راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,209

نمایش موارد : 52501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52501 فرزانه شهابیان مقدم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52502 مریم شهابیان مقدم 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52503 منصوره شهابیان مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
52504 حجت شهابیکی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52505 زینب شهادتی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52506 عفت شهامت 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
52507 جعفر شهامت ده سرخ 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52508 فاطمه شهامت دهسرخ 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52509 لیلا شهامت بقمچی 1386 علوم پايه فیزیک
52510 هادی شهامت بقمچی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52511 فاطمه شهامت ده سرخ 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
52512 نرجس شهامت ده سرخ 1388 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
52513 جواد شهامت ده سرخی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52514 نرجس شهامت دهسرخ 1383 علوم پايه فیزیک
52515 ابوالفضل شهامتی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52516 حمید شهامتی زیبدی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52517 سارا شهامتی زیبدی 1389 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
52518 تکتم سادات شهامی قهستانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52519 سیده نغمه شهامی قهستانی 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52520 فاطمه شهبا 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52521 محمود شهبا 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52522 هاله شهبازبگیان 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52523 فهیمه شهبازگهروئی 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
52524 یوسف شهبازنیاز 1373 علوم رياضي آمار
52525 الهه شهبازی 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
52526 پرنیا شهبازی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
52527 راحله شهبازی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
52528 زهرا شهبازی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52529 زینب شهبازی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52530 عبدالرحمان شهبازی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
52531 علی شهبازی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
52532 علیرضا شهبازی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52533 فاطمه شهبازی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52534 محمود شهبازی 1351 مهندسي راه و ساختمان
52535 مریم شهبازی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
52536 مهسا شهبازی 1371 علوم پايه زمین شناسی
52537 مینا شهبازی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52538 ناصر شهبازی 1371 علوم اداري واقتصاد حقوق
52539 نیلوفر شهبازی 1395 دامپزشكي بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
52540 نیما شهبازی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52541 نیوشا شهبازی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
52542 حسنعلی شهبازی اسفدن 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52543 حسنعلی شهبازی اسفدن 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52544 محمود شهبازی اوروند 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
52545 مهدی شهبازی تله جردی 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52546 طیبه شهبازی دستجرده 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
52547 معصومه شهبازی مقدم 1372 كشاورزى صنایع غذایی
52548 سیدمسعود شهبازیان 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52549 شهریار شهبازیان 1370 علوم پايه زمین شناسی
52550 نسترن شهبازیان 1372 دامپزشكي دامپزشکی
52551 لیلا شهپر 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52552 محمد شهپر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52553 اکرم شهپرطوسی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52554 اسیه شهپری 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
52555 اصغر شهپری 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52556 اصغر شهپری 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52557 سپیده شهپری 1391 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52558 علی محمد شهپری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52559 مهری شهپری فسقندیس 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52560 سمیرا شهدادپورکنارصندل 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52561 مهرانگیز شهدادنژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52562 زهرا شهدادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52563 زهرا شهدادی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
52564 علی شهدادی خواجه عسکری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52565 حمید شهدادی جهرمی 1365 كشاورزى دامپروری
52566 سید محمد شهر آئینی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52567 سیّداحسان شهرآئینی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52568 سیدمحمد شهرآئینی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52569 سیدوحید شهرآئینی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52570 سیدوحید شهرآئینی 1391 مهندسي مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
52571 مهران شهرآئینی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52572 حدیثه شهرآبادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
52573 زهرا شهرآبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52574 علی رضا شهرآبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52575 فاطمه شهرآبادی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52576 لیلا شهرآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52577 لیلا شهرآبادی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52578 محمود شهرآبادی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52579 هادی شهرآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
52580 هادی شهرآبادی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52581 اشرف سادات شهرائنی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52582 نرجس شهرائینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
52583 حامد شهرابادی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52584 زهرا شهرابادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52585 علی اصغر شهرابادی 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52586 سینا شهرابی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52587 محمدعلی شهرابی 1383 علوم پايه فیزیک
52588 محمود شهرابی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
52589 نسرین شهرادفرد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52590 منیر شهراز 1370 علوم پايه دبیری شیمی
52591 سیّدحمیدرضا شهراشوب 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52592 ایمان شهرام 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52593 قدسیه شهرام پودینه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
52594 ملک شهرام پودینه 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52595 دینا شهرام پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52596 دینا شهرام پور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
52597 مهدی شهرامی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52598 سیدمحمد شهراینی 1374 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52599 سیدمهدی شهراینی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40436550