راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,199

نمایش موارد : 52601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52601 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52602 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
52603 تکتم شیرازی خرازی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52604 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
52605 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
52606 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52607 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52608 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52609 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
52610 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
52611 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
52612 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52613 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
52614 مجید شیرازیان 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
52615 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52616 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52617 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
52618 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
52619 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52620 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
52621 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
52622 محسن شیرافکن 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
52623 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52624 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52625 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
52626 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
52627 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52628 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52629 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
52630 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
52631 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
52632 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52633 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52634 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52635 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
52636 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52637 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52638 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52639 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
52640 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
52641 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52642 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52643 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52644 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
52645 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52646 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52647 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
52648 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52649 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52650 محمدحسین شیرخانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
52651 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52652 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
52653 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
52654 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52655 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52656 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52657 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52658 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52659 حسام شیردل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
52660 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
52661 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52662 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52663 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52664 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52665 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52666 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52667 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
52668 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52669 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
52670 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52671 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52672 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
52673 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52674 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
52675 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52676 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
52677 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52678 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52679 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52680 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52681 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
52682 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
52683 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52684 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52685 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52686 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52687 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
52688 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52689 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52690 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52691 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52692 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52693 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52694 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52695 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52696 ربابه شیردل محمدآباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
52697 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
52698 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
52699 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52700 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39417528