راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,261

نمایش موارد : 53201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53201 مریم شیرازی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
53202 مریم شیرازی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53203 مستانه شیرازی 1363 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53204 مسعود شیرازی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53205 هادی شیرازی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53206 زینب شیرازی حسین دخت 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53207 مطهّره شیرازی حسین دخت 1388 مهندسي مهندسی شیمی
53208 تکتم شیرازی خرازی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
53209 سارا شیرازی دولابی 1385 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
53210 غلامرضا شیرازی رستمی 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
53211 مرضیه شیرازی رستمی 1377 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53212 امیرپاشا شیرازی نیا 1379 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53213 حمیده شیرازیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53214 ریحانه شیرازیان 1376 علوم پايه فیزیک
53215 سعید شیرازیان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53216 سعید شیرازیان 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
53217 سیده افسانه شیرازیان 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53218 علیرضا شیرازیان 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
53219 مجید شیرازیان 1393 علوم رياضي ریاضی کاربردی - زمینه نظریه معادلات دیفرانسیل
53220 محمد شیرازیان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53221 محمد شیرازیان 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53222 محمد شیرازیان 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش کنترل
53223 مریم شیرازیان 1377 دامپزشكي دامپزشکی
53224 آزاده شیرافکن 1385 مهندسي مهندسی شیمی
53225 آزاده شیرافکن 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
53226 ریحانه شیرافکن 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53227 محسن شیرافکن 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
53228 مرضیه شیرافکن 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53229 سمیه شیرافکن فدیهه 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53230 زهرا شیرال محمد 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
53231 عالیه شیرالدینی لطف آباد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53232 حسین شیران خراسانی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53233 زهرا شیران خراسانی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53234 زهرا شیران خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53235 سوزان شیران زائی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
53236 مائده شیرانی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53237 سمیه شیربانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53238 رسول شیربانیان 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
53239 ملیحه شیربچه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53240 فیروزه شیربیگی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53241 اشکان شیرپور 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53242 رسول شیرپور 1370 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53243 عابس شیرپور 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53244 محمدعلی شیرپور 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53245 معصومه شیرپور 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53246 ابوالفضل شیرخانی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53247 بهروز شیرخانی 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53248 بهروز شیرخانی 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53249 پوریا شیرخانی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
53250 جواد شیرخانی 1380 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
53251 رضا شیرخانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53252 سهیلا شیرخانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
53253 طیبه شیرخانی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53254 گلشاد شیرخانی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53255 محمدحسین شیرخانی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
53256 مرتضی شیرخانی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53257 ناصر شیرخانی 1373 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری (آموزش محور)
53258 هادی شیرخانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
53259 احمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53260 الهام شیردل 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53261 الهام شیردل 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53262 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53263 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53264 حسام شیردل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53265 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53266 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53267 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53268 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53269 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53270 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53271 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53272 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
53273 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53274 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
53275 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53276 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53277 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
53278 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53279 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53280 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53281 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
53282 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53283 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53284 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53285 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53286 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53287 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53288 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53289 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53290 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53291 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53292 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
53293 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53294 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53295 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53296 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53297 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53298 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53299 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53300 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40491158