راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگان



تمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 کبری شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53002 مائده بیگم شیرازی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53003 محمدتقی شیرازی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53004 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53005 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53006 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53007 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53008 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53009 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53010 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
53011 تکتم شیرازی خرازی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53012 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
53013 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53014 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53015 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53016 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53017 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
53018 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53019 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
53020 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53021 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
53022 مجید شیرازیان 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
53023 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53024 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53025 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
53026 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
53027 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
53028 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
53029 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53030 محسن شیرافکن 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
53031 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53032 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53033 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53034 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53035 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53036 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53037 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53038 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
53039 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53040 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53041 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53042 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53043 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53044 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53045 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53046 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53047 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53048 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53049 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53050 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53051 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53052 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
53053 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
53054 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53055 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
53056 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53057 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53058 محمدحسین شیرخانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
53059 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53060 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
53061 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
53062 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53063 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53064 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53065 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53066 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53067 حسام شیردل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53068 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53069 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53070 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53071 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53072 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53073 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53074 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53075 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
53076 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53077 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
53078 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53079 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53080 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
53081 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53082 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53083 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53084 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
53085 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53086 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53087 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53088 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53089 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53090 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53091 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53092 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53093 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53094 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53095 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
53096 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53097 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53098 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53099 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53100 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051552