راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 52501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52501 زهره شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52502 زینب شفیعی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش اخترفیزیک رصدی
52503 سمانه شفیعی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی ( آموزش محور )
52504 سیامک شفیعی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
52505 سیداحسان الدین شفیعی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52506 سیدمسعود شفیعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52507 سیده سکینه شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
52508 شهناز شفیعی 1336 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52509 شهین شفیعی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52510 شیوا شفیعی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
52511 طیبه شفیعی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52512 علی شفیعی 1393 دامپزشكي باکتری شناسی
52513 علیرضا شفیعی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52514 فائزه شفیعی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
52515 فاطمه شفیعی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52516 فاطمه شفیعی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
52517 فاطمه صغری شفیعی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
52518 کیوان شفیعی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52519 مجتبی شفیعی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
52520 مجتبی شفیعی 1388 كشاورزى آبیاری و زهکشی
52521 مجتبی شفیعی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
52522 محسن شفیعی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52523 محمد شفیعی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52524 محمد شفیعی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52525 محمد شفیعی 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52526 محمدحسن شفیعی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52527 مریم شفیعی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52528 مصطفی شفیعی 1385 علوم پايه فیزیک
52529 معصومه شفیعی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52530 ملیحه شفیعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
52531 مهدی شفیعی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
52532 نرجس شفیعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52533 نوید شفیعی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52534 نوید شفیعی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52535 نیما شفیعی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52536 هادی شفیعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52537 هما شفیعی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52538 هما شفیعی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52539 سمیه شفیعی نیک 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
52540 میثم شفیعی اردستانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52541 احمد شفیعی استانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52542 علی محمد شفیعی امامقلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52543 مریم شفیعی امان آباد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52544 جواد شفیعی امان اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52545 محمدتقی شفیعی امان اباد 1372 علوم پايه زمین شناسی
52546 حسین شفیعی پور 1354 كشاورزى زراعت
52547 محمد شفیعی پور 1381 علوم پايه فیزیک
52548 ابراهیم شفیعی ترنیک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52549 فاطمه شفیعی ترنیک 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52550 فاطمه شفیعی توندری 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
52551 سپیده شفیعی ثابت 1388 علوم پايه فیزیک
52552 علیرضا شفیعی ثابت 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52553 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52554 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52555 مرضیه شفیعی حاجی آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52556 مبارکه شفیعی دارابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52557 مهدی شفیعی درب آسیابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52558 محمد شفیعی دستگرد 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52559 سبحان شفیعی دشتابی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
52560 بهاءالدین شفیعی راد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52561 رضا شفیعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52562 مریم شفیعی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52563 فرزانه شفیعی رونیزی 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52564 جعفر شفیعی سردشت 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52565 مجتبی شفیعی سردشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52566 غلامعلی شفیعی سروستانی 1363 كشاورزى امور دامی
52567 مسعود شفیعی سروستانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52568 سمیه شفیعی سنگ اتش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52569 مهدی شفیعی سودرجانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52570 زهرا شفیعی سورک 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52571 نادیا شفیعی علاف 1371 علوم رياضي آمار
52572 ناهید شفیعی علاف 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52573 سیده معصومه شفیعی فاز 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52574 سیدمهدی شفیعی فرد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
52575 محبوبه شفیعی فرومد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52576 علی شفیعی کمال آبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
52577 هادی شفیعی گل 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52578 شیدا شفیعی لطف آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52579 سجاد شفیعی مقدم 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52580 سعیده شفیعی مقدم 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52581 محمدعلی شفیعی مقدم 1355 علوم پايه علوم جانوری
52582 مریم شفیعی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
52583 مریم شفیعی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52584 جواد شفیعی مهرگان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52585 محمدحسین شفیعی میم 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52586 سکینه شفیعی نسب 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52587 سیده زهره شفیعی نیا 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52588 مهدی شفیعی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
52589 مهدی شفیعی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
52590 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
52591 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52592 سعیده شفیعی نیک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52593 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52594 سارا شفیعیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52595 سارا شفیعیان 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
52596 سعید شفیعیان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52597 محمدرضا شفیعیان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
52598 هدی شفیعیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52599 هدی شفیعیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201441