راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 52401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52401 سمیرا شعیبی محسن آبادی 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52402 سمیرا شعیبی محسن آبادی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52403 غلامرضا شعیه زاده 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52404 مجید شغائی فلاح 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
52405 مصطفی شغائی فلاح 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52406 فاطمه شفا 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52407 اسماعیل شفائی 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52408 اعظم شفائی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52409 اعظم شفائی 1383 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
52410 اکرم شفائی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52411 بهاره شفائی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
52412 حسام الدین شفائی 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
52413 زهرا شفائی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52414 زهرا شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52415 سارا شفائی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52416 سپیده شفائی 1392 علوم پايه علوم جانوری - بیو سیستماتیک جانوری
52417 طاهره شفائی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52418 عباسعلی شفائی 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52419 عطیه شفائی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52420 فاطمه شفائی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52421 فاطمه شفائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52422 محمدعلی شفائی 1363 علوم پايه فیزیک کاربردی
52423 محمدعلی شفائی 1372 علوم پايه فیزیک
52424 مریم شفائی 1387 علوم رياضي آمار
52425 مژده شفائی 1375 علوم پايه شیمی
52426 معصومه شفائی 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
52427 معصومه شفائی 1393 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
52428 نصرت شفائی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52429 مریم شفائی فلاح 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
52430 طاهره شفائی گلمکانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52431 زهرا شفائی گوارشک 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
52432 ربابه شفائیان سنگ اتش 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52433 اعظم السادات شفاپور 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52434 سیده معصومه شفاپور 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52435 الهام شفاعتی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
52436 جبرائیل شفاعتی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52437 حامد شفاعتی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52438 مرتضی شفاعتی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52439 سحر شفاعی 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52440 شادی شفاعی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52441 شادی شفاعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
52442 کیانوش شفاعی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52443 الناز شفاعی بجستان 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52444 ایمان شفاعی بجستان 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
52445 آزاده شفاعی بجستانی 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
52446 ازاده شفاعی بجستانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52447 راحله شفاعی بجستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52448 سمیه شفاعی بجستانی 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52449 مریم شفاعی بجستانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
52450 مهسا شفاعی بجستانی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52451 نرگس شفاعی بجستانی 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52452 یوسف شفاعی بجستانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52453 محمد شفاعی نوقابی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
52454 محمد شفاعی نوقابی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
52455 مسعود شفافی زنوزیان 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
52456 مسعود شفافی زنوزیان 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52457 مسعود شفافی زنوزیان 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52458 حمیده شفاهی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
52459 سیدعباس شفاهی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52460 محمدحسین شفاهی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52461 مهدی شفاهی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52462 فاطمه شفاهی راد 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52463 مهدی شفایانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52464 آمنه شفایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52465 اعظم شفایی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52466 بی بی مریم شفایی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52467 مریم شفایی محسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52468 علی محمد شفعیی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
52469 نوشین شفق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
52470 محدثه شفق زرد 1391 مهندسي مهندسی شیمی
52471 محمود شفق زرد 1363 علوم رياضي دبیری ریاضی
52472 امین شفق مطلق 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52473 امین شفق مطلق 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
52474 هما شفق مطلق 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52475 اسماعیل شفقت 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
52476 جواد شفقت 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52477 راحله شفقت 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52478 محمدحسین شفقت 1394 علوم رياضي ریاضی محض زمینه آنالیز هارمونیک
52479 احمد شفقتی 1363 علوم پايه شیمی
52480 ابراهیم شفقتی چروده 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52481 علی شفقی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
52482 مهین شفقی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52483 حسن شفقی ارزنه گی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
52484 زینب شفیع 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52485 سمانه شفیع 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52486 فاطمه شفیع 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52487 بهداد شفیع آبادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52488 بهروز شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52489 شیما شفیع آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52490 فضل اله شفیع آبادی 1353 مهندسي راه و ساختمان
52491 مینا شفیع آبادی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
52492 ارمین شفیع پور 1384 مهندسي مهندسی شیمی
52493 امین شفیع پور 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52494 زهره شفیع پور 1354 علوم رياضي ریاضی
52495 عالیه شفیع پور 1393 كشاورزى مهندسی فضای سبز
52496 زهرا شفیع پور مرجی 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52497 محمدجواد شفیع پوراکردی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52498 لی لی شفیع پورسیاهکلی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52499 ام البنین شفیع پورکشتلی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226074