راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 74,403

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
118721 معصومه قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
98291 ملیحه قاسمی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
61096 منصور قاسمی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
67926 مهدی قاسمی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
76808 مهدی قاسمی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
84986 مهدی قاسمی 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
90013 مهدی قاسمی 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
117186 مهدی قاسمی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
121335 مهدی قاسمی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
104296 مهران قاسمی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
68016 مهناز قاسمی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
72307 میترا قاسمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
101548 میترا قاسمی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
111280 میثم قاسمی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
59198 ناهید قاسمی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
80244 نجمه قاسمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
110905 نفیسه قاسمی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
66252 نوشین قاسمی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
80245 نیره قاسمی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
94790 وجیهه قاسمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
85205 وحید قاسمی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
63171 وحیدرضا قاسمی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
110634 هاشم قاسمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
91081 یاسر قاسمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
116968 یاسر قاسمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
86529 عسل قاسمی ترشیزی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
90255 کبری قاسمی تیتکانلو 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
89438 سمیه قاسمی زاده 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
85224 رضا قاسمی زرنوشه 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
80249 الهام قاسمی طبسی 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
82907 سمیه قاسمی فرد 1377 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
90305 مهدی قاسمی فرد 1380 علوم پايه فیزیک
94775 سمیه قاسمی قلعه 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
82142 حسین قاسمی نژاد 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
91790 سمیه قاسمی ابراهیم اباد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
71599 مسعود قاسمی ابراهیم اباد 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
55175 سیما قاسمی ابیازنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
109821 فاطمه قاسمی ادکان 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
124891 فاطمه قاسمی ادکان 1389 ادبيّات و علوم انسانى مدیریت امور شهری
61761 سعید قاسمی ازادخانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
101351 سهیل قاسمی ازادخانی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
96378 زهره قاسمی ازغندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
119074 فریبا قاسمی اسفاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
57042 محمدهادی قاسمی اسفاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63313 حشمت اله قاسمی اهنگری 1369 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
112894 زینب قاسمی باغچه حق 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
92415 فاطمه قاسمی باغچه حق 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
76284 وجیهه قاسمی بافقی 1375 علوم پايه زمین شناسی
124049 وجیهه قاسمی بافقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
114830 سمیرا قاسمی باقر آبادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
117177 فاطمه قاسمی بجد 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
77651 طاهره قاسمی برابادی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
85919 فاطمه قاسمی برابادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
120136 اصغر قاسمی برسیانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - پترولوژی
67932 کمال قاسمی بزدی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
54395 سهیلا قاسمی بنکی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
80246 ویدا قاسمی بهنام 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
78382 طاهره قاسمی پاشاکلائی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53176 سیدعلی قاسمی تروجنی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
62098 سیدعلی قاسمی تروجنی 1369 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
121338 امیر قاسمی توران پشتی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
103540 مهدی قاسمی تولائی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
107949 کبری قاسمی تیتکانلو 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52460 ابراهیم قاسمی جوجیلی 1362 علوم پايه فیزیک
110674 هادی قاسمی جویباری 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
80247 شهریار قاسمی چمازکتی 1376 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
118437 زهره قاسمی خروی کریزی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
62737 نبی اله قاسمی خطیر 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
119256 محمدرضا قاسمی خوراسگانی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
65245 محمد قاسمی خوزانی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
121068 زهرا قاسمی خیبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
92986 مریم قاسمی دادوکلایی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
87522 زهرا قاسمی درچه 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
66769 راضیه قاسمی دلارستاق 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
69108 مرضیه قاسمی دلارستاق 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
80248 علیرضا قاسمی دهشیب 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
64501 فاطمه قاسمی دهشیب 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
97818 بهناز قاسمی راد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
75979 محبوبه قاسمی رشک سفلایی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
114466 طاهره قاسمی رضوانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
76009 اکرم قاسمی روشناوند 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
62309 امیر قاسمی روشناوند 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
99333 جواد قاسمی روشناوند 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
104846 حمید قاسمی روشناوند 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
104819 محمد قاسمی روشناوند 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
97885 ناهید قاسمی روشناوند 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
109092 مهدی قاسمی رهقی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
68473 جواد قاسمی زاده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
120924 حجّت قاسمی زاده 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
65353 ناصر قاسمی زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
117365 ریحانه قاسمی زاده سبزوار 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
121481 امید قاسمی زاده سراب 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
117515 زینب قاسمی زهان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
65848 محمد قاسمی زهان 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
88967 مهری قاسمی سرنیش 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
85647 نرگس قاسمی سرنیش 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
88673 علی اصغر قاسمی سعادت ابادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
57369 سیده مرضیه قاسمی سنگتابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
109167 سیده شیدا قاسمی شکتائی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
60352 نورعلی قاسمی شوبی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 17084315