راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 52601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52601 سپیده صباغی 1390
52602 سمانه صباغی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52603 سمانه صباغی 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52604 سمیرا صباغی 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52605 سیدجواد صباغی 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
52606 شمسی صباغی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52607 صفورا صباغی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52608 علیرضا صباغی 1367 علوم پايه زمین شناسی
52609 فایزه صباغی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52610 فهیمه صباغی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52611 فهیمه صباغی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52612 فهیمه صباغی 1381 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52613 مختار صباغی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52614 مصطفی صباغی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52615 مصطفی صباغی 1391 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
52616 مهدی صباغی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52617 میلاد صباغی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52618 رضا صباغی عبدل آبادی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52619 شیرین صباغی آبکوه 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52620 شیرین صباغی آبکوه 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52621 جعفر صباغی تربتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52622 ابوالقاسم صباغی سده 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52623 راضیه صباغی قلعه نو 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52624 محمدعلی صباغی مهرجردی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
52625 مریم صباغی ندوشن 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52626 احسان صباغیان 1376 علوم رياضي آمار
52627 زهرا صباغیان 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52628 زهرا صباغیان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
52629 سمیه صباغیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52630 عالیه صباغیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52631 مریم صباغیان 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی
52632 ناهید صباغیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52633 ناهید صباغیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
52634 حسین صباغیان طوسی 1380 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52635 نیره صباغیان جاغرق 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52636 تکتم صباغیان طوسی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52637 سارا صباغیان طوسی 1384 علوم رياضي آمار
52638 غزاله صباغیان طوسی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52639 ملکه صباغیان طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52640 یاسمین صباغیان طوسی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52641 مهران صبای نشتیفانی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52642 مریم صبح خیز 1390 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی)
52643 علیرضا صبح خیزی 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52644 زینب صبحی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52645 محمد صبحی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52646 عبدخلیفه صبر صبر 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
52647 هاشم صبرزاده 1393 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
52648 الهام صبری 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52649 جلال صبری 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
52650 جلیل صبری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52651 جمال صبری 1364 علوم رياضي ریاضی
52652 علی صبری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52653 علیرضا صبری 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52654 علیرضا صبری 1368 مهندسي مهندسی عمران
52655 فائزه صبری 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
52656 فرح صبری 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
52657 فرهاد صبری 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52658 محمد صبری 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52659 محمدمهدی صبری 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52660 نرگس صبری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52661 نفیسه صبری 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52662 علیرضا صبری بنهنگی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
52663 فاطمه صبری بنهنگی 1377 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52664 محسن صبری پور 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52665 حمیده صبری رزم 1381 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52666 حمیده صبری رزم 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52667 زهرا صبری رزم 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52668 راشین صبری نظرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52669 الهه صبریان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52670 ثمانه صبریان 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52671 سیمین صبریان 1374 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52672 فاطمه صبریان 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52673 اعظم صبوحی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52674 تهمینه صبوحی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
52675 محمدحسن صبوحی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
52676 مریم صبوحی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52677 وجیهه صبوحی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52678 لیلا صبوحی خامنه’ 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
52679 شهاب صبوحی صابونی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
52680 عوض علی صبور 1354 علوم پايه فیزیک
52681 محمد صبور 1367 علوم پايه زمین شناسی
52682 معصومه صبور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52683 منصور صبور 1363 مهندسي برق - الکترونیک
52684 هادی صبور 1393 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
52685 آیدا صبور صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
52686 حسین صبور کازران 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
52687 محمدرضا صبور نوفرستی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52688 زهرا صبوربنائی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52689 شیما صبورجنتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52690 سیدحسین صبورداودیان 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52691 سیدکمال صبورداوریان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52692 رضا صبوردربندی 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52693 میثم صبوردربندی 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
52694 محمدامین صبورروح منفرد 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
52695 مهسا صبورروح منفرد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52696 حلیمه صبورزوباران 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
52697 نرگس صبورعبدالله گیو 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52698 سارا صبورعلی اقایی 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52699 اکبر صبورقله زو 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
52700 حسین صبورکازران 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307247