راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 53401 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
53401 امینه شیردل 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
53402 حسام شیردل 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53403 حسام شیردل 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
53404 حسن شیردل 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
53405 رمضانعلی شیردل 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
53406 زهرا شیردل 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53407 زینب شیردل 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53408 سارای شیردل 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53409 شهریار شیردل 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53410 شهلا شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53411 شهلا شیردل 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
53412 علی شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
53413 غلامحسن شیردل 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
53414 فاطمه شیردل 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53415 فهیمه شیردل 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53416 فهیمه سادات شیردل 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
53417 گلثومه شیردل 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
53418 محدثه شیردل 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53419 محسن شیردل 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
53420 محمد شیردل 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
53421 محمدرضا شیردل 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53422 مرضیه شیردل 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53423 معصومه شیردل 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53424 ملک بهمن شیردل 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
53425 ملک بهمن شیردل 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
53426 مهدی شیردل 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
53427 نورمحمد شیردل 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53428 هنده شیردل 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53429 مریم شیردل بایگی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
53430 عاطفه شیردل برآبادی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
53431 جواد شیردل پهلوانلو 1379 علوم اداري واقتصاد حقوق
53432 مریم شیردل حسین آبادقاینی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
53433 ندا شیردل حقوردی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53434 فهیمه شیردل سرطاوس 1391 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
53435 طاهره شیردل سرکاریزی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
53436 مهناز شیردل سرکاریزی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53437 مهناز شیردل سرکاریزی 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
53438 سَمیه شیردل عباس آبادی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
53439 ربابه شیردل محمدآباد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
53440 ربابه شیردل محمدآباد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
53441 شیوا شیردل نیت 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
53442 علی اصغر شیردلی درح 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
53443 پروانه شیردلی ماکو 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
53444 اعظم شیررفیع اردکانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
53445 جلال شیررفیع اردکانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53446 مریم شیررفیع اردکانی 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53447 مریم شیررفیع اردکانی 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
53448 حسن شیرزاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
53449 رضا شیرزاد 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
53450 زهرا شیرزاد 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
53451 زینب شیرزاد 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تحقیقات آموزشی
53452 طیبه شیرزاد 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
53453 فائزه شیرزاد 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
53454 محدثه شیرزاد 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53455 محمدرضا شیرزاد 1366 علوم پايه دبیری فیزیک
53456 محمدرضا شیرزاد 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
53457 مریم شیرزاد 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
53458 مریم شیرزاد 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
53459 مسعود شیرزاد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
53460 وحید شیرزاد 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
53461 عالیه شیرزاد دلاور 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53462 عالیه شیرزاد دلاور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
53463 امنه شیرزاددرزاب 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
53464 زهرا شیرزادمقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53465 مریم شیرزادمقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53466 آرمین شیرزاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
53467 بهرام شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
53468 بهمن شیرزاده 1378 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
53469 حمیدرضا شیرزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53470 سمیه شیرزاده 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
53471 نگار شیرزاده 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
53472 امیر شیرزادی 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
53473 حسن شیرزادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
53474 علی شیرزادی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
53475 میترا شیرزادی 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53476 سحر شیرزادی مرگاوی 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
53477 زهرا شیرزورعلی آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53478 زهرا شیرزورعلی آبادی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
53479 ناهید شیرسوار 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
53480 علی رضا شیرشاد 1389 مهندسي مهندسی هوا فضا - سازه های هوایی
53481 تاج محمد شیرعلی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
53482 مجید شیرعلی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
53483 مهسا شیرعلی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
53484 ترگل شیرعلیان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
53485 شهین شیرغانی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
53486 اسماعیل شیرغلامی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
53487 حسینعلی شیرغلامی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
53488 روح الله شیرغلامی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53489 زهرا شیرغلامی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
53490 محمدجواد شیرغلامی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
53491 هادی شیرغلامی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53492 هادی شیرغلامی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
53493 زهره شیرقاضی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
53494 فاطمه شیرقاضی دلوئی 1369 علوم پايه فیزیک کاربردی
53495 نرجس شیرک 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
53496 زهره شیرکوند 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
53497 مرتضی شیرکوندهداوند 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
53498 یاسمن شیرمحمدزاده 1390 كشاورزى مهندسی فضای سبز

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903994