راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,443

نمایش موارد : 52801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52801 سعید شکری کاظم آباد 1384 مهندسي مهندسی شیمی
52802 عباس شکری کوهی خیلی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
52803 شمیم شکری مطلق 1392 مهندسي مهندسی شیمی
52804 آزاده شکری هراتی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52805 شادی شکری یزدان اباد 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52806 قاسم شکریان 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52807 مجید شکریان کلاه کج 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52808 جواد شکسته چرمی 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52809 آرمان شکفته 1363 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
52810 رقیه شکفته 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52811 زبیده شکفته 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
52812 زهرا شکفته 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52813 سعیده شکفته 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52814 سیدامیرعباس شکفته 1391 مهندسي مهندسی صنایع
52815 سیدکاظم شکفته 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52816 علی شکفته 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52817 فاطمه شکفته 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52818 محدثه سادات شکفته 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52819 محمد حسن شکفته 1388 علوم پايه دبیری فیزیک
52820 مریم شکفته 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
52821 مریم شکفته 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
52822 ملیحه شکفته 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52823 نیلوفر شکفته 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52824 عاطفه شکفته آقکاریز 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52825 فائقه شکفته باغان 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
52826 لاله شکفته راد 1372 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52827 هاجر شکفته سرچشمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52828 ملیحه شکفته سیج 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
52829 لیلی شکفته لاین 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52830 زهرا شکفته نرم 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52831 جواد شکور 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52832 سارا شکورزاده 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
52833 مرضیه شکورقرقوزار 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52834 احسان شکوری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52835 احمد شکوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52836 اسفندیار شکوری 1366 علوم رياضي آمار
52837 اسمعیل شکوری 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
52838 امید شکوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
52839 امیرحسین شکوری 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52840 پیمان شکوری 1367 علوم پايه عمومی
52841 حبیب شکوری 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
52842 خدیجه شکوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
52843 رضا شکوری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
52844 زهرا شکوری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52845 سعید شکوری 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
52846 سمیرا شکوری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
52847 عفت شکوری 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
52848 فاطمه شکوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52849 فاطمه شکوری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52850 لیلا شکوری 1378 علوم رياضي آمار
52851 مرضیه شکوری 1382 علوم رياضي آمار
52852 مرضیه شکوری 1386 علوم رياضي آمار ریاضی
52853 میرداریوش شکوری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
52854 میرداریوش شکوری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
52855 ندا شکوری 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52856 مجید شکوری تبریزی 1363 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52857 زهرا شکوری شیروان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52858 جواد شکوری طرقی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52859 غلامرضا شکوری فر 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52860 فائزه شکوری فر 1392 كشاورزى مهندسی فضای سبز
52861 معصومه شکوری فر 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
52862 اسماعیل شکوری فرد 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
52863 الهام شکوری فردخوش نظر 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
52864 عاصم شکوری فرزنه ئی 1393 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
52865 شیما شکوری گرکانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52866 حسین شکوری گل محله 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
52867 فائله شکوری گیل چالان 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52868 سعید شکوری مغانی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
52869 فاطمه شکوری مقدم 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52870 محمدباقر شکوری نجفی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
52871 محمدجواد شکوری نجفی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
52872 مهدی شکوریان فرد جهرمی 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
52873 ملیحه شکوریفر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52874 سیدمحمدتقی شکوفنده 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
52875 سمیرا شکوفه طرقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52876 شهرام شکوفیان 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
52877 شهرام شکوفیان 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52878 لیلا شکوفیان 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
52879 مهرداد شکوه صارمی 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52880 نفیسه شکوه السادات 1372 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
52881 الهام شکوه صارمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52882 الهام شکوه صارمی 1389 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی موادغذایی
52883 فرشاد شکوه صارمی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52884 مهرداد شکوه صارمی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52885 مهرداد شکوه صارمی 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52886 زهرا شکوه غازانی 1372 علوم رياضي آمار
52887 انیس شکوهمند 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52888 انیس شکوهمند 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52889 حمیدرضا شکوهمند 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52890 ساحل شکوهمند 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
52891 فرزانه شکوهمند 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
52892 فرزانه شکوهمند 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
52893 فرزانه شکوهمند 1393 ادبيّات و علوم انسانى ترجمه
52894 یاسر شکوهمند 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
52895 آذین شکوهی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52896 آزاده شکوهی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
52897 دانیال شکوهی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52898 سمیرا شکوهی 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52899 شهناز شکوهی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
52900 صدیقه شکوهی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42238403