راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 53301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53301 محمود صالحی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53302 محمودرضا صالحی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
53303 مرجان صالحی 1374 علوم پايه شیمی گرایش محض
53304 مرجان صالحی 1379 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
53305 مرضیه صالحی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53306 مرضیه صالحی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
53307 مژگان صالحی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53308 مسعود صالحی 1371 علوم رياضي آمار
53309 مسعود صالحی 1374 علوم پايه زیست شناسی
53310 مسعود صالحی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
53311 مسلم صالحی 1393 پردیس دانشگاهی علوم باغبانی و فضای سبز - گیاهان زینتی
53312 مظاهر صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53313 معصومه صالحی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53314 معصومه صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53315 معصومه صالحی 1385 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
53316 منیره صالحی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
53317 مهدی صالحی 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
53318 مهدی صالحی 1381 علوم رياضي آمار
53319 مهدی صالحی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
53320 مهدی صالحی 1390 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
53321 مهناز صالحی 1376 علوم پايه زمین شناسی
53322 نجفقلی صالحی 1364 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
53323 نشاط صالحی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53324 نشاط صالحی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
53325 نوید صالحی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
53326 وحیداحمد صالحی 1376 علوم پايه فیزیک
53327 هاجر صالحی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53328 هادی صالحی 1386 مهندسي مهندسی فراوری وانتقال گاز
53329 هما صالحی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53330 محمود صالحی پویا 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
53331 سهیلا صالحی تیزابی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
53332 رضا صالحی سده 1380 مهندسي مهندسی عمران - آب
53333 فاطمه صالحی کامرود 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53334 مریم صالحی نیا 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53335 فاطمه صالحی یکتا 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
53336 مهشید صالحی ابرقوئی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53337 مصطفی صالحی احمدآباد 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53338 احمدرضا صالحی احمداباد 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
53339 عباس صالحی احمداباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53340 فاطمه صالحی احمداباد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
53341 مصطفی صالحی احمداباد 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
53342 فاطمه صالحی اذری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53343 پیمان صالحی ارشلو 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53344 رامین صالحی ارشلو 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53345 ام البنین صالحی استاج 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53346 رضا صالحی اسفندارانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
53347 جابر صالحی اقدم 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53348 حسن صالحی ایمنی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53349 سیدرضا صالحی بایگی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53350 سیدعلی صالحی بایگی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
53351 سیدمهدی صالحی بایگی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
53352 سیدمهدی صالحی بایگی 1390 علوم رياضي آمار - استنباط
53353 احمد صالحی بزدی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
53354 سّمیه صالحی بزدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53355 صفیه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53356 طیبه صالحی بزدی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
53357 فاطمه صالحی بزدی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53358 بتول صالحی بنابید 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53359 فرزاد صالحی پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53360 فرهاد صالحی پور 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
53361 محمامین صالحی پور 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53362 نسرین صالحی پورمؤدب 1355 علوم پايه دبیری زمین شناسی
53363 ریحانه صالحی تبار 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53364 طاهره صالحی تبار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53365 محمد صالحی تبار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53366 مشکات صالحی تبار 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
53367 مشکوه صالحی تبار 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53368 فائزه صالحی ترابی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53369 شیما صالحی تیزآبی 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53370 فرنگیس صالحی تیزابی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
53371 کمال صالحی جعفرآبادی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
53372 زهرا صالحی جهرمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
53373 زهره صالحی حسن آبادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53374 کلثوم صالحی خنار 1375 علوم پايه زمین شناسی
53375 دین محمد صالحی خواجه ورو 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53376 ابراهیم صالحی خوجه ورو 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53377 حسن صالحی خور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
53378 پیمان صالحی درمنکی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53379 محمدرضا صالحی راد 1375 علوم رياضي آمار
53380 مریم صالحی رشخوار 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
53381 فرزانه صالحی رضاآبادی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
53382 فرزانه صالحی رضاابادی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
53383 سکینه صالحی زاده 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53384 سمیه صالحی زارعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
53385 زهره صالحی سلامی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
53386 مسعود صالحی سلامی 1390 علوم پايه زمین شناسی
53387 زکیه صالحی سیرزار 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
53388 مژگان صالحی سیرزار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53389 سیمین صالحی سیوکی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
53390 مسلم صالحی سیوکی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53391 آمنه صالحی شکور 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53392 زهرا صالحی شکور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
53393 عبداله صالحی شکور 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
53394 فاطمه صالحی شکور 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53395 ندا صالحی شهربابکی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
53396 طاهره صالحی شیرازی 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
53397 محمدامین صالحی شیروان 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
53398 زهرا صالحی شیرین سو 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53399 وجیهه صالحی شیرین سو 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53400 یاسمن صالحی صاریانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135257