راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 الناز شمسی نژاد 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52302 نگین سادات شمسی نژاد 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52303 مریم شمسی نژادراوری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52304 حسین شمسی نیازابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52305 شادی شمسیان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52306 مریم شمشاد 1383 علوم رياضي آمار
52307 مریم شمشاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52308 مصطفی شمشادزاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52309 علی شمشادقد 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52310 عزت سادات شمشادی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
52311 علی شمشادی 1393 مهندسي مهندسی عمران
52312 محمدتقی شمشادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
52313 محمدجواد شمشادی 1385 علوم پايه فیزیک
52314 محمدجواد شمشادی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52315 مرتضی شمشادی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52316 وجیهه شمشادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52317 حلیمه خاتون شمشادی نژاد 1354 علوم رياضي آمار ریاضی
52318 پروین شمشادی یزدی 1386 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
52319 کتایون شمشادی یزدی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
52320 نصیر شمشکی 1378 علوم پايه فیزیک
52321 پروانه شمشیرکش 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
52322 مریم شمشیرکش شهری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52323 بیتا شمشیرگران 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52324 یاسمن شمشیرگران 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52325 یاسمن شمشیرگران 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
52326 یاسمن شمشیرگران 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
52327 بهزاد شمشیری 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52328 جوانشیر شمشیری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52329 رضا شمشیری 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
52330 زهرا شمشیری 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52331 سمیرا شمشیری 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52332 فاطمه شمشیری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52333 فاطمه شمشیری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52334 محبوبه شمشیری 1371 علوم رياضي ریاضی
52335 مسلم شمشیری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52336 مهدیه شمشیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52337 ریحانه شمشیری ابرندآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52338 زهرا شمشیری جرفی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52339 زهرا شمشیری جرفی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
52340 محسن شمشیری رضوانی 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52341 محبوبه شمشیری سیجاوند 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52342 علی داد شمشیری شورباخورلو 1365 علوم پايه شیمی گرایش محض
52343 اسماعیل شمشیری گوارشک 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52344 محمد شمشیری گوارشگ 1392 مهندسي مهندسی عمران
52345 طاهره شمشیری مشهدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52346 مصطفی شمشیری معینی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
52347 مجتبی شمشیری نیری 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52348 علی شمشیریان 1356 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52349 فاطمه شمشیریان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52350 وحید شمشیریان 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52351 شبنم شمع ریز 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52352 شبنم شمع ریز 1389 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
52353 زهره شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52354 سمانه شمعی کهنه فرود 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
52355 الهام شمقدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52356 امیراله شمقدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52357 سعید شمقدری 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52358 سمیه شمقدری 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52359 صفیه شمقدری 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
52360 مسعود شمقدری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52361 وحیده شمقدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52362 جواد شموشکی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52363 محمدمهدی شموشکی 1367 علوم رياضي ریاضی
52364 محمدمهدی شموشکی 1375 علوم رياضي ریاضی محض
52365 حجت اله شمیعی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52366 علی شمیم 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52367 ابوالفضل شمیمی چری 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
52368 سیدقربان شنائی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52369 محمود شنائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
52370 حسین شناور 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52371 عباسعلی شنایی نوزاد 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
52372 لیلا شنبدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52373 مهدی شنبدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52374 مهدی شنبدی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
52375 غلامرضا شنجرفی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52376 مریم شنوائی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52377 ملیحه شنوائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52378 الهه شنوائی زارع 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52379 توکتم شنوائی زارع 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52380 حسین شنوائی زارع 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52381 فاطمه شنوائی زارع 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52382 محمدمهدی شنوائی زارع 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52383 مسعود شنوائی زارع 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52384 زهرا شنوائی عباسی 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52385 حسن شنوائی قناد 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52386 سکینه شنوایی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52387 سیدمهدی شواکندی 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
52388 حسین اسعد شوال 1395 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52389 موسی شوبکلایی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52390 پوریا شورابی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
52391 تاج محمد شورابی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52392 حسین شورابی 1365 علوم پايه زمین شناسی
52393 حسین علی شورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
52394 رمضانعلی شورابی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
52395 زکیه شورابی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52396 سعیده شورابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52397 مریم شورابی 1388 علوم پايه فیزیک
52398 مهدی شورابی 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52399 محمدعلی شورابی روشناوند 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52400 هاجر شورابی روشناوند 1388 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904214