راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,213

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 شهین صادق زاده 1368 علوم پايه زمین شناسی
53002 علی صادق زاده 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53003 فاطمه صادق زاده 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53004 فاطمه صادق زاده 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53005 فاطمه صادق زاده 1383 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53006 فاطمه صادق زاده 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
53007 فاطمه صادق زاده 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
53008 فاطمه صادق زاده 1393 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53009 محمد صادق زاده 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53010 محمود صادق زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53011 مریم صادق زاده 1366 كشاورزى صنایع فرآورده های کشاورزی
53012 منوچهر صادق زاده 1358 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53013 مهدی صادق زاده 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53014 مهدی صادق زاده 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53015 میثم صادق زاده 1382 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53016 ناصر صادق زاده 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
53017 ناصر صادق زاده 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53018 هما صادق زاده 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53019 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1389 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53020 سیده مهسا صادق زاده بایگی 1393 علوم پايه زیست فناوری (بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی
53021 سمانه صادق زاده بقمچ 1394 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53022 فاطمه صادق زاده ذاکری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53023 شکوفه صادق زاده شیراز 1365 علوم پايه دبیری فیزیک
53024 فرخنده صادق زاده شیراز 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53025 مهدی صادق زاده شیراز 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
53026 اسماء صادق زاده شیرازی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53027 مریم صادق زاده طباطبائی 1391 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
53028 نرگس صادق زاده طباطبائی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53029 سیده مطهره صادق زاده طباطبایی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53030 فاطمه صادق زاده معارفی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53031 نسترن صادق زاده یزدی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53032 سمیه صادق سرند 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53033 معصومه صادق سرند 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53034 نوید صادق صابری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53035 حسین صادق فر 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53036 عادله صادق مسجدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53037 سمیرا صادق مقدم 1385 علوم رياضي ریاضی محض
53038 فاطمه صادق مقدم 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
53039 ریحانه صادق مقدم عباس پور 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53040 سارا صادق مقدم عباس پور 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53041 حسین صادق ممتاز 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53042 حمیدرضا صادق نژاد 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53043 طاهره صادق نژاد 1386 هنر نيشابور نقاشی
53044 عفت صادق نژاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53045 فرزانه صادق نژاد 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53046 گلریز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53047 گلناز صادق نژاد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53048 حسن صادق نیا 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53049 علیرضا صادق نیا 1371 دامپزشكي دامپزشکی
53050 محمود صادق نیابابلی 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53051 حسین صادقپور 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
53052 رضا صادقپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53053 سعیده صادقپور 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53054 صمد صادقپور 1385 هنر نيشابور زبان وادبیات انگلیسی - واحد نیشابور
53055 رحیم صادقپورشاره 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53056 روح افزا صادقپورصابر 1354 علوم رياضي ریاضی
53057 زهره صادقپورکلوری 1378 علوم پايه فیزیک
53058 بهرام صادقپورگیلده 1367 علوم رياضي آمار
53059 محمدحسین صادقپورمقدم 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53060 انسیه صادقخانی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53061 محمد صادقزاده رودمعجنی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53062 سعیده صادقلو 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53063 مریم صادقلو 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53064 ابوالقاسم صادقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53065 احمد صادقی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53066 احمد صادقی 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53067 احمد صادقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
53068 احمدرضا صادقی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53069 احمدرضا صادقی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
53070 اسماعیل صادقی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
53071 اسمعیل صادقی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53072 اعظم صادقی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
53073 افروز صادقی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
53074 افسانه صادقی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53075 اقبال صادقی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53076 اکرم صادقی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53077 الهام صادقی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53078 الهام صادقی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53079 امید صادقی 1390 علوم پايه زمین شناسی
53080 امیرحسین صادقی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53081 امیرعلی صادقی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53082 بلال صادقی 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53083 بلال صادقی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
53084 بلال صادقی 1387 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
53085 بهاالدین صادقی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53086 بهنام صادقی 1388 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53087 پوریا صادقی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53088 تقی صادقی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53089 جعفر صادقی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
53090 جلال صادقی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
53091 جلال صادقی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی
53092 جواد صادقی 1368 علوم پايه زمین شناسی
53093 جواد صادقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53094 حبیب اله صادقی 1366 علوم رياضي آمار
53095 حجت صادقی 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53096 حسن صادقی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53097 حسن صادقی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53098 حسین صادقی 1365 علوم پايه زمین شناسی
53099 حسین صادقی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53100 حسین صادقی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی گرایش بیمه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38675842