راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 52601 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52601 نوید شفیعی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52602 نیما شفیعی 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52603 هادی شفیعی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52604 هما شفیعی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
52605 هما شفیعی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52606 سمیه شفیعی نیک 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
52607 میثم شفیعی اردستانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
52608 احمد شفیعی استانی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52609 علی محمد شفیعی امامقلی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52610 مریم شفیعی امان آباد 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52611 جواد شفیعی امان اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52612 محمدتقی شفیعی امان اباد 1372 علوم پايه زمین شناسی
52613 حسین شفیعی پور 1354 كشاورزى زراعت
52614 محمد شفیعی پور 1381 علوم پايه فیزیک
52615 ابراهیم شفیعی ترنیک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52616 فاطمه شفیعی ترنیک 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52617 فاطمه شفیعی توندری 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
52618 سپیده شفیعی ثابت 1388 علوم پايه فیزیک
52619 علیرضا شفیعی ثابت 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52620 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
52621 محمدناصر شفیعی جعفرآبادی 1355 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52622 مرضیه شفیعی حاجی آباد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52623 مبارکه شفیعی دارابی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52624 مهدی شفیعی درب آسیابی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52625 محمد شفیعی دستگرد 1393 الهيات شهيد مطهري فلسفه
52626 سبحان شفیعی دشتابی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
52627 بهاءالدین شفیعی راد 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52628 رضا شفیعی راد 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52629 مریم شفیعی راد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52630 فرزانه شفیعی رونیزی 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
52631 جعفر شفیعی سردشت 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52632 مجتبی شفیعی سردشت 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52633 غلامعلی شفیعی سروستانی 1363 كشاورزى امور دامی
52634 مسعود شفیعی سروستانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52635 سمیه شفیعی سنگ اتش 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52636 مهدی شفیعی سودرجانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52637 زهرا شفیعی سورک 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52638 نادیا شفیعی علاف 1371 علوم رياضي آمار
52639 ناهید شفیعی علاف 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
52640 سیده معصومه شفیعی فاز 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52641 سیدمهدی شفیعی فرد 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
52642 محبوبه شفیعی فرومد 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52643 علی شفیعی کمال آبادی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
52644 هادی شفیعی گل 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52645 شیدا شفیعی لطف آبادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52646 سجاد شفیعی مقدم 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52647 سعیده شفیعی مقدم 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52648 محمدعلی شفیعی مقدم 1355 علوم پايه علوم جانوری
52649 مریم شفیعی مقدم 1382 علوم پايه شیمی گرایش محض
52650 مریم شفیعی مقدم 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52651 جواد شفیعی مهرگان 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52652 محمدحسین شفیعی میم 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52653 سکینه شفیعی نسب 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52654 سیده زهره شفیعی نیا 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52655 مهدی شفیعی نیا 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
52656 مهدی شفیعی نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
52657 سارا شفیعی نیک 1383 علوم پايه شیمی گرایش محض
52658 سعیده شفیعی نیک 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52659 سعیده شفیعی نیک 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
52660 امین شفیعیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52661 سارا شفیعیان 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52662 سارا شفیعیان 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
52663 سعید شفیعیان 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52664 محمدرضا شفیعیان 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
52665 هدی شفیعیان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52666 هدی شفیعیان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
52667 یوسف شفیعیان 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52668 حمید شفیق 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52669 شهرزاد شفیق 1384 دامپزشكي دامپزشکی
52670 مهناز شفیق 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
52671 زهرا شفیق پور 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52672 عصمت شفیق فرخد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52673 ملیحه شفیق نامقی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52674 ملیحه شفیق نامقی 1389 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
52675 مسعود شفیقی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش مترجمی
52676 حسین شفیقی شهری 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52677 مهرداد شفیقی مقدم 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52678 بلال شقاقی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52679 فرهاد شقاقی 1352 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52680 علیرضا شقاقیان 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52681 محبوبه شقاقیان 1381 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
52682 محبوبه شقاقیان 1384 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
52683 محمودرضا شقاقیان 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
52684 علی شقایق 1393 پردیس دانشگاهی حقوق خصوصی (آموزش محور)
52685 نصرت شقدری جاغرق 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52686 مرح شقیر 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
52687 عباسعلی شکاردوست 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52688 فاطمه شکاردوست 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52689 احسان شکاری 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52690 جواد شکاری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52691 جواد شکاری 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52692 زهره شکاری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52693 سعیده شکاری 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
52694 سمانه شکاری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52695 سمانه شکاری 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
52696 غزاله شکاری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52697 غزاله شکاری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52698 غلامحسین شکاری 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52699 محسن شکاری 1392 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249139