راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 53001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53001 مریم شیبانی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53002 مهتاب شیبانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53003 هانیه شیبانی 1385 علوم پايه فیزیک
53004 گل صونا شیبانی پور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
53005 راحله شیبانی تذرجی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53006 داود شیبانی دلوئی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
53007 صدف شیبانی دلوئی 1387 علوم پايه فیزیک
53008 صنوبر شیبانی دلوئی 1378 علوم پايه فیزیک
53009 عبدالرسول شیبانی دلوئی 1355 علوم پايه فیزیک
53010 مرجان شیبانی دلوئی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53011 زینب شیبانی راد 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53012 علیرضا شیبانی راد 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53013 راحیل شیبانی عبدالیوسفی 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53014 الیاس شیبانی فر 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
53015 رقیه شیبانی فر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53016 رقیه شیبانی فر 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53017 رقیه شیبانی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53018 ریحانه شیبانی فر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
53019 سمانه شیبانی فر 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53020 سمانه شیبانی فر 1393 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
53021 مریم شیبانی فهندری 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
53022 مرادعلی شیبانی فیص آبادی 1353 علوم پايه دبیری فیزیک
53023 کاظم شیبانی فیض آبادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53024 هانیه شیبانی کاشانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
53025 محمد شیبانی نوغابی 1353 علوم پايه زیست شناسی
53026 سعید شیبانی نوقابی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53027 فهیمه شیبانی نوقابی 1380 علوم پايه زمین شناسی
53028 ملیحه شیبانی نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
53029 نسرین شیبانی نوقابی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53030 نسرین شیبانی نوقابی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53031 آرزو شیبانی نیا 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53032 مهرداد شیپوری کرمجوان 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53033 بهرام شیخ 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53034 بهمن شیخ 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53035 جواد شیخ 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
53036 حسنیه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53037 راضیه شیخ 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53038 زهرا شیخ 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53039 زهره شیخ 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53040 ساره شیخ 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
53041 سعید شیخ 1370 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53042 شاهین شیخ 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
53043 شهریار شیخ 1393 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
53044 شیما شیخ 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53045 طیبه شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
53046 علیرضا شیخ 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53047 فائم بردی شیخ 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
53048 فاطمه شیخ 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53049 فرزانه شیخ 1361 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53050 فرناز شیخ 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
53051 فرناز شیخ 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
53052 لیلا شیخ 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53053 محمدرضا شیخ 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53054 معصومه شیخ 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
53055 معصومه شیخ 1378 علوم رياضي آمار
53056 مله ایشان شیخ 1358 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53057 مرضیه شیخ الاسلامی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53058 محمد شیخ پور 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53059 مریم شیخ زاده 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53060 الهام شیخ زاده شاندیز 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
53061 محمد شیخ سیاه 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53062 ثریا شیخ نژاد 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53063 احمد شیخ نظامی 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53064 سمانه شیخ نظامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53065 پرستو شیخ احمدی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53066 فهیمه شیخ احمدی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
53067 فاطمه شیخ احمدی شهرنوی 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53068 سارا شیخ الاسلام زاده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
53069 آسیه شیخ الاسلامی 1383 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53070 حمید شیخ الاسلامی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53071 حوریه شیخ الاسلامی 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
53072 رضا شیخ الاسلامی 1355 مهندسي راه و ساختمان
53073 زهرا شیخ الاسلامی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53074 زهرا شیخ الاسلامی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53075 زهرا شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز
53076 زینب شیخ الاسلامی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53077 سیدمحمدعلی شیخ الاسلامی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
53078 طاهره شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53079 لیلا شیخ الاسلامی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53080 محمد شیخ الاسلامی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53081 محمد شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
53082 محمدعلی شیخ الاسلامی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53083 مریم شیخ الاسلامی 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
53084 مهدی شیخ الاسلامی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53085 نونا شیخ الاسلامی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
53086 سپیده شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
53087 سحر شیخ الاسلامی آل آقا 1386 هنر نيشابور مجسمه سازی
53088 میرکاظم شیخ الاسلامی شیراز 1363 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53089 محمدعلی شیخ الاسلامی کندلوسی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
53090 حسنعلی شیخ الاسلامی نوری 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53091 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1381 علوم پايه فیزیک
53092 سودابه شیخ الحرم مشهدی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
53093 حمید شیخ الطایفه 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53094 آتوسا شیخ امیرلو 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53095 مرتضی شیخ امیرلو 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53096 میثم شیخ امیری 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53097 میثم شیخ امیری 1385 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
53098 رضا شیخ اویسی 1353 مهندسي راه و ساختمان
53099 غلامرضا شیخ اویسی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53100 احمد شیخ بهاء الدین زاده 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765080