناسی
52364 الهه صفائیان توپکانلو 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52365 نفیسه صفائیان تیتکانلو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52366 ناهید صفائیان ده سرخی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
52367 ام لیلی صفائیان لائین 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52368 سارا صفائیان لائین 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
52369 محمدرضا صفابخش 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52370 بهنام صفابهار 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52371 احمد صفاپور 1380 علوم رياضي ریاضی محض
52372 گیتا صفاپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
52373 محبوبه صفاپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52374 بنفشه صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
52375 بهاره صفاتی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
52376 لیلا صفاتی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52377 علی رضا صفاجو 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52378 رضا صفاجوابیز 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52379 حسینعلی صفاخواه 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52380 کیمیا صفاخواه 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52381 الهام صفادل 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52382 محمد صفادل ریابی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52383 زهرا صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52384 سمانه صفار 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
52385 عصمت صفار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52386 فایزه صفار 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52387 کیوان صفار 1389 مهندسي مهندسی مواد و متالورژی
52388 محمد صفار 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52389 هاشم صفار 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52390 یاسر صفار 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
52391 فاطمه صفاران 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52392 سیما صفاربهاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52393 لیلی صفارپوریدک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52394 لیلی صفارپوریدک 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52395 حسین صفارحکم ابادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52396 حمیدرضا صفارحمیدی 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52397 محمدرضا صفارخراسانی 1364 علوم پايه زمین شناسی
52398 ژیلا صفارزاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52399 سمانه صفارزاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52400 علی صفارزاده 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35502953