راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,621

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 نرگس علیزاده تمام 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52302 محمود علیزاده ثانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52303 مرضیه علیزاده ثانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52304 مهدی علیزاده ثانی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52305 رضا علیزاده جاجرم 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52306 علیرضا علیزاده جاجرم 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52307 مریم علیزاده جمال 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52308 رضا علیزاده جواهری 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52309 زهره علیزاده جواهری 1379 علوم رياضي ریاضی محض
52310 منیژه علیزاده جواهری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
52311 ناصر علیزاده جواهری 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52312 نصیر علیزاده جواهری 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52313 زینب علیزاده جورکویه 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52314 مرجان علیزاده جویمندی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52315 رضا علیزاده چالکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52316 مراد علیزاده چاه انجیری 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
52317 زینب علیزاده حسن آباد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52318 اکرم علیزاده حسن آبادی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
52319 مهدیه علیزاده حسن اباد 1385 علوم رياضي آمار
52320 مریم علیزاده حسین آباد 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
52321 حمیدرضا علیزاده حمزانلوئی 1363 مهندسي نقشه برداري
52322 رضا علیزاده خراسانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52323 منیره علیزاده خیابانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52324 عاطفه علیزاده دیوکلائی 1375 علوم پايه شیمی
52325 زهرا علیزاده زاوه 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52326 علی علیزاده زوارم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52327 علی علیزاده زوارم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52328 حمید علیزاده زوج 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52329 عاطفه علیزاده سعدآباد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52330 محمد علیزاده سلاخ 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52331 محمد علیزاده سیگارچی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52332 محمود علیزاده سیوکی 1354 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
52333 زکیه علیزاده شاهرودی 1381 علوم رياضي آمار
52334 حسین علیزاده شهری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت
52335 زهرا علیزاده شیرازی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52336 محمدعظیم علیزاده شیرازی 1370 كشاورزى زراعت
52337 محمدحسن علیزاده شیرحصار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
52338 زهرا علیزاده صابونی 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52339 فهیمه علیزاده صنعتی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52340 محبوبه علیزاده صنعتی 1372 علوم رياضي ریاضی محض
52341 محبوبه علیزاده صنعتی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
52342 مریم علیزاده صنعتی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52343 احمد علیزاده طوسی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52344 فریبا علیزاده طوسی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52345 الهام علیزاده عطایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52346 صدیقه علیزاده علی آباد 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52347 علیرضا علیزاده علی سیاهی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
52348 زهرا علیزاده عیدگاهی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52349 محمد علیزاده فدردی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52350 عزت اله علیزاده فرد درآبادی 1364 مهندسي نقشه برداري
52351 پیرحسین علیزاده قاچکانلو 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52352 خدیجه علیزاده قرائی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52353 مهناز علیزاده قربان آبادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52354 امیرحسین علیزاده قمصری 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52355 امیرحسین علیزاده قمصری 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
52356 حسین علیزاده قوژدی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52357 افسانه علیزاده قیاسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52358 ازاده علیزاده کرکی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52359 حجت اله علیزاده کوشکی 1377 علوم پايه فیزیک
52360 بی بی فاطمه علیزاده گاودوشه 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52361 سعدیه علیزاده گاودوشه 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52362 فضه علیزاده گلریز 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52363 ابوالفضل علیزاده گلریزی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52364 جعفر علیزاده گلستانی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52365 علیرضا علیزاده مجدی 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52366 عباس علیزاده مجرد 1381 علوم رياضي ریاضی محض
52367 راحله علیزاده مرادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52368 علی علیزاده مرادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52369 غلامحسن علیزاده مرغزاری 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52370 اکرم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52371 زهرا علیزاده مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52372 سپیده علیزاده مقدم 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
52373 محبوبه علیزاده مقّدم 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
52374 مریم علیزاده مقدم 1380 علوم پايه زمین شناسی
52375 مریم علیزاده مقدم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
52376 ناهید علیزاده مقدم 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52377 نسترن علیزاده مقدم 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52378 مریم علیزاده مقدم خراستانه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52379 وجیهه علیزاده مقدم خراستانه 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
52380 علیرضا علیزاده مقدّم ماسوله 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52381 محمدحسین علیزاده مقیمی مرند 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52382 امید علیزاده موسوی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52383 محسن علیزاده موسوی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52384 مهرداد علیزاده موسوی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52385 میترا علیزاده نخعی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52386 اکرم علیزاده نقندر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52387 عبدالرضا علیزاده نمدمال 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52388 معصومه زمان علیزاده نوحی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52389 عطیه علیزاده نوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52390 زینت علیزاده نوغانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52391 حوا علیزاده نوقابی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52392 حوا علیزاده نوقابی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52393 رضا علیزاده نوقابی 1386 علوم رياضي آمار
52394 رضا علیزاده نوقابی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
52395 هادی علیزاده نوقابی 1385 علوم رياضي آمار ریاضی
52396 هادی علیزاده نوقابی 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
52397 مهدیه علیزاده نیلی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52398 زهرا علیزاده وطن 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52399 زهرا علیزاده وطن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52400 زهرا علیزاده یزدی 1382 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23778192