راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 53301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53301 احسان صفدری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53302 احمد صفدری 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53303 اعظم صفدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53304 الناز صفدری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53305 اله نظر صفدری 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53306 اله نظر صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
53307 الهام صفدری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53308 حسین صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53309 حسین اصغر صفدری 1369 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53310 حمید صفدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53311 حمید صفدری 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
53312 زهرا صفدری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53313 زهرا صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53314 زهرا صفدری 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
53315 زین العابدین صفدری 1381 علوم پايه فیزیک
53316 سجاد صفدری 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
53317 سکینه صفدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53318 سیدابوالقاسم صفدری 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53319 سیدعلی صفدری 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53320 سیما صفدری 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53321 شیخ رضا صفدری 1367 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53322 صفدر صفدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
53323 غلامعلی صفدری 1362 مهندسي مهندسی عمران
53324 محبوبه صفدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53325 محمد صفدری 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
53326 محمدحسن صفدری 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
53327 محمدرضا صفدری 1363 علوم پايه دبیری فیزیک
53328 مرتضی صفدری 1382 علوم پايه فیزیک
53329 معصومه صفدری 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
53330 مهدی صفدری 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53331 نجمه صفدری 1386 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53332 نجمه صفدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
53333 یوکابد صفدری 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
53334 یونس صفدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
53335 زهرا صفدری بروانلو 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53336 علی صفدری دوغائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53337 سمیه صفدری سه گنبد 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53338 مهدی صفدری سه گنبد 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53339 احمد صفدری شرشر 1375 علوم پايه زیست شناسی
53340 فاطمه صفدری کلاته میراسماعیل 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53341 زینب صفدری نژاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53342 علی صفدری نسب 1384 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53343 مظاهر صفدریان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53344 محمد صفر پناه 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53345 سمیه صفرائی جردوی 1379 علوم پايه زمین شناسی
53346 سمیه صفرپناه 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
53347 فرزانه صفرپناه 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
53348 امین صفرپور 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53349 امین صفرپور 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
53350 سهیلا صفرپور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53351 شراره صفرپور 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53352 شراره صفرپور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53353 مجتبی صفرپور 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53354 محبوبه صفرپور 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53355 محمدحسین صفرپور 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
53356 انیس صفرپورچهل حجره 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53357 ملیحه صفرپورخضربیگی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53358 محمدحسین صفرپورکاخک 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53359 حسین صفرپورنقندر 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53360 محمد صفرخان مؤذنی 1386 علوم پايه زمین شناسی
53361 مائده صفردخت مشهدسرا 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53362 ساناز صفردوست 1385 هنر نيشابور ارتباط تصویری
53363 مهدیه صفررضوی زاده 1394 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوری پس از برداشت
53364 حمید صفرزائی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53365 عبداله صفرزائی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران بعد از اسلام
53366 حسین صفرزادگان 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
53367 جواد صفرزادگان مقدم 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
53368 آرزو صفرزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53369 آسیه صفرزاده 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53370 ابراهیم صفرزاده 1375 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53371 احمد صفرزاده 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53372 اسیه صفرزاده 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53373 تکتم صفرزاده 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
53374 حسین صفرزاده 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
53375 حمیده صفرزاده 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
53376 سجاد صفرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
53377 سجاد صفرزاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53378 سروش صفرزاده 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
53379 سمانه صفرزاده 1385 علوم پايه زمین شناسی
53380 سمیه صفرزاده 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
53381 سمیه صفرزاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
53382 عاطفه صفرزاده 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53383 عاطفه صفرزاده 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53384 علی صفرزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53385 علی رضا صفرزاده 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53386 فاطمه صفرزاده 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53387 لیدا صفرزاده 1393 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
53388 محسن صفرزاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53389 محمد صفرزاده 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53390 منصوره صفرزاده 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53391 منصوره صفرزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53392 مهدی صفرزاده 1377 علوم پايه شیمی
53393 مهدی صفرزاده 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53394 نرگس صفرزاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53395 نسرین صفرزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53396 وجیهه صفرزاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53397 وجیهه صفرزاده 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
53398 هادی صفرزاده 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53399 بتول صفرزاده سامانی 1378 علوم پايه فیزیک
53400 فاطمه صفرزاده ایسک 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602395