راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 لیلی ظریف محمودی 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
52302 فهیم ظریف مرادیان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52303 نسرین ظریف مرادیان فریمانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52304 علی ظریف مقدم باصفت 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52305 علی ظریف منش 1390 دامپزشكي دامپزشکی
52306 امین ظریف مهدی زاده بانی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
52307 رضا ظریف میرمحمدحسین قائینی 1379 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52308 نفیسه ظریف میلانیان 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52309 زهرا ظریف نژاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52310 مهناز ظریف نیا 1379 علوم پايه زمین شناسی
52311 علی ظریف هنرور 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52312 میرحسین ظریف هنرور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52313 نیما ظریف یوسفیان 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52314 نیما ظریف یوسفیان 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52315 هایده ظریفعلی زاده مقدم 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52316 مریم ظریفی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52317 منصوره ظریفی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52318 حسین ظریفی برج قلعه 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52319 شیوا ظریفی برجقلعه 1389 علوم پايه فیزیک
52320 فرشته ظریفیان 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52321 فرشته ظریفیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52322 محمد ظریفیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52323 منا ظریفیان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52324 مهدی ظریفیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52325 کبری ظریفیان ایرانی نژاد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52326 مععصومه ظریفیان باقرساقچی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52327 مهدی ظریفیان باقرساقچی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52328 مرضیه ظریفیان بزرگ امید 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52329 سیده ملیحه ظریفیان پراشجعی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52330 سیدمصطفی ظریفیان پیراشجعی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
52331 نوید ظریفیان جولائی 1383 علوم پايه فیزیک
52332 سوسن ظریفیان سروش 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52333 بی بی اعظم ظریفیان صدیق زراعتی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52334 الهام ظریفیان طاهری 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52335 سیده سعیده ظریفیان کامیاب 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52336 الهام ظریفیان معدن 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52337 ناهید ظریفیان میرزائی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52338 نیلوفر ظریفیان ناظمی 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52339 ا بوا لفضل ظفر امیلی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52340 محمدتقی ظفر جعفرخانی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52341 سارا ظفر جعفرزاده 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
52342 الناز ظفر خواه 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52343 فائزه ظفر واحدیان 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52344 سپیده ظفرالهیاری 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52345 مارال ظفرالهیاری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52346 ابوالفضل ظفرامیلی 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52347 شادی ظفرامیلی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52348 آزاده ظفربالانژاد 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52349 بهرام ظفربالانژاد 1361 مهندسي راه و ساختمان
52350 سعیده ظفربالانژاد 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52351 مجید ظفربالانژاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
52352 ایمان ظفرپرنده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52353 ایمان ظفرپرنده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
52354 ملیحه ظفرجعفرخانی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52355 صفورا ظفرجعفرزاده 1381 علوم رياضي ریاضی محض
52356 صفورا ظفرجعفرزاده 1385 علوم رياضي ریاضی محض
52357 رضا ظفرجعفرزاده نوغابی 1357 مهندسي راه و ساختمان
52358 سیدمهدی ظفرحسینی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52359 سیدمهدی ظفرحسینی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52360 الناز ظفرخواه 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52361 الیار ظفرخواه 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52362 فاطمه ظفرخواه 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52363 مریم ظفردوست شهرکهنه 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52364 مایسا ظفررزاق نیا 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52365 ایوب ظفرزاده 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52366 سمیه ظفرزاده 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52367 سمیّه ظفرزاده 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52368 فاطمه ظفرزاده 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52369 مائده ظفرزاده 1384 علوم پايه فیزیک
52370 محبوبه ظفرزاده 1389 علوم پايه زمین شناسی
52371 نصراله ظفرزاده 1388 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
52372 نیلوفر ظفرزاده 1375 علوم پايه زمین شناسی
52373 ناصر ظفرشریف پور 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52374 سوسن ظفرصداقت 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52375 فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
52376 هدی ظفرغلامرضازاده نوغان 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52377 فاطمه ظفرقاسم پور 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52378 فرشته ظفرمحمدرجب نژاد 1380 علوم پايه زمین شناسی
52379 مجید ظفرمحمدرجب نژاد 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52380 سیدنادر ظفرمعصوم زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
52381 آزاده ظفرمند 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52382 انسیه ظفرمند 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52383 حسن ظفرمند 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52384 مجتبی ظفرمند 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52385 ناهید ظفرنجف زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52386 ملیحه ظفرنژاد 1378 علوم پايه زمین شناسی
52387 فائقه ظفرواحدیان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52388 فائقه ظفرواحدیان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
52389 اسماء ظفری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52390 سیدحمیدرضا ظفری 1382 علوم رياضي ریاضی محض
52391 هانیه ظفری 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52392 فاطمه ظفری قره سو 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
52393 فاطمه ظفری کلوخی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
52394 انسیه ظفری گناباد 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52395 موسی ظفری گناباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52396 عادل ظفری نژاد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52397 محمد رضا ظفریابی 1353 مهندسي راه و ساختمان
52398 فاطمه ظفریاری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52399 فاطمه ظفریاری نژاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52400 مریم ظفریاری نژاد 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32179250