راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 52801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
52801 سمیه شیخعلی شاهی 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
52802 عاطفه شیخعلی شاهی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52803 ولی شیخکانلوی میلان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52804 محمدرضا شیخلو 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
52805 عباس شیخوانلو 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52806 اسماء شیخوکهنه قوچان 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
52807 احمدرضا شیخی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52808 ثریا شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52809 حکیمه شیخی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52810 رضا شیخی 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
52811 سمیرا شیخی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
52812 شمسیه شیخی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52813 شهریار شیخی 1392 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
52814 علی شیخی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52815 فاطمه شیخی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
52816 محمد شیخی 1388 علوم رياضي آمار
52817 محمدابراهیم شیخی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
52818 مرتضی شیخی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52819 مرتضی شیخی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52820 معصومه شیخی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52821 نازیلا شیخی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
52822 نسرین شیخی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52823 نسرین شیخی 1386 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
52824 سمانه شیخی ازغندی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
52825 مرتضی شیخی ازغندی 1386 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52826 فرزانه شیخی بیات 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52827 سعید شیخی راد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
52828 احمدرضا شیخی رشتخوار 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
52829 حمیدرضا شیخی رشتخوار 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
52830 داود شیخی رشخوار 1389 علوم پايه فیزیک
52831 محسن شیخی زاده 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52832 ابوذر شیخی زاده اول 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
52833 وحیده شیخی علی آباد 1379 علوم پايه زمین شناسی
52834 احمد شیخی کاریزکی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
52835 امید شیخی کاریزکی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52836 امید شیخی کاریزکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
52837 زینب شیخی کوهسار 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
52838 علی اکبر شیخی کوهسار 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
52839 فرشته شیخی کوهسار 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52840 محمدرضا شیخی کوهسار 1385 مهندسي مهندسی شیمی
52841 علیرضا شیخی لطف آبادی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
52842 محمدرضا شیخی محمدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52843 صدیقه شیخی محمره 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
52844 محمدرضا شیخی مفرد 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
52845 زهرا شیخی مهرآبادی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
52846 شادی شیخی نژاد 1382 علوم رياضي ریاضی محض
52847 مجیدرضا شیخی نصرآبادی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52848 ابوالفضل شیخیان 1384 دامپزشكي دامپزشکی
52849 افسانه شیخیان 1394 كشاورزى مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
52850 اکرم شیخیان 1375 علوم پايه زیست شناسی
52851 رضا شیخیان 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
52852 علی کاظم شیخیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
52853 جعفر شیخیان عزیزی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
52854 جعفر شیخیان عزیزی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
52855 جعفر شیخیان عزیزی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
52856 سمیرا شیخیان عزیزی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
52857 سعیده شیدا 1383 علوم پايه زمین شناسی
52858 سمیه شیدا 1380 علوم پايه زمین شناسی
52859 علی شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52860 فرزانه شیدا 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
52861 گلناز شیدا 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
52862 لیلا شیدا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
52863 معصومه شیدا 1382 علوم اداري واقتصاد حقوق
52864 منیره شیدا 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
52865 نصرت اله شیدا 1354 علوم پايه فیزیک
52866 هومن شیدا خانقشلاقی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
52867 آیدا شیدائی 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
52868 حمید شیدائی 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
52869 علی اکبر شیدائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
52870 مهدی شیدائی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
52871 زهره شیدائی مهنه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52872 محمد شیدائی مهنه 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
52873 عسگر شیدایی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
52874 هاشم شیدایی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52875 اکرم شیدایی بوانلو 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
52876 کاظم شیدپیله ور 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
52877 محسن شیدپیله ور 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
52878 مریم شیدپیله ور 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
52879 نادیا شیدپیله ور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
52880 اکبر شیدرحیم زاده 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
52881 بهناز شیدعنبرانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52882 عاطفه شیدفر 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
52883 محمدرضا شیدفر 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
52884 مرضیه شیدفر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
52885 سعید شیدکالائی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
52886 سمانه شیدکالائی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
52887 سیده سارا شیدموسوی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
52888 پیمان شیرآبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
52889 حمید شیرازی 1383 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
52890 اسماء شیرازی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
52891 اسماعیل شیرازی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
52892 اسماعیل شیرازی 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
52893 امین شیرازی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
52894 بهناز شیرازی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
52895 پروین شیرازی 1353 علوم پايه زیست شناسی
52896 جلیل شیرازی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
52897 جلیل شیرازی 1372 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
52898 حمید شیرازی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
52899 حمید شیرازی 1377 مهندسي مهندسی عمران - سازه
52900 حمید شیرازی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790151