راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,781

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 مرضیه عبدی 1391 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
52302 مریم عبدی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
52303 مریم عبدی 1378 علوم پايه زمین شناسی
52304 مریم عبدی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
52305 مسعود عبدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52306 منیر عبدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52307 منیره عبدی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52308 مهدی عبدی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52309 مهدی عبدی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52310 مهدی عبدی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52311 مهدی عبدی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52312 مهشید عبدی 1381 علوم رياضي آمار
52313 میثم عبدی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52314 میثم عبدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
52315 نسیم عبدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52316 ولی عبدی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52317 ولی عبدی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52318 یوسف عبدی 1362 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52319 محمد عبدی سید کلایی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52320 علیرضا عبدی بهره 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52321 فاطمه عبدی پور 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52322 مهرزاد عبدی پور 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52323 لیلا عبدی پورقاضی جهانی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52324 میر محمود عبدی تبار 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52325 نجیبه عبدی تیلکی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52326 سلمان عبدی جالبی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52327 غلامحسن عبدی جالبی 1361 مهندسي برق
52328 زهره عبدی خیبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52329 سارا عبدی خیبری 1384 مهندسي مهندسی شیمی
52330 ملیحه عبدی درآباد 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52331 جلال عبدی ده سرخ 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52332 ماشاءاله عبدی ده سرخ 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52333 رضا عبدی زاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52334 محمدعلی عبدی زاده خادر 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52335 مهدی عبدی سرآسیا 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52336 هادی عبدی سرآسیا 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52337 ناهید عبدی سرای 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52338 وجیهه عبدی شاندیز 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
52339 ابوالفضل عبدی شهری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52340 لیلا عبدی فرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52341 غلام محمد عبدی فرزنی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
52342 عین اله عبدی قزلجه 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
52343 اعظم عبدی کبودان 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52344 اعظم عبدی کبودان 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52345 شمسی عبدی کبودان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52346 فاطمه عبدی کبودان 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52347 مریم عبدی کشتلی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52348 احسان عبدی کیکانلو 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52349 نرگس عبدی کیکانلو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52350 سکینه عبدی گنبدجق 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52351 رضا عبدی مقدم 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52352 فاطمه عبدی میلانلو 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52353 سمانه عبدی ناوخی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52354 نجمه عبدی نصرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52355 زینب عبدی واوسری 1387 علوم رياضي ریاضی محض
52356 محمد عبدیان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52357 سیدکلثوم عبذالله زاده درونکلایی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52358 ابراهیم عبود 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52359 سیدطارق عبودی 1379 علوم پايه زمین شناسی
52360 مصطفی عبودی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52361 قاسم عبیداوی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52362 اعظم عبیدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52363 ابراهیم عبیدی دهشال 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52364 زینب عبیری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
52365 ساناز عبیری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52366 فاطمه عبیری 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52367 محسن عبیری 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52368 مهری عبیری 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52369 آزاده عتباتی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52370 مریم عتباتی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
52371 احمدرضا عتیقه چی 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52372 صدیقه عتیقی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52373 مجید عتیقی 1372 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52374 منصوره عتیقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52375 علی احمد عثمانی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
52376 فرشته عثمانی 1386 علوم رياضي آمار
52377 سمیه عثمانی رودی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52378 حمیرا عثمانی بجد 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52379 محمد عثمانی بجد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52380 فرشته عثمانی رودی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52381 جواد عجم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52382 حسن عجم 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
52383 حسین عجم 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52384 حسین عجم 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52385 حسین عجم 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52386 زهرا عجم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52387 عاطفه عجم 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52388 عاطفه عجم 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52389 عصمت عجم 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52390 علی عجم 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52391 علی اکبر عجم 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
52392 فاطمه عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52393 محبوبه عجم 1380 علوم پايه فیزیک
52394 مهدیه عجم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52395 ناصر عجم 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52396 نگین عجم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
52397 نوید عجم 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52398 نیما عجم 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52399 وحیده عجم 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52400 هدیه عجم 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28220859