راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,906

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 سلیمه عباسی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
52302 سمانه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52303 سمیه عباسی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52304 سمیه عباسی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
52305 سمیه عباسی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52306 سیدمحمدمهدی عباسی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52307 شهاب عباسی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52308 شهرام عباسی 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
52309 شهرام عباسی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52310 شهلا عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52311 شیلا عباسی 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
52312 صدیقه عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52313 صدیقه عباسی 1385 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
52314 صدیقه عباسی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
52315 صفا عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52316 صفورا عباسی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52317 طاهره عباسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52318 طلا عباسی 1369 علوم رياضي ریاضی
52319 طلایه عباسی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52320 طلایه عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52321 طیبه عباسی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52322 عاطفه عباسی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
52323 عباس عباسی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
52324 عباس عباسی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52325 عباس عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52326 عباس عباسی 1356 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا گرایش عمران منطقه ای
52327 عبدالله عباسی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52328 عذرا عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52329 علی عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52330 علی عباسی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
52331 علی عباسی 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52332 علی عباسی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52333 علی عباسی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52334 علی عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52335 علی عباسی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52336 علی اصغر عباسی 1376 علوم رياضي آمار
52337 علی اکبر عباسی 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52338 علی اکبر عباسی 1362 مهندسي مهندسی عمران
52339 علیرضا عباسی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52340 غلام حسن عباسی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
52341 غلامحسین عباسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52342 غلامرضا عباسی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
52343 فاطمه عباسی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52344 فاطمه عباسی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
52345 فاطمه عباسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52346 فاطمه عباسی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52347 فاطمه عباسی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52348 فاطمه عباسی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
52349 فاطمه عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
52350 فرزاد عباسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52351 فروغ عباسی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52352 فروغ عباسی 1375 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
52353 قربانعلی عباسی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52354 کاظم عباسی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52355 کامیار عباسی 1391 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
52356 گل اندام عباسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52357 لیلا عباسی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52358 مبینا عباسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52359 محبوبه عباسی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52360 محبوبه عباسی 1388 علوم رياضي ریاضی محض
52361 محبوبه عباسی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
52362 محبوبه عباسی 1392 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
52363 محسن عباسی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52364 محسن عباسی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52365 محمد عباسی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
52366 محمد عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
52367 محمد عباسی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52368 محمد عباسی 1389 علوم پايه زمین شناسی
52369 محمدادیب عباسی 1383 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
52370 محمدجواد عباسی 1354 علوم رياضي ریاضی
52371 محمدحسن عباسی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52372 محمدرسول عباسی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52373 محمدرضا عباسی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52374 محمدرضا عباسی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52375 محمدرضا عباسی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52376 محمدرضا عباسی 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52377 محمدسینا عباسی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52378 محمدصادق عباسی 1357 علوم رياضي دبیری ریاضی
52379 محمدعلی عباسی 1380 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52380 محمدعلی عباسی 1387 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52381 محمدمهدی عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52382 محمود عباسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52383 محمود عباسی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52384 محیا عباسی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52385 مرتضی عباسی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52386 مرتضی عباسی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52387 مرضیه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52388 مرضیه عباسی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52389 مریم عباسی 1374 علوم رياضي ریاضی
52390 مریم عباسی 1375 علوم رياضي ریاضی
52391 مریم عباسی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
52392 مریم عباسی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
52393 مریم عباسی 1388 علوم پايه زمین شناسی
52394 مریم عباسی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
52395 مریم عباسی 1389 علوم پايه فیزیک
52396 مریم عباسی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
52397 مریم عباسی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52398 معصومه عباسی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52399 معصومه عباسی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52400 معصومه عباسی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28873975