راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,430

نمایش موارد : 52301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52301 مهین عباسیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52302 وحید عباسیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52303 غلامرضا عباسیان تنورجه 1365 علوم پايه زمین شناسی
52304 شیوا عباسیان تنورچه 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52305 بیتا عباسیان حسینی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
52306 بتول عباسیان حصارسرخ 1382 علوم رياضي آمار
52307 زهرا عباسیان زیرجان 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52308 محبوبه عباسیان سریده 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52309 صادق عباسیان سقی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52310 محمد عباسیان طرقبهی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52311 جابر عباسیان فریدونی 1378 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52312 نفیسه عباسیان فلاحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52313 وحید عباسیان کمال 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52314 عصمت عباسیان مقدم 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52315 عفت عباسیان مقدم 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
52316 پیام عباسیان مهر 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52317 فاطمه عباسیان مهر 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52318 علی اکبر عباسیان هراتی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52319 فاطمه عباسیان هراتی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52320 علی رضا عباسیپور 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52321 الهه عباسیون 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52322 سعید عباسیون 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52323 سمانه عباسیون 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52324 ماجده عبد 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
52325 وجیهه عبد 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52326 ابوالفضل عبدا لله زا ده نصرا بادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52327 نسترن عبداحد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52328 فاطمه عبدالاحدی پور 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52329 سعید عبدالباقی 1354 علوم پايه شیمی
52330 فرومند عبدالتاجدینی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52331 محمدرضا عبدالجوادی قوژدی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52332 اعظم عبدالحسنی چاپشلو 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52333 منصور عبدالحسین زاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
52334 محمدعلی عبدالحسین وندفانید 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52335 ثنا عبدالحسینی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
52336 معصومه عبدالحسینی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52337 زهرا عبدالحسینی برون 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52338 مریم عبدالحسینی برون 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52339 محسن عبدالحسینی چاپشلو 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52340 فاطمه عبدالحسینی قوچانی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52341 فاطمه عبدالحسینی قوچانی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52342 امیرحسین عبدالحسینیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52343 مهناز عبدالحمیدی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
52344 سیده سمانه عبدالخالق زاده 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52345 بی بی سمیه عبدالخالق زاده شعرباف 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52346 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52347 سیدمصطفی عبدالخالق زاده شعرباف 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52348 حمید عبدالخالقی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52349 ملک علی عبدالرحمانی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52350 جمعه بیک عبدالرحمن اف 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52351 خورشید عبدالرحیم 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52352 حامد عبدالرحیمی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52353 محسن عبدالرحیمی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52354 فهیمه عبدالرزاقی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52355 محمدرضا عبدالرضایی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52356 مرضیه عبدالرضایی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52357 فاطمه عبدالسلامی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52358 نرجس عبدالسلامی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52359 یاسمین عبدالسلامی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
52360 یاسمین عبدالسلامی 1388 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
52361 آنّا عبدالشاهی 1391 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
52362 مهرانه عبدالشاهی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52363 نیوشا عبدالصمدی 1392 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
52364 اعظم عبدالعظیمی نجف ابادی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52365 حکمت اله عبدالعلی 1362 مهندسي عمران روستايي
52366 جعفر عبدالعلی زاده 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52367 علی اکبر عبدالعلی زاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52368 فاطمه عبدالعلی زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52369 فاطمه عبدالعلی زاده 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52370 حسین عبدالعلی زاده شادمهری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52371 آزاده عبدالعلی زاده فرد 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
52372 ژیلا عبدالعلیان 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52373 سلمان عبدالقادری 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52374 محمد عبدالکریم احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52375 مسلم عبدالکریم پورشربیانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52376 حسین عبدالکریم صالح 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52377 مصلحت عبدالکریمی 1366 علوم رياضي ریاضی
52378 جمشید عبدالکریمی طوقچی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
52379 حسن عبدالله 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52380 فاریز عبدالله اف 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52381 سحر عبدالله پور 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52382 مریم عبدالله پور 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
52383 مریم عبدالله پور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52384 معصومه عبدالله پورکریزی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52385 بتول عبدالله پورهرمزدابادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52386 نصرت الله عبدالله چالکی 1355 علوم رياضي ریاضی
52387 توکتم عبدالله زاده 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52388 رضا عبدالله زاده 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52389 رفعت عبدالله زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52390 زهرا عبدالله زاده 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
52391 زهرا عبدالله زاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
52392 فاطمه عبدالله زاده 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52393 فریده عبدالله زاده 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52394 منیره عبدالله زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52395 ریحانه عبدالله زاده خادر 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
52396 حسین عبدالله زاده رافی 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52397 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52398 آیدا عبدالله زاده رنگ فروش 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52399 سیده سمانه عبدالله زاده عربی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
52400 محمدحسین عبدالله نژاد 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28541906