راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,396

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 ابوذر غفاری 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52302 احد غفاری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
52303 اسماعیل غفاری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52304 اسماعیل غفاری 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52305 افشین غفاری 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52306 المیرا غفاری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
52307 الهام غفاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52308 بهمن غفاری 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52309 تورج غفاری 1381 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52310 تورج غفاری 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52311 جمال غفاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52312 حسن غفاری 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52313 حمید رضا غفاری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52314 ربابه غفاری 1377 علوم پايه زمین شناسی
52315 زهرا غفاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52316 زهرا غفاری 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52317 زهرا غفاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
52318 زهره غفاری 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
52319 سامی غفاری 1381 علوم رياضي ریاضی محض
52320 سپیده غفاری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52321 سلمان غفاری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
52322 شاهین غفاری 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52323 شهره غفاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52324 صدیقه غفاری 1374 علوم رياضي ریاضی
52325 طاهره غفاری 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52326 عباس غفاری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52327 علی اکبر غفاری 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52328 فاطمه غفاری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52329 فرح ناز غفاری 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52330 فریبا غفاری 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52331 کریم غفاری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52332 لادن غفاری 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
52333 مجتبی غفاری 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
52334 محمدحسن غفاری 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52335 محمدیاسر غفاری 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
52336 محیا غفاری 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52337 مریم غفاری 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52338 معصومه غفاری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52339 معصومه غفاری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52340 موسی غفاری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
52341 مهدی غفاری 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52342 میرزمان غفاری 1376 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52343 نادر غفاری 1352 مهندسي برق - الکترونیک
52344 نگار غفاری 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52345 وصال غفاری 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
52346 هادی غفاری 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52347 مهدی غفاری فر 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
52348 ریحانه غفاری ابرده 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52349 ملیحه غفاری ابرده 1386 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
52350 حمزه علی غفاری اذر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52351 زهرا غفاری انجدانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52352 مریم غفاری انجدانی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
52353 جواد غفاری توران 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52354 رجب غفاری توران 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52355 زینب غفاری توران 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52356 جواد غفاری ثانی نوغابی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52357 رقیه غفاری جدیدی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52358 زینب غفاری چراتی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
52359 کورش غفاری چراتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52360 محمد غفاری چراتی 1388 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی ( آموزش محور )
52361 متین غفاری خلیل اباد 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
52362 زهرا غفاری دوست 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52363 شهربانو غفاری دوست 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52364 نرگس غفاری دوست 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52365 جلاله غفاری راد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52366 حسین غفاری راد 1382 علوم پايه زمین شناسی
52367 حسین غفاری راد 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
52368 محمدرضا غفاری رباط 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52369 محمد غفاری زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52370 نرگس غفاری ساروی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52371 مرتضی غفاری سردشت 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52372 محمدامین غفاری شاد 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52373 زهرا غفاری شریف اباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
52374 حوریه غفاری شهربابکی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52375 راضیه غفاری فروتقه 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52376 ندا غفاری فیض آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52377 اکرم غفاری قره باغ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
52378 تکتم غفاری کله چاهی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52379 محسن غفاری کوچکسرایی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52380 خاور غفاری لنگری 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52381 فاطمه غفاری مقدس طوسی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52382 غلامعلی غفاری مقدم 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52383 منصور غفاری مقدم 1368 علوم پايه شیمی گرایش محض
52384 فاطمه غفاری مقدم نوغابی 1355 كشاورزى زراعت
52385 وحیده غفاری نژاد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52386 محمد غفاری نوغابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52387 علی غفاری هریوند 1380 علوم رياضي آمار
52388 مریم غفاری هریوند 1382 علوم پايه فیزیک
52389 الهه غفاریان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52390 حمیدرضا غفاریان 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52391 سوسن غفاریان 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52392 سیدحسین غفاریان 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52393 فاطمه غفاریان 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52394 محمد غفاریان 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52395 وحیده غفاریان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52396 وحیده غفاریان 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52397 وحیده غفاریان 1387 مهندسي مهندسی شیمی
52398 تکتم غفاریان مبهوت 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52399 زهره غفاریان محمدزاده سبیلی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52400 سعید غفاریان اطمینان 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22424059